logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS GOLDSCHWENDT

Záznam o jeho narození v novohradské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 43 a na novohradském náměstí

Rodný dům čp. 43 a na novohradském náměstí

Foto Veronika Dušáková

Záznam dolnorakouské matriky o narození jeho první ženy Anny Marie dne 7. ledna roku 1833 v městysi Röschitz ve vídeňské arcidiecézi

Repro Matricula Online

Záznam o jeho první svatbě v novohradské knize oddaných

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v matrice domovských příslušníků Nových Hradů s chybou v roce narození manželky

Záznam v matrice domovských příslušníků Nových Hradů s chybou v roce narození manželky

Repro SOkA České Budějovice, fond Archiv města Nové Hrady

Záznam novohradské úmrtní matriky o skonu jeho první ženy Anny Marie dne 19. července roku 1881 ve věku 48 let zřejmě na rakovinu žaludku (organische Magen-Entartung)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německy psaný záznam jindřichohradecké oddací matriky o jeho druhé svatbě dne 18. dubna 1882 (oddávajícím knězem byl kaplan-senior. biskupský notář a konzistorní rada Josef Matoušek, *10. srpna 1822 v Jindřichově Hradci, †19. března 1903 tamtéž), kde chybí jakákoli zmínka a Goldschwendtově vdovství

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam jindřichohradecké křestní matriky o narození jeho dcery Hedwig

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva v v českobudějovickém německém listu o hasičské slavnosti, kde promluvil i on jako starosta města

Repro Budweiser Kreisblatt, 1884, č. 56, s. 4

Inzerát, kterým oznamuje převzetí hotelu Dvořák v Jindřichově Hradci

Inzerát, kterým oznamuje převzetí hotelu Dvořák v Jindřichově Hradci

Repro Budweiser Zeitung, 1900, č. 51 s. 11

Záznam o úmrtí jeho druhé ženy v novohradské knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 45 na náměstí v Nových Hradech, kde už ovdovělý žil se svou dcerou

Repro Sčítání lidu 1921, Nové Hrady, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho úmrtí v novohradské knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Pohlednice českokrumlovského fotoateliéru J. Wolfa zachycuje dům čp. 45 na novohradském náměstí (vlevo od svou věžičkou tak výrazné městské radnice)

Pohlednice českokrumlovského fotoateliéru J. Wolfa zachycuje dům čp. 45 na novohradském náměstí (vlevo od svou věžičkou tak výrazné městské radnice)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Dům čp. 45 na snímku z roku 2021

Dům čp. 45 na snímku z roku 2021

Foto Veronika Dušáková

Dům čp. 74 zvaný "Statek" v novohradské České ulici

Dům čp. 74 zvaný "Statek" v novohradské České ulici

Foto Veronika Dušáková

Z jeho ilustrací ke knize Antona Teichla

Z jeho ilustrací ke knize Antona Teichla

Z jeho ilustrací ke knize Antona Teichla

Repro www stránky Další materiály o historii Nových Hradů

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist