logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS KÖPL

Výřez ze záznamů ktišské křestní matriky pro rok 1651 s latinskými záznamy i pro ves "Pauluß", např. v předposledním řádku (č. 16) "...von Pauluß"

Výřez ze záznamů ktišské křestní matriky pro rok 1651 s latinskými záznamy i pro ves "Pauluß", např. v předposledním řádku (č. 16) "...von Pauluß"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka svazku Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 (1997, Státní ústřední archiv v Praze),
    který pro tehdejší Bechyňský kraj obsahuje i Köplův text

Obálka svazku Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 (1997, Státní ústřední archiv v Praze),
který pro tehdejší Bechyňský kraj obsahuje i Köplův text

Bývalá škola v Miletínkách na snímcích z let 1940 a 1967Bývalá škola v Miletínkách na snímcích z let 1940 a 1967

Bývalá škola v Miletínkách na snímcích z let 1940 a 1967

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 75 a Glaube und Heimat, 1968, č. 20, s. 877

Pohled na Miletínky ze čtyřicátých let minulého století

Pohled na Miletínky ze čtyřicátých let minulého století

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 95

Kříž při cestě ve vsi Miletínky

Kříž při cestě ve vsi Miletínky

Repro Wikipedia, foto Jitka Erbenová

TOPlist