logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS KÖPL

Obyvatelé vsi Paulus

Já, Hans Köpl, rychtář na rychtě Ktiš (v originále "Richter des Gerichtes Tisch" - pozn. překl.), tímto vyznávám, že se na rychtě mně svěřené nacházejí následující osoby (čísla v závorkách označují jejich věk - pozn. překl.), jmenovitě ve vsi Paulus (dnes Miletínky - pozn. překl.): Wite Christl - sedlák (46), Christina, jeho žena (32), Georg - syn (12). Leonhardt Mulner - sedlák (49), Eva, jeho (patrně už druhá - pozn. překl.) žena (29), Matthias - syn (22), Valda - syn (18), Thomäschko - syn (13), Dorothea - dcera (11). Wastl (tj. Sebastian) Longpaur - sedlák (29), Marigl (tj. Maria - pozn. překl.), jeho žena (25), Mäschl - čeledín (31), Christina - dcera (14). Wenzl Stiereigl - sedlák (59), Magdalena, jeho žena (32), Mathes - syn (20), Hanus (tj. Hans, Johannes - pozn. překl.) - syn (16), Margaretha - dcera (14). Ambrosius Bägerle - sedlák (35), Barbara, jeho žena (25), Veitl - čeledín (26), Dorothea - děvečka (18). Jacob Wäbro - sedlák (36), Margaretha, jeho žena (26), Martin - čeledín (24), Lorenz - pasák (11), Marigl - děvečka (22), Chury (tj. Kora - pozn. překl.) - výminkářka (45). Thomas Langpaur - sedlák (28), Catharina, jeho žena (20), Hanus - podruh (15), Mariana - děvečka (13), Marusch - výminkářka (46). Thomas - pastýř (26), Mandl (tj. Maria - pozn. překl.), jeho žena (20), Michael - kovář (56), Partl (tj. Bartholomäus - pozn. překl.) - podruh (32), Eva, Jeho žena (25).

P.S. Překládám "der Paur"=sedlák, "ein Menner"=podruh, "Knecht"=čeledín, "Diern"=děvečka, "eein Nährungsweib"=výminkářka, osoba k péči a stravě, "Pasäkh"=pasák, "der Halter"=pastýř, "der Schmidt"'=kovář, "ein Inman"=podruh.

Hans Köpl, autor tohoto dochovaného pramene k Soupisu poddaných podle víry z roku 1651, ktišský rychtář na krumlovském panství Johanna Christiana von Eggenberg (1641-1710, vévodou krumlovským byl od roku 1649) v Bechyňském kraji, bydlil tehdy ve Smědči (Groß Zmietsch). Koncem března, kdy tu na okolních vrších ještě ležel sníh, sepsal i obyvatele dnes zaniklých osad Křížovice (Kschischowitz), Ostré Hory (Scharfberg) a Rovenců (Rubenz), aniž tušil, že za tři sta let už nebude důležitá víra, nýbrž jazyk zdejších lidí, že tu po vojně třicetileté, kdy šlo o střet religijní (cuius regio, eius religio), vypuknou dvě světové války o nové rozdělení světa podle národních států. Možná by se našla bližší jeho data v ktišských matrikách, pečlivě vedených zdejším farářem P. Andreasem Dionysiem Ulrichem, který 30. března 1651 jeho soupisy zrevidoval a stvrdil. Tenkrát šlo ještě přece po té velké válce jen o jeho ovečky, jen o věrně katolické děti Boží. Dnes žije v Miletínkách s přírodní rezervací bohatých jalovcových podrostů hadcových borů na místě historických pastvin ani ne deset obyvatel. Podle čeho se ti dělí, opravdu nevím.

- - - - -
Ktiš / Miletínky, Ktiš / Smědeč

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jiný pohled na Miletínky se školou a také s májkou na návsi
Dnes (2022) je někdejší škola jediným domem v obci, který nejeví známky chátrání
V tomto stavení sídlila škola před stavbou nové budovy
Na druhé straně domu bývala kovárna

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist