logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANNA HOFMANNOVÁ

Záznam v matrice farní obce Malonty o úmrtí jejího bratra Franze osm měsíců po narození uvádí jako příčinu smrti psotník a dovídáme se z něho i data jejích rodičů a čp. 13 jejího rodného stavení

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Alespoň podle matriky se v čp. 13 zřejmě narodila - dnes je na něm rekreační chalupa;
na plánku obce Radčice pak nacházíme také Hofmannových stavení s čp. 29

Alespoň podle matriky se v čp. 13 zřejmě narodila - dnes je na něm rekreační chalupa;
na plánku obce Radčice pak nacházíme také Hofmannových stavení s čp. 29

Repro Heimatbuch der Pfarre Meinetschlag - Ein Gedenkbuch (2002), s. 130 a www stránky Jana Brauma

Již neúplný vierkant se zvoničkou v Radčicích, rybník před chalupou je nový

Již neúplný vierkant se zvoničkou v Radčicích, rybník před chalupou je nový

Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 305 (foto Ivana Weberová)
a www stránky Jana Brauma

Ještě jednou podobný záběr, jen o něco mladší - Radčice mají dnes jen sedm stálých obyvatel, zbytek tvoří rekreační "chalupáři";
    v údolí Pohořského potoka se konají letní stanové tábory

Ještě jednou podobný záběr, jen o něco mladší - Radčice mají dnes jen sedm stálých obyvatel, zbytek tvoří rekreační "chalupáři";
v údolí Pohořského potoka se konají letní stanové tábory

Repro www stránky obce Malonty

Tak řečený "Maurer-Haus" čp. 5 rodiny Johanna Weraniho a jeho ženy Marie

Tak řečený "Maurer-Haus" čp. 5 rodiny Johanna Weraniho a jeho ženy Marie

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 316

Rodné Radčice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Rodné Radčice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Rodné Radčice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

TOPlist