logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANDREAS BRUNNER

Repro databáze Mediathek Mühlviertel Südböhmen a Sčítání lidu 1921, Rožmberk nad Vltavou, SOkA Českýá Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

S odvedenci k wehrmachtu v Rožmberku nad Vltavou v roce 1941

S odvedenci k wehrmachtu v Rožmberku nad Vltavou v roce 1941

Repro databáze Mediathek Mühlviertel Südböhmen

Záznam křestní matriky o narození Andrease Brunnera v Rožmberku nad Vltavou s pozdějším přípisem o datu jeho českokrumlovské svatby

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českokrumlovské matriky o jeho zdejší svatbě v květnu roku 1921

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 22 v Rožmberku nad Vltavou, kde žil jen několik měsíců před svatbou dosud sám

Repro Sčítání lidu 1921, Rožmberk nad Vltavou, SOkA Českýá Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům ruční papírny čp. 21 před a po přestavbě na bytové jednotky na dvou snímcích fotoateliéru Josefa Seidela

Dům ruční papírny čp. 21 před a po přestavbě na bytové jednotky na dvou snímcích fotoateliéru Josefa Seidela

Dům ruční papírny čp. 21 před a po přestavbě na bytové jednotky na dvou snímcích fotoateliéru Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Město Albstadt v Bádensku-Württembersku, kde zemřel, má ve znaku jelení paroh a květ pupavyMěsto Albstadt v Bádensku-Württembersku, kde zemřel, má ve znaku jelení paroh a květ pupavy

Město Albstadt v Bádensku-Württembersku, kde zemřel, má ve znaku jelení paroh a květ pupavy

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist