logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMANUEL ASCHERL

Repro Hoam!, 1969, s. 302

Na malbě Lothara Sperla, zjevně vytvořené podle předchozí fotografie

Na malbě Lothara Sperla, zjevně vytvořené podle předchozí fotografie

Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 185

Narodil se podle tohoto záznamu zejbišské křestní matriky dne 25. června roku 1880 v Novém Brunstu a až 13. července ho v kostele sv. Anny v Zejbiši (dnes Javorná, místní část obce Čachrov) farář Johann Liskowetz pokřtil jménem Emanuel Karl Ascherl - novorozencův otec Johann Georg Ascherl je tu psán jako "Glasfabrikant", tj. výrobce skla v Novém Brunstu čp. 136, kde vlastnil sklářskou huť už jeho otec Leopold Ascherl s chotí Emilianou, roz. Hruschkovou z Klatov, chlapcova matka byla dcerou Emanuela Kordika, majitele statku v Březí (Birkau) u Čachrova čp. 1 (je tu podepsán i jako kmotr dítěte, které po něm zřejmě dostalo i prvé z obou křestních jmen), a Elise, roz. svobodné paní (rozuměj baronky) von Hafenbrädl z Hohenwartu v Bavořích - pozdější až přípis nás pak zpravuje o svatbě Emanuela Ascherla dne 14. června roku 1920 v železnorudském kostele Panny Marie Pomocné z hvězdy s Emmou Hüllerovou

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Foto a podpis z lyžařské legitimace německého Wintersport-Clubu v Plzni

Foto a podpis z lyžařské legitimace německého Wintersport-Clubu v Plzni

Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 185

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 840

Vzácné foto z prosince 1918, Ing. Ascherl prvý zprava na lyžařském výletu v Prášilech

Vzácné foto z prosince 1918, Ing. Ascherl prvý zprava na lyžařském výletu v Prášilech

Repro R. Gattermann, Skilauf im Bayerischen Wald : Anfänge und Entwicklung (1986), s. 59

Parte (1969)

Parte (1969)

Repro Hoam!, 1969, č. 10, s. 320

Tady v Novém Brunstu se narodil

Tady v Novém Brunstu se narodil

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 836

Sklářská rodina Ascherlova z Nového Brunstu

Sklářská rodina Ascherlova z Nového Brunstu

Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 158

Situace skelné huti na Novém Brunstu podle plánku z roku 1838

Situace skelné huti na Novém Brunstu podle plánku z roku 1838

Repro V. Kudrlička, Javorná : zapomenutý kout Šumavy. I., Příroda a skláři (1989), s. 252

Nový Brunst na snímku z roku 1980

Nový Brunst na snímku z roku 1980

Repro V. Kudrlička, Javorná : zapomenutý kout Šumavy. I., Příroda a skláři (1989), s. 253

Na Novém Brunstu dnes

Na Novém Brunstu dnes

Repro V. Kudrlička, Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu (2005), s. 101

Poslední zbylá stodola na Novém Brunstu při rezervaci Prameniště (zejména řeky Řezné na svazích Pancíře, ale kus dál i řeky Křemelné, která ovšem patří už k povodí Severního moře, zatímco Řezná k povodí moře Černého)

Poslední zbylá stodola na Novém Brunstu při rezervaci Prameniště (zejména řeky Řezné na svazích Pancíře, ale kus dál i řeky Křemelné, která ovšem patří už k povodí Severního moře, zatímco Řezná k povodí moře Černého)

Repro Foto.mapy.cz, foto avalanche2

Jeho hrob v Bavorské Železné Rudě, kde se na obzoru za jehličnanem a hřbitovním plotem rýsuje mohutný obrys hory Javor

Jeho hrob v Bavorské Železné Rudě, kde se na obzoru za jehličnanem a hřbitovním plotem rýsuje mohutný obrys hory Javor

Foto Jan Mareš a Ivo Kareš

Umrlčí prkno v Bavorské Železné Rudě i s jeho jménem

Umrlčí prkno v Bavorské Železné Rudě i s jeho jménem

Repro V. Kudrlička, Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu (2005), s. 91

Obraz E. Ascherla z okolí Železné Rudy

Obraz E. Ascherla z okolí Železné Rudy

Repro Böhmerwäldler Künstler stellen aus in der neuen Galerie der Oberhausmuseums zu Passau (1993) [katalog výstavy], s. 16

Hanns Hörbiger, tvůrce sporné "Welteislehre"

Hanns Hörbiger, tvůrce sporné "Welteislehre"

Repro Lidové noviny, 15. 9. 2005, s. 17

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist