logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF BARTH

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 4, s. 4

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 8, s. 6

Ve druhé řadě třetí zleva stojí tu s někdejšími krumlovskými maturanty z roku 1940, v první řadě zcela vlevo jeho bratr Johannes

Ve druhé řadě třetí zleva stojí tu s někdejšími krumlovskými maturanty z roku 1940, v první řadě zcela vlevo jeho bratr Johannes

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 8, s. 28

Věnec na rakvi Rudolfa Bartha...

Věnec na rakvi Rudolfa Bartha...

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 8, s. 6

... a farní korouhev s obrazem Panny Marie na Turmbergu donesli krajané z Malšína

... a farní korouhev s obrazem Panny Marie na Turmbergu donesli krajané z Malšína

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 8, s. 7

Otec Franz Barth, narozený 1887 v dnes zaniklém Valkounově, zemřel 1971, dva z jeho čtyř synů, vyšebrodský klerik Franz Emmerich a čerstvý maturant Bernhard, se z "Hitlerovy" války nevrátili

Otec Franz Barth, narozený 1887 v dnes zaniklém Valkounově, zemřel 1971, dva z jeho čtyř synů, vyšebrodský klerik Franz Emmerich a čerstvý maturant Bernhard, se z "Hitlerovy" války nevrátili

Repro Glaube und Heimat, 1971, č. 18, s. 776

Dvě kaple při obou březích Vltavy v rodných Loučovicích, ta vlevo zasvěcená sv. Prokopu, ta vpravo sv. Oldřichovi, na rytině Karla Liebschera z roku 1868...

Dvě kaple při obou březích Vltavy v rodných Loučovicích, ta vlevo zasvěcená sv. Prokopu, ta vpravo sv. Oldřichovi, na rytině Karla Liebschera z roku 1868...

Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov

... a na začátku 21. století (viz i Marie Stopferová a Michael Wollner)

... a na začátku 21. století (viz i Marie Stopferová a Michael Wollner)

Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov a foto Pavel Polák

Pamětní deska kněží, narozených v malšínské farnosti a zemřelých po odsunu v cizině, na zdi kostela v Malšíně

Pamětní deska kněží, narozených v malšínské farnosti a zemřelých po odsunu v cizině, na zdi kostela v Malšíně

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist