Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

HANS WESTEN

Hans Westen
S nacistickým odznakem
Repro Budweiser Zeitung, 1939, č. 42, s. 6
Hans Westen
Kráčí tu 15. března 1939 nalevo od generála von Weichse a městského komisaře Friedricha Davida před českobudějovickou radnicí, za nimi patrno zakrytí sochy Augusta Zátky drapérií s hákovým křížem
Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 111, sbírka M. Pechy

Arch ze sčítání lidu v roce 1921 zachytil v českobudějovické vile na Doudlebské (dnes Dukelské) ulici čp. 499 data jeho matky a tehdy už vdovy po jeho otci Ernestine Westenové, dívčím příjmením Musina, narozené 25. dubna roku 1868 v istrijské vsi Castelnuovo (dnes Podgrad, část slovinské obce Illirska Bistrica), její neprovdané sestry Olgy Musina, narozené 28. května 1866 v téže istrijské vsi jako ona, dcery Margarete, provd. Hallederové, narozené 3. července 1892 stejně jako rok předtím její bratr Hans Westen v hornoštýrském městysi Sankt Michael in Obersteiermark, část Liesingtal, jakož i kuchařky Aloisie Rajh, slovinské národnosti, jak výslovně zapsáno, narozené v roce 1898 ve kdysi štýrské vsi Sankt Thomas (dnes Sveti Tomaž), okres Friedau (dnes Ormož) na severovýchodě dnešního Slovinska
Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Hans Westen
Jeho matka Ernestina Westenová, roz. Musina
Repro z daru Margarete Sedlmeyerové
Hans Westen
Jeho sestra Margarete, provdaná Hallederová, na dvou snímcích z různých období života
Repro z daru Margarete Sedlmeyerové
Hans Westen

Tady vlastní rukou na archu sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 499 (Villa Ernestine Westen) zaznamenal data svá a své ženy Elly, narozené 5. října roku 1899 ve Waldmühle, okres Rodaun (od roku 1938 součást "Velké Vídně") - oba byli tehdy domovsky příslušní do štýrského města Knittelfeld, Westen sám se označuje za výrobce smaltovaného nádobí v českobudějovické firmě "Südböhmische Stanz- und Emaillierwerke Franz Westen", nejsou tu ovšem zaznamenáni až později narození synové obou manželů Harald a Hans, z nichž starší Harald byl v roce 1941 sestřelen jako pilot luftwaffe nad sovětským územím
Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Westenova výzva k jednotě z března osudného roku 1938 s díkem "kamarádu" Reittererovi, že poskytuje SdP stránky svého listu
Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 26, s. 11
Hans Westen
Nové záhlaví stranické rubriky SdP v listu budějovických Němců z dubna 1938 s pozvánkou na "župní sněm" sdružení Deutscher Kulturverband pro jižní Čechy
Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 32, s. 11
Hans Westen
Tady ještě k "německému jaru 1938" provolává za okresní vedení SdP jen "Heil Henlein!"
Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 31, s. 10

Tento dopis mu v létě 1938 poslali "Čeští hluchoněmí, sdružení ve spol. Jirsík v Č. Budějovicích"
Repro Českobudějovické noviny, 1938, č. 36, s. 2
Hans Westen
Takto byla znetvořena českobudějovická radnice
k padesátinám Adolfa Hitlera v dubnu 1939

Repro archív autora
Hans Westen
"Zdar Hitler" a "komisařský krajský vůdce"
Repro M. Pecha - S. Šmíd - V. Vondra, Protifašistický odboj 1938-1945 na Českobudějovicku (1986), obr. příl.
Hans Westen
Nálepka s dosud zachovalým lepem na zadní straně ke "krajskému sněmu" NSDAP 4. 6. 1939 v tehdy ještě "Českých" Budějovicích, i protektorátní vlajky však už nacisté tehdy odmítli vyvěsit
Hans Westen Hans Westen
Obálka slavnostního tisku ke krajskému sněmu NSDAP v Českých Budějovicích v červnu 1939, kde měl Westen hlavní článek pod názvem "Budějovice - osud města na hranici" a byl v titulku uveden jako komisařský "krajský vůdce" a "člen říšského sněmu"
Repro Kreistag NSDAP Budweis am 3. und 4. Juni 1939
Hans Westen
Tribuna krajského sněmu NSDAP na budějovickém náměstí v červnu 1939,
kde stanul jako "komisařský krajský vůdce"

Repro Státní okresní archiv České Budějovice, výstava Zmizelé a nalézané osudy (Střední škola obchodu,
služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice)
Hans Westen
Slavobrána na vyústění Lannovy třídy do Nádražní ulice vítala účastníky
krajského sněmu NSDAP textem "Německé Budějovice vás zdraví!"

Repro Státní okresní archiv České Budějovice, výstava Zmizelé a nalézané osudy (Střední škola obchodu, služeb
a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice)

Franz Gibian, narozený 23. května roku 1885 v Praze, od 10. dubna 1937 jediný majitel českobudějovické smaltovny ve Vrátě, které se za války Westen zmocnil (Gibian zahynul roku 1942 v koncentračním táboře), tu v domě čp. 520 na Doudlebské (dnes Dukelské) ulici zaznameanl na arch sčítání lidu z roku 1921 data svá (jako své tehdejší povolání uvádí "Ingenieur Chemiker" a "Fabrikdirektor" v "Emailfabrik Moritz Ullmann & Sohn" ve Vrátě - po válce Sfinx, provoz Vráto /výroba na export/), své ženy Else, narozené 18. června 1895 v Českých Budějovicích, dcery Marianne, narozené 6. listopadu 1919 v Českých Budějovicích, jakož i opatrovnice (Pflegerin) Emilie Kolbové, narozené roku 1893 v Novém Sedle (Neusattel), okr. Loket (dnes okr. Sokolov), a kuchařky Kateřiny Křenkové, narozené roku 1884 v Malovicích, okr. Netolice (dnes okr. Prachatice).
Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Hans Westen
O dožínkové slavnosti ve Strýčicích v roce 1943 stojí před budovou české školy se skloněnou hlavou vpravo za "krajským vedoucím" Gasthuberem, který ho ve funkci vystřídal (viz text Rudolfa Grohmanna Češi na stránkách Kohoutího kříže)
Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 78, s, 9
Hans Westen
Hitlerjugend před slavnostní tribunou jedné z nacistických přehlídek
Repro Státní okresní archiv České Budějovice, výstava Zmizelé a nalézané osudy (Střední škola obchodu, služeb
a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice)
Hans Westen
I Češi měli svůj fašismus: tady zdraví "šedé košile" na českobudějovickém náměstí ještě
"za republiky" árijským pozdravem sochu Zátkovu před radnicí (socha dnes stojí na jejím dvoře)

Repro M. Nakonečný, Český fašismus (2006), obr. příl.
Hans Westen
Situační plán spojeneckého náletu na Budějovice v březnu 1945,
jehož výchozím orientačním bodem byly Černá v Pošumaví a Olšina;
za viaduktem na severozápad Westenovy smaltovny, které za války
vyráběly plechové krabice na vojenské plynové masky

Repro Českobudějovické listy, 23.3. 2005, s. 10
Hans Westen
Na rozhraní časů cosi, co je spojuje: pošta adresovala tento výtisk "krajského orgánu československé sociální demokracie" v červnu 1945 i s protektorátní známkou na adresu čítárny na českobudějovickém hlavním "náměstí Adolfa Hitlera"
Hans Westen
Zpráva o zatčení Westenově v Haidmühle "na Šumavě"
Repro Jihočeská pravda, 16. 8. 1945, s. 1
Hans Westen
Článek Jihočeské pravdy z listopadu roku 1946 o dokončení oprav českobudějovické budovy krajského soudu ke svátku 28. října, na nichž se prací podílel i Westen, který tu měl být sice souzen jako první, byl však pořevezen do Prahy
Repro Jihočeská pravda, 21. 11. 1946, s. 3
Hans Westen
Jihočeská pravda rozviřuje v prosinci 1946 případ smaltovny "Bohemia", která připadla Westenovi jako konfiskát po židovské rodině Ullmannů, autorem článku silně očerňované (po roce 1989 získali firmu v restituci potomci inženýra Gibiana)
Repro Jihočeská pravda, 12. 12. 1946, s. 5
Hans Westen
Z rozsudku Mimořádného lidového soudu v Praze
Repro ze sbírek Krajské vědecké knihovny v Liberci
Hans Westen
Dne 14. února 1947 byli na základě popraveni spolu s ním (odleva): Hans Krebs, Franz Schreiber, Georg Böhm, Franz Werner a Ernst Kundt - zcela napravo je zachycena jeho tvář před výkonem trestu, jak snímky zveřejnil deník Právo lidu den poté, co byl vykonán
Repro Sudetenpost, 2007, č. 9, s. 9
Hans Westen
Vánoce 1948: dosud ještě Masarykovo náměstí v Českých Budějovicích
šílí tentokráte už bez Němců k sedmdesátinám Stalinovým

Repro J. Schinko, České Budějovice 1948-1989 : když se psalo, co se smělo (2006), s. 17
Hans Westen
Westenova vila v Českých Budějovicích podle projektu
vídeňských architektů Hanse Dworzaka a Pompea rytíře von Wolffa

Repro Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 1999, č. 4, s. 256
Hans Westen
Několik záběrů Westenovy vily zevně i uvnitř
Repro E. Urbanová - M. Šilhan - R. Švácha, Slavné vily Jihočeského kraje (2007), s. 82-83, foto Hugo Moc

Článek Milana Šilhana o proslulé vile v Českých Budějovicích ozřejmuje i rodové kořeny Westenových
Repro Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 1999, č. 4, s. 252-255
Hans Westen
Z historie Českých Budějovic na příkladu Dukelské ulice, kde vila stojí
Repro D. Kovář - P. Koblasa, Ulicemi města Českých Budějovic (1998), s. 133
Hans Westen
Obálka (1998) knihy v nakladatelství Jelmo, Rudolfov
Hans Westen Hans Westen
Na rodinné hrobce na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie najdeme pouze jméno jeho otce
Foto Ivo Kareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko