logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SIMON MALINA

Záhlaví prvního svazku křestní a oddací matriky města Prachatic se zápisem o narození jeho matky Alžběty rodičům Janu Pehelovi a jeho ženě Katharině ("Uxor legitima" za jejím jménem znamená "zákonitá manželka")

Záhlaví prvního svazku křestní a oddací matriky města Prachatic se zápisem o narození jeho matky Alžběty rodičům Janu Pehelovi a jeho ženě Katharině ("Uxor legitima" za jejím jménem znamená "zákonitá manželka")

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Svatba jeho otce Víta Maliny s Alžbětou, dcerou Jana Pehla "odtud", jak ji zaznamenává prachatická oddací matrika

Svatba jeho otce Víta Maliny s Alžbětou, dcerou Jana Pehla "odtud", jak ji zaznamenává prachatická oddací matrika

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam prachatické křestní matriky o jeho narození roku 1672 ve Dvorech otci "Wítu Malynovi"
a jeho ženě "Alžbiětě"

Záznam prachatické křestní matriky o jeho narození roku 1672 ve Dvorech otci "Wítu Malynovi"
a jeho ženě "Alžbiětě"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zápis z úmrtní matriky farní obce Lažiště začíná slovy: Umřel jest Wít Malina hospodář z Dvorů jakož i take Simon Malina bratr jeho..." a končí: "magicze wieku sweho 37 a Simon 44 Leta"

Zápis z úmrtní matriky farní obce Lažiště začíná slovy: Umřel jest Wít Malina hospodář z Dvorů jakož i take Simon Malina bratr jeho..." a končí: "magicze wieku sweho 37 a Simon 44 Leta"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Seznam "osedlých" ve vsi Dvory z Berní ruly, ve kterém k roku 1654 figurují Václav Malina a Jan Pehel

Seznam "osedlých" ve vsi Dvory z Berní ruly, ve kterém k roku 1654 figurují Václav Malina a Jan Pehel

Repro Berní rula, Kraj prácheňský. II. díl (1954), s. 529

První a poslední strana "Popisu lesů panství Vimperk" s vlastnoručním podpisem Simona Maliny
a datem 10. srpna 1710

První a poslední strana "Popisu lesů panství Vimperk" s vlastnoručním podpisem Simona Maliny
a datem 10. srpna 1710

Repro Obnovená tradice, č. 13 (1996), s. 3

Záznam vimperské panské správy o výplatě penze a naturálií vdově po Simonu Malinovi Barbaře z roku 1742

Repro z daru Dr. Raimunda Paleczeka

O Malinově statku ve Dvorech něco od věrného čtenáře těchto webových stran

O Malinově statku ve Dvorech něco od věrného čtenáře těchto webových stran

O Malinově statku ve Dvorech něco od věrného čtenáře těchto webových stran

Repro archív Kohoutího kříže

Kaplický potok, zde s obnovenou výdřevou ve své splavné části,
byl v polovině 19. století využíván jako plavební kanál

Kaplický potok, zde s obnovenou výdřevou ve své splavné části,
byl v polovině 19. století využíván jako plavební kanál

Repro Památky jižních Čech. 4 (2013), s. 47, foto zdeněk Kohlíček

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist