logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMIL AUGUST VAN DER ABEÉLE

Českokrumlovský hrob

Jahr, Monat und Tag des Sterbens: 1876, Juni 26.
Jahr, Monat und Tag des Beerdigung: 1876, Juni 28.
Name des Ortes, Haus-Nr.: (Krumau), Klostergasse Nr,- 57
Verstorbene / Vor- und Zuname, Charakter und Wohnort, bei Kinder jener der Eltern, bei Frauen und Witwen den Vor- und Zuname, Charakter und Wohnort ihres Mannes: Elisabeth van der Abeele, geb. von Wojský, fürstl. Schwarzenberg'sche Beamtenswitwe in Krumau, zuständig nach Wittingau
Stand / Verehelicht: verwitwet
Religion / Katholisch: katholisch
Geschlecht / Weiblich: weiblich
Alter / Jahr: 72
Ort der Beerdigung: S. Martin

Českokrumlovský hřbitov u sv. Martina už neexistuje, ale na tom "novém" (založeném po roce 1890) najdeme na dost výrazném náhrobku "ve zdi" nalevo od hřbitovního kříže nápis "Abeele - Tannich". Nedalo mi, abych nedošel k datu 2. března 1952, kdy v Českém Krumlově skonal a byl tři dny nato do tohoto námi nalezeného hrobu pochován tehdy osmdesátiletý rodopisec Emil August van der (správněji "van den") Abeele, který má svým příjmením téměř nepochybně zajištěno prvenství v abecedním pořadí šumavských "autorů". Vzhledem k tomu, že v Soupisu osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice, jak ho publikovala v roce 1997 Jarmila Hanzalová z archivní sekce ministerstva vnitra, je uvedeno, že českokrumlovská pobočka Státního oblastního archivu Třeboň uchovává Abeeleovu pozůstalost, resp. jeho osobní fond o rozsahu 23 balíků písemností, tj. rodinných dokladů, osobní korespondence, výpisů z archivních pramenů, rozrodů, vývodů a rodokmenů rodiny Abeeleovy a Schellovy a dalších 60 rodin s nimi spřízněných, nemohu být na omylu, když jako ukázku Abeeleovy práce uvádím pod vlastním svým titulem "Českokrumlovský hrob" výpis z českokrumlovské úmrtní matriky (kniha 57, snímek 70 v digitalizované třeboňské podobě), který z němčiny záměrně nepřekládám. Jak mi sdělil vzácný přítel Raimund Paleczek, bylo totiž 11 kartonů Abeeleovy pozůstalosti (fond měl mít i inventář z roku 1969) doručeno rodopiscově dceři z prvního manželství, odsunuté po válce do Bavor a od ní převzal materiál Sudetendeutsches genealogisches Archiv v bavorském Řezně (Regensburg), takže v Českém Krumlově je opravdu už jen ten hrob. Od přítele Raimunda, který se zabývá daty schwarzenberských zejména lesních úředníků, mám i následující údaje o pozoruhodné osobnosti Emila Augusta van der Abeéle. Tak je alespoň jeho rodové příjmení, častěji zmiňované s oním flanderským "van den", uvedeno v česky psaném záznamu o jeho narození 13. března 1872 a křtu o den pozdeji na stránkách matriky farní obce Modrá Hůrka. Narodil se v blízkém Bzí čp. 13, ve dnes už stržené části zdejšího schwarzenberského zámku či spíše hospodářského dvora knížecímu "Švarcenberskému Assistentovi" Františku van der Abeéle, vlastnímu synovi Jana van der Abeéle, knížecího "Švarcenberského správce hospodářského v Třeboni" a matky Alžběty rozené z Vojských. Ona Elisabeth, pochovaná podle naší německy psané textové ukázky v Krumlově 28. června 1876, byla tedy Emilova babička z otcovy strany. Matkou novorozeného Emila byla "Paní Adelhaid, vlastní dcera † Františka Klenče, c.k. setníka (na odpočinku) c.k. 7ho praporu polních myslivců z Třeboně a matky Kateřiny, rozené Rádl z Třeboně". Mladý Abeéle se v letech 1889-1891 vyučil lesnictví v Bělé pod Bezdězem (Weisswasser) a po složení státní zkoušky z lesního hospodaření (Staatsprüfung für Forstwirte) roku 1895 v Praze působil mj. od 1. května roku 1901 jako revírní lesní na panství Schwarzenberg v Horních Rakousích a od 1. května 1919 jako vrchní lesní kontrolor v šumavských Prášilech (Stubenbach). To už byl od 24. února 1906 poprvé ženat s Marthou Peschlovou (svatba se konala v Citolibech /Zitolib/), dcerou ředitele schwarzenberského panství Emanuela Peschla, narozenou roku 1885 v Postoloprtech (Postelberg), s níž se 6. října 1923 rozvedl (zemřela kolem roku 1970 ve Straßkirchen u bavorského Pasova (Passau). Znovu se oženil hned 21. června následujícího roku 1924 v Sušici (Schüttenhofen) s Marií Schellovou, sestrou majitele sirkárny v Dlouhé Vsi (Langendorf), kde se ona 24. srpna 1890 narodila, a sklárny v Anníně (Annathal) Karla Schella, který si při konfiskaci své firmy "Schell und Neffe" vzal 2. června 1945 život (Marie "Abeelová", jak je její příjmení psáno ve hřbitovní kronice, byla do v úvodu zmíněného a výrazného českokrumlovského hrobu pochována v roce 1960 /po ní už jen 1965 Olga Sochorová/ a je jistě zajímavé, že oproti schwarzenberskému schematismu 1655-1949 Wikipedia zaměňuje křestní jména obou Abeeleových manželek). Do penze šel Emil August van der Abeéle ke 30. dubnu 1928 jako lesmistr a přednosta lesního úřadu v Domoušicích (okres Louny). V roce 1930 vstoupil schwarzenberský lesmistr ve výslužbě do Rodopisné společnosti československé a ve spolkovém tisku oznámil, že sleduje a zpracovává historii vlastního rodu původem z oblasti Beneluxu (flanderská šlechtická rodina pochází z Wespelaer u Bruselu /Josef Peter van den Abeele, který žil v letech 1711-1751, byl v letech 1748-1750 ve Wespelaer purkmistrem/), a dále i rody Rádl a Klenč (Klenz) v Třeboni, jakož i rod Voisky z Pruského Slezska. Co váží jeden opuštěný a ne zcela propátraný ještě hrob nad ohybem Vltavy za českokrumlovským Rozsypem (Roßzipf)!

- - - - -
* Bzí, Modrá Hůrka / Schwarzenberg (A) / Prášily / Sušice / Annín, Dlouhá Ves / † † † Český Krumlov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Kaple sv. Martina na zrušeném starém českokrumlovském hřbitově
Snímek z jeho českokrumlovského pohřbu (1952)
Jeho ještě udržovaný hrob na snímku z roku 1986...
... a dnes (2014)

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist