logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANDREAS BRUNNER

Po zrušení ruční papírny v Rožmberku nad Vltavou zůstalo na půdě domu čp. 21...

Po zrušení ruční papírny v Rožmberku na Vltavou (německy "Rosenberg" - pozn. překl.) zůstalo na půdě domu čp. 21 papírenské zařízení a na jedné formě byla iniciála rožmberské růže. Tato forma se zřejmě používala na psací papíry pro buquoyskou vrchnost.


Loučovice-Historie

Cenné svědectví někdejšího městského úředníka je věrohodné už tím, že bydlil v domě sousedícím s bývalou ruční papírnou v Rožmberku nad Vltavou, která prý v dobách své vrcholné produkce vyrobila ročně 220 balíků tiskového, psacího a hrubého papíru, přičemž každý balík měl 10 rysů a každý rys obsahoval 500 archů papíru. Ročně tedy vyrobila tato ruční papírna více než milion archů ručního papíru. Papírník Mittendorfer, pocházející z Tyrol, v ní ukončil výrobu v roce 1880 a následně tu byla přádelna a výrobna flanelu. Po první světové válce v letech 1919-1946 byl majitelem budov čp.21 a 22 (v té druhé byl sklad hadrů pro výrobu ručního papíru) pražský advokát Adolf Ebert, který dal oba domy přestavět a zřídil v nich byty. Andreas Brunner byl v "Ebners-Elektrizitäts-Werk Rosenberg" montérem (strojním zámečníkem). Narodil se dne 25. listopadu roku 1894 v rožmberské městské části Latrán čp. 10. Jeho otec a jmenovec, bednářský mistr Andreas Brunner, byl synem Martina Brunnera, měšťana v Rožmberku nad Vltavou na Latráně čp. 13, a Kathariny, roz. Handlové z Latránu čp. 1, chlapcova matka Barbara byla dcerou kováře v Rožmberku nad Vltavou čp. 61 Aloise Pilse a Theresie, roz. Steinbichlové z Přízeře (Priesern). Dne 21. května 1921 se Andreas Brunner "mladší" v Českém Krumlově oženil už jako dílovedoucí (Werkführer) v Rožmberku čp. 23 s Theresií, dcerou Adalberta Stinyho, mistra krejčovského v Přízeři čp. 19, a jeho ženy Aloisie, roz. Barthové ze zcela dnes zaniklé vsi Valkounov (Walketschlag) čp. 4. Když roku 1945 vstoupili do Rožmberka nad Vltavou Američané, sesadili zdejšího starostu MUDr. Matthäuse Fuchse (ten má i samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže) a ustanovili 10. května jeho nástupcem jeho zástupce Andrease Brunnera. Dochoval se i americký vojenský doklad, umožňující Brunnerovi cesty do Vyššího Brodu ("to travel between Rosenberg and Hohenfurth of business"). 1. července předává pak Brunner starostenský úřad, svěřený mu "velitelstvím vojska USA", jak neopomíná dodat už česky psaná zdejší kronika, Místní správní komisi v Rožmberku nad Vltavou a ještě v německé části to stvrzuje i vlastním podpisem. Podle databáze krajanského "Rosenberg-Ortausschuss" zemřel muž, zpodobený na dochovaném snímku z rodáckého archivu, v 77 letech věku, my však víme z krajanského měsíčníku "Hoam!", že se tak stalo 8. ledna roku 1977 v okresním městě Albstadt, jehož je Ebingen, kde žil, pouhou součástí (z několika podobných Albstadt roku 1975 vzniklo jako město i s novým jménem). Z nekrologu Alfreda Watzla (také on je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže) se dovídáme i to, že Andreas Brunner v říjnu roku 1914 narukoval k 91. pěšímu pluku do Českých Budějovic, na základě svých technických znalostí však za první světové války přešel do továren na letecké motory firmy Austro-Daimler ve Vídeňském Novém Městě (Wiener-Neustadt). Po válce byl mnoho let dílovedoucím zmíněných už Ebnerových Elektrizitätswerk v Rožmberku nad Vltavou, než se tu koncem třicátých let stal městským tajemníkem a po příchodu Američanů také posledním německým starostou města. Po vyhnání, resp. útěku (v nekrologu "nach der Vertreibung, beziehungsweise Flucht") začal hned psát o Rožmberku, jak ho měl v paměti a po smrti děkana Plonera (Johann Stanislaus Ploner má rovněž své samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže) zastával v krajanských časopisech funkci rodáckého zpravodaje. Se svou ženou Theresií byl ženat 56 let. Dcera Hilda se provdala za Emila Schrenka a povila rodičům vnuky Barbaru a Edwina. Až do posledních dnů chodíval prý "Andres" Brunner za jakéhokoli počasí na každodenní procházku lesem nad svým domem. Tam na návrší mezi jedlemi ho také stihl počátkem ledna roku 1977 v nedožitých třiaosmdesáti letech srdeční infarkt. Zemřel ve volné přírodě, kde trávil nejraději volný čas, v náručí přítele, který ho cestou provázel. Já ale vidím v duchu i tu rožmberskou růži na ručním papíře pro někdejší zdejší hradní vrchnost z jeho vzpomínky na šumavský domov. Co z těch papírových symbolů vlastně natrvalo zůstává? Ten Brunnerův podpis v městské kronice?

- - - - -
* Rožmberk nad Vltavou / České Budějovice / † † † Ebingen, Albstadt (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

S odvedenci k wehrmachtu v Rožmberku nad Vltavou v roce 1941
Záznam křestní matriky o narození Andrease Brunnera v Rožmberku nad Vltavou s pozdějším přípisem o datu jeho českokrumlovské svatby
Záznam českokrumlovské matriky o jeho zdejší svatbě v květnu roku 1921

zobrazit všechny přílohy

TOPlist