logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS GOLDSCHWENDT

Novohradské domy

Jen stylizovaný ornamentální propletenec iniciál A a G s letopočtem 1906 dává znát, že měly ty akvarely, doprovázející rukopis knihy Antona Teichla (je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže) o Nových Hradech (jmenuje se "Beiträge zur Geschichte der Stadt Gratzen", vyšla v roce 1907 a Teichl v ní uvádí, že akvarely byly pořízeny podle skic malíře Alfreda Führera), nějakého konkrétního autora. Až pátrání v digitálních dokumentech třeboňského archivu, který uchovává i rukopis a jeho výtvarný doprovod, ozřejmuje bližší údaje o člověku, jehož byť i snad nepůvodní výtvory neocenitelným způsobem zachycují podobu města, od té doby i předtím několikráte změněnou, po roce 1945 zejména pak národnostním složením svých obyvatel. On sám ovšem zřejmě vyhnaneckému osudu ušel už vzhledem ke svému věku. Alois Goldschwendt se totiž narodil v Nových Hradech čp. 43 dne 3. června 1844 jako syn novohradského mistra krejčovského Mathiase Goldschwendta a jeho ženy Kathariny, dcery mistra obuvnického v Lišově čp. 63 Wenzla (Václava) Strobla a jeho ženy Marie, roz. Mazancové z Lišova. Děd z otcovy strany a otcův jmenovec Mathias Goldschwendt byl v Nových Hradech buquoyským štolbou (v matrice "Reitknecht"), jeho žena Marie byla roz. Pauliková "von Jetzigen Brun" (zřejmě Jetzkobrunn) čp. 48. Někdy v roce 1868 se podle záznamu v matrice oženil s Annou, roz. Baborovou, dcerou mistra kominického z Brtnice (Pirnitz) a Olivie (Olgy), dcery mistra kominického Josefa Tuny rovněž z Brtnice a 24. června 1895 se jim v Jindřichově Hradci (německy Neuhaus) čp. 162/I. (dnes hotel Vajgar) narodila dcera Hedwig Olga Marcelina Goldschwendt, jak je její celé jméno německy uvedeno v jinak českém zápise, uvádějícím i to, že ji tři dny po narození v proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie udělil svátost křtu kaplan Josef Šmejkal (rodák z Hluboké nad Vltavou, žil v letech 1867-1938 a byl i literárně činný v oboru apologetiky a sociálního učení církve, vedle toho proslul i jako včelařský odborník). V roce 1891 dal Alois Goldschwendt dům v Nových Hradech čp. 74 v ulici Landstraße (dnes Česká ulice), který vlastnil, přestavět na hotel (dnes se budově říká "Statek", poněvadž tam po druhé světové válce byly po dlouhá léta kanceláře státního statku a závodní jídelna), který byl střediskem společenského vyžití zdejší německé většiny. Podle údajů sčítání lidu z roku 1921 žil tehdy už ovdovělý Goldschwendt s dcerou Hedwig v domě čp. 45 na novohradském náměstí (Ringplatz) v řadě hned vedle rohové radnice, "jeho" hotel byl pak nyní v majetku Mathiase Paschera. Zatím nevíme, kdy a kde bývalý hoteliér, později "Privatier", skonal, bylo to však téměř jistě před rokem 1945, kdy by mu bylo sto let. Že ale těch sto let v životě jeho rodného města stojí za historikovu pozornost, není-liž pravda?

- - - - -
* Nové Hrady

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 45 na náměstí v Nových Hradech, kde už ovdovělý žil se svou dcerou
Pohlednice českokrumlovského fotoateliéru J. Wolfa zachycuje dům čp. 45 na novohradském náměstí (vlevo od radnice s věžičkou)
Dům čp. 45 na snímku z roku 2021
Dům čp. 74 zvaný "Statek" v novohradské České ulici

zobrazit všechny přílohy

TOPlist