logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ LEBERL

Měsíce říjen a listopad 1918

Poněvadž se válka chýlila ke konci, budou nejvýznamnější události měsíců října a listopadu 1918 zachyceny v následujících bodech krátkými hesly a tím bude uzavřena i válečná kronika (na předchozích 40 /!/ stranách kroniky podrobně rozepsaná včetně závěrečné tabulky, "zvěčňující" přesvědčivý nárůst cen, kterou pro ilustraci uvádím v plném znění /v českém překladu/:


Maso
Máslo
Mouka
Vejce 1ks
Mléko 1 l
Brambory
Cukr
Švestky
Boty
Oblek
Košile
Ponožky 1 pár
Nejvyšší cena
8,60 K
25,60 K
2,50 K
1,12 K
1,- K
-,72 K
1,50 K
3,30 K
1000,- K
180,- K
24,- K
5,- K
Nárůst v %
+ 425
+ 640
+ 700
+ 1100
+ 330
+ 720
+ 250
+ 1650
+ 500
+ 300
+ 400
+ 1000
Cena v podloudném obchodě
30,- K
70,- K
25,- K
1,50 K
3,- K
3,- K
20,- K
6,- K
400,- K
1800,- K
120,- K
20,- K
Nárůst v %
+ 1500
+ 1800
+ 6250
+ 1500
+ 1000
+ 3000
+ 2000
+ 1500
+ 2000
+ 3000
+ 2000
+ 4000
Cena v míru
2,- K
4,- K
-,40 h
-,10 h
-,30 h
-,10 h
-,60 h
-,20 h
20,- K
60,- K
6,- K
-, 50 h

za kg

pozn. překl.)

1. Bulharsko bylo přemoženo Dohodou, požádalo o příměří a o zahájení mírových jednání.
2. Poté, co Bulharsko odpadlo, rozhodly se také ústřední mocnosti (v originále "die Mittelmächte" - pozn. překl.) požádat o příměří a o zahájení mírových jednání. Podmínky příměří jsou zejména pro Německo velice tvrdé a přímo příliš kruté (v originále "sehr hart u. gerade zu grausam" - pozn. překl.). Císař byl donucen abdikovat, stejně tak králové a knížata Německé říše byli prohlášeni za zbavené svých korun. Rakousko-uherský císař Karl byl donucen abdikovat rovněž. Z Rakouska-Uherska se utvořily novét státy (v originále "Deutsch-Österreich, Ungarn, der čechoslowakische Staat, Deutschböhmen, Südslowenische-serb. Staat, u. polnische Staat" - pozn. překl.), a sice Německé Rakousko, Maďarsko, Československý stát, Německé Čechy, Jihoslovansko-srbský stát a Polský stát (v originále "Deutsch-Österreich, Ungarn, der čechoslowakische Staat, Deutschböhmen, Südslowenische-serb. Staat, u. polnische Staat", takže tu některé státy jsou v němčině psány s velkými, některé s malými začátečními písmeny - pozn. překl.). Německé Čechy mají být připojeny buď k Německému Rakousku nebo k Německu. Proti tomu se však Češi vzepřeli vší silou s odůvodněním, že Čechy nesmějí být za žádných okolností rozervány (v originále "zerrissen" - pozn. překl.). Česká zemská vláda, tzv. "Národní výbor" (v originále "Narodný Wybor", v plném českém znění "Národní výbor československý", pod tím jménem ustavený /viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Národní výbor_československý/ - pozn. překl.), aniž by vyčkal mírové konference, okupoval německá města. Při některých okupačních zásazích toho druhu byla už prolita krev. Tak třeba v Mostu, v Kaplici atd. V politickém okrese Horšovský Týn (v originále "im Bischof-Teinitzer polit. Bezirke" - pozn. překl.) byla zatím obsazena města Horšovský Týn 160 muži a Ronšperk 100 muži (v originále "die Orte Bischof-Teinitz /von 160 Mann/ u. Ronsperg /v.100 Mann/" - pozn. překl.). Obsazení proběhlo bez závad a v naprostém klidu (v originále "anstandslos und in allen Ruhe" - pozn. překl.). Zde založený a v činnost uvedený Volkswehr (tj. "lidobrana" pozn. překl.) o síle 90 mužů byl rozpuštěn a musel zbraně odevzdat Čechům.
Tímto se uzavírají zápisy válečné kroniky s poznámkou, že další důležitější události budou zase ukládány do kroniky nově založené.

Franz Leberl,
ředitel.     

Kronika obecné školy Poběžovice 1894-1918

Pisatel předchozích řádek školní kroniky, ředitel chlapecké obecné školy v někdejším Ronšperku (dnes Poběžovice) Franz Leberl se narodil dne 17. června roku 1856 ve velké vsi Meclov (Metzling) na půl cesty mezi Poběžovicemi a Horšovským Týnem. Na čp. 13, řečeném "Wirt", býval hostinec a Franzův otec Georg Leberl, syn rolníka Josefa Leberla z čp. 12 a jeho ženy Anny, roz. Hübnerové z Meclova čp. 49 ho provozoval vedle rolnického hospodářství s manželkou a Franzovou matkou Annou, dcerou mlynářského mistra Laurenze Tichyho ze Srbů (Sirb) č. 28 (soudní okres Hostouň /Hostau/) a Evy, roz. Poltaové ze Srbů č. 39. Ze semněvické křestní matriky a tamního záznamu o narození hudebního skladatele Rudolfa Leberla (zastoupeného i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže) se dovídáme, že jeho otcem byl právě Franz Leberl, tehdy působící v Semněvicích (Semlowitz) jako učitel místní německé obecné školy. Předtím působil v letech 1876-1882 na škole v Maxově (Maxberg), ze Semněvic přichází v roce 1894 jako provizorní řídící učitel do Ronšperka, kde ve funkci ředitele setrvává až do roku 1919. Jako by se první světovou válkou a pádem mocnářství uzavřela i jedna školní kronika. Franz Leberl zemřel v Poběžovicích 11. září 1932 a o dva dny později tu byl pohřben. Na poslední cestě ho vyprovodili kolegové učitelé a členové místních spolků. Nad otevřenou rakví promluvil i kanovník Alois Simeth.

- - - - -
* Meclov / Semněvice / Maxov / † † † Poběžovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Před zápisem o jeho pohřbu je v poběžovické školní kronice volně vložena tato fotografie - mohl by na ní být on?
Záznam o jeho narození a křtu v matrice farní obce Meclov
Zpráva z českého tisku prozrazuje, že byl aktivní ve Spolku Němců západních Čech
Závěr jeho zápisu v poběžovické školní kronice

zobrazit všechny přílohy

TOPlist