Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOSEF WITTMANN

Josef Wittmann
Repro Hoam!, 1957, č. 9, s. 11

Podle tohoto záznamu v křestní matrice farní obce Hyršov narodil se v téměř dnes zaniklé osadě Chalupy na stavení čp. 31 rolníku Ignatzi Wittmannovi (synu hospodáře na téže usedlosti před ním Josefa Wittmanna a Teresie, roz. Ernstové z rovněž dnes téměř zaniklých Fleků čp. 12) a jeho ženě Anně Marii, dceři Wolfganga Baierla z Chalup čp. 18 a Anny Marie, roz. Wittmannové z Chalup čp. 20
Repro SOA v Plzni - Acta Publica
Josef Wittmann
Se žačkami měšťanské školy v Českých Budějovicích tehdy sedmadvacetiletý
sedí v první řadě třetí zprava jako čerstvý katecheta od roku 1904

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 12, s. 39

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům v českokrumlovské Masné ulici (Fleischgasse) čp. 129, kde bydlil se svou sestrou Marií (*2. října 1874 v někdejším Friedrichsthalu jako on) od 27. srpna 1920
Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Josef Wittmann Josef Wittmann
Dům čp. 59 v českokrumlovské Masné ulici na snímcích z roku 2018
Foto Pavel Polák
Josef Wittmann
Na kněze byl vysvěcen v roce 1901 biskupem Martinem Josefem Říhou, zde zachyceným na kabinetním snímku z doby kolem roku 1885
Repro K. Pletzer, Českobudějovické fotoateliéry 1853-1929 (2001), s. 39
Josef Wittmann
Slouží mši svatou v Offenburgu u příležitosti šedesátiletého jubilea svého kněžství
Repro Glaube und Heimat, 1961, č. 16, s. 662
Josef Wittmann
Pozdrav k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1957, č. 9, s. 11
Josef Wittmann
Parte
Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 3, s. 131
Josef Wittmann
Tzv. "Katolický den" v Krumlově ve třicátých letech dvacátého století ještě provázen vlajkami buršáckých studentských spolků, které byly pak za nacistické éry rovněž zakázány
Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 14, s. 588
Josef Wittmann
Vzácný snímek kříže nad Krumlovem, zničeného i s cementovým podstavcem a základním kamenem budoucího konviktu biskupa J. N. Neumanna brzy po připojení Šumavy k nacistické "Říši"
Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 1, s. 14
Josef Wittmann
Kříž je zachycen i při "pohledu ze zámecké věže" na snímku krumlovského fotografa Micka ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově
Repro Digiarchiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Josef Wittmann
Havraní skála u Českého Krumlova
Foto Pavel Polák
Josef Wittmann
V roce 2014 právě rekonstruovaný památník bitvy u Lipska poblíž Českého Krumlova
Foto Pavel Polák
Josef Wittmann
Obálka s grafikou Hanse Foschuma, zachycující kraj kolem Hyršova i s tamním kostelem Dobrého pastýře,
a titulní list Wittmannovy knihy (1935), jejíž výtěžek byl věnován tzv. "Bischof-Neumann-Werk",
akci budějovické diecéze ve prospěch vzdělání německých kněží
Josef Wittmann
Když v létě roku 1954 zemřel v hesenské obci Kiedrich učitel Johann Lindinger, věnoval mu krajanský měsíčník delší nekrolog s citací Wittmannovy knihy "Geschichten und Skizzen", kde najdeme i celou kapitolu o milovnících hory Kleť, k nimž Lindinger podle nekrologu náležel
Repro Hoam!, 1954, č. 11, s. 21-22
Josef Wittmann
Někdejší nádraží Želnava - dnes Nová Pec
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko