logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMANUEL ASCHERL

Der Spruch
des Hochzeitsladers


Was ich Euch zu berichten habe,
ist hochwillkommen in diesem Haus,
Seht hier die Schleifen an dem Stabe,
Und auf dem Hut den Blumenstrauß.

Das ist des Hochzeitladers Zeichens,
Der manche frohe Kunde bringt.
Und diese Botschaft sondergleichen
heut wie ein Zaubermärchen klingt.

Ich führte mit der grünen Myrthe
manch liebes Bündnis zum Altar,
Auch heute gilt mein Spruch als Hirte
einem lieben Hochzeitspaar.

Družbova průpověď
při šumavské svatbě


Co nyní slyšet měli byste,
má k svatbě slůvko doříci.
Fábor tu na mé holi vizte,
můj klobouk s pestrou kyticí.

Ta znamení patří mně, zváči,
chci dobrou zprávu domu dát,
k radosti vás všech jistě stačí,
že dnes div má se skutkem stát.

Že vodím svatby, všickni vědí,
až před oltář a dobrý zdar
chci tou pastýřskou průpovědí
přivolat pro náš milý pár.

Böhmerwäldler Jahrbuch 1970, s. 83

Ing. Emanuel Ascherl se narodil v dnes zaniklé vsi Nový Brunst (Neubrunst) blízko Javorné (Seewiesen, i česky kdysi Zejbiš) 25. června 1880. Je autorem textů a hudby více než 100 šumavských písní. I jako malíř zanechal kolem 300 obrazů, převážně krajinomaleb, jeho vlastním oborem byla však vlastně technika. Roku 1910 se stal asistentem prof. Dr. Rudolfa Doerfela a následujícího roku začal působit v plzeňských Škodových závodech, kde byl po dlouhá léta šéfkonstruktérem oddělení válcoven a hutnictví, hydrauliky a vodních turbín. Jeho jméno znělo jako neodmyslitelná součást kulturního života města, podílel se na činnosti německých spolků v Plzni jako byly Deutsches Heim, Deutsche Liedertafel, Hauptverband Deutscher Wintersportvereine, Turnverein, Deutscher Kulturverband, Bund der Deutschen a Deutscher Böhmerwaldbund. Působil ve funkci předsedy Spolku pro šíření astronomických znalostí, v němž se zasloužil o popularizaci geniální teorie Ing. Hannse Hörbigera, tzv. Welteislehre (glaciální kosmogonie) o ledu jako významném stavebním prvku naší kosmické soustavy. Hörbiger byl jak známo otcem obou slavných rakouských herců Attily a Paula Hörbigerových, s nimiž byl Emanuel Ascherl v blízkém osobním vztahu a písemném styku. Už ve věku osmasedmdesáti let dal své vědomosti i do služeb Sudetoněmeckého slovníku. Zodpověděl všechny otázky dotazníkových listů č.1-99 (akce probíhala v letech 1958-1967). Jen málo Šumavanů vládlo tak obsáhlými znalostmi národopisného dědictví svého rodného kraje, které dávají právě Ascherlovým odpovědím i velkou hodnotu pro budoucnost. Zemřel 24. července 1969 v Bavorské Železné Rudě a je tam i pochován.

- - - - -
* Nový Brunst, Javorná, Čachrov / Javorná, Čachrov / Železná Ruda / † † † Bayerisch Eisenstein (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Na malbě Lothara Sperla, zjevně vytvořené podle předchozí fotografie
Foto a podpis z lyžařské legitimace německého Wintersport-Clubu v Plzni
Na snímku z roku 1900 tu pózuje na lyžích Emanuel Ascherl i se svými se svými šesti sestrami (odleva Luise /*5. května 1871 v Novém Brunstu, †22. července 1912 v Novém Brunstu/, Rosalia /*2. června 1872 v Novém Brunstu/, Johanna /*9. prosince 1873 v Újezdečku, německy Klein-Aujezd, okr. Teplice/ Maria Theresia /*21. března 1875 v Újezdečku/, Anna /*1878 v Újezdečku/, Margarete Elisabeth /*18. února 1885 v Novém Brunstu/) u Poschingerova dvora v Zejbiši

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist