Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ANTON TEICHL

Anton Teichl
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově)
Anton Teichl
V mladých letech
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Anton Teichl
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, č. 6,
s. 206

Záznam o jeho narození a křtu dne 11. června 1837 - rodiči dítěte byli Wenzel Teuchl a jeho žena Elisabeth, jejíž matka byla dcerou c.k. krajského komisaře v Táboře
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho rodokmen, jak se dochoval ve sbírkách Státního okresního archivu v Českých Budějovicích
Repro Státní okresní archiv České Budějovice
Anton Teichl
Se členy novohradského hudebního sdružení jako jeho dirigent
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Anton Teichl
Ve chvílích pohody
Repro projekt Po stopách společné historie
Anton Teichl
Na výletě roku 1898 u pramene zvaného Klafferbrunn
v dnes zaniklé Jedlici (sedící vpravo s holí)

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 7, s. 15
Anton Teichl
Stavba, kterou dal pořídit roku 1891 c.k. stavební rada Anton Zagorski, dosud stojí
Foto Pavel Polák
Anton Teichl
Záznam o jeho jmenování čestným občanem Nových Hradů roku 1897 v pamětní knize města
Repro Kronika města Nové Hrady, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív
Anton Teichl

Podle novohradské Knihy zemřelých skonal na "Myocarditis chronica" v Nových Hradech 24. ledna 1913 a tři dny nato tam byl i pochován
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Anton Teichl
O tom, jak poměrně idylické byly ještě počátkem minulého století národnostní vztahy na buquoyském panství, svědčí také úvodní strana školní kroniky obce Buková, odvolávající se na Teichlův knižní dar
ReproPamětní kniha obce a školy Buková, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Anton Teichl
Obálka jeho dějin panství Nové Hrady (1899), ze soukromé knihovny F.X. Reitterera
Anton Teichl
Obálka (1908) poslední z řady jeho knih, zde i s razítkem někdejšího jejího majitele, jímž bylo budějovické sdružení "Deutscher Böhmerwald-Bund"
Anton Teichl
Nekrolog v Budweiser Zeitung
Repro Budweiser Zeitung, 1913, č. 8, s. 8
Anton Teichl
Teichlův hrob v Nových Hradech
Foto Jan Mareš
Anton Teichl
Zde je v novohradské matrice "hraběcí buquoyský správce" podepsán i s novohradskou svou adresou
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Anton Teichl
Město Nové Hrady někdy kolem roku 1780, jak je v říjnu 1804 nakreslil Jos. A. Barta - čp. 33 má starý hrad...
Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 122-123
Anton Teichl
Novohradský "starý hrad"
Foto Ivo Kareš
Anton Teichl

... a Terčino údolí opodál i s klasifikací jeho dřevin
Repro Revier Schloss. 1914-1923
Anton Teichl
Titulní list a obálka (1813) soupisu rostlin v Terčině údolí, jak se z knihovny novohradského kláštera servitů uchovaly ve fondu Jihočeské vědecké knihovny
Anton Teichl
"Lázničky" v Tereziině údolí na snímku z roku 2011 (viz i Margarete von Buquoyvá)
Foto Leona Töröková
Anton Teichl
Tzv. "Židovský pavilon" na vrchu nad Lázničkami na obraze Josefa Schütze z poloviny 19. století
Repro Památky jižních Čech. 4 (2013), s.155
Anton Teichl
Ruiny Modrého domu
Foto Leona Töröková
Anton Teichl
Modrý dům, jak vypadal kdysi
Repro A. Steinerová, Drüben in Gratzen : vom Leben in einer südböhmischen Kleinstadt (2010), s. 29
Anton Teichl
Zkáza Modrého domu na dvou snímcích z kroniky obce Údolí u Nových Hradů...
Repro Gedenkbuch der Gemeinde Niederthal bei Gratzen 1931-1938, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Anton Teichl
Anton Teichl
... a výsledky voleb s drtivým vítězstvím Henleinovy SdP na straně vedle
Repro Gedenkbuch der Gemeinde Niederthal bei Gratzen 1931-1938, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Anton Teichl
Dnešní penzion Hamr...
Foto Leona Töröková
Anton Teichl
... a Švýcarský dům na snímcích z roku 2011
Foto Leona Töröková
Anton Teichl
Anton Teichl
Buquoyská hrobka na staré pohlednici, vydané rovněž v Nových Hradech (viz i Georg von Buquoy)
Anton Teichl
Interiér kaple s ostatky členů rodiny Buquoyů v rodové hrobce
Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 80
Anton Teichl
Stavění máje v Nažidlech (Einsiedeln) u Kaplice roku 1933
Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 5, s. 5
Anton Teichl
Samolepicí pečeť na novohradských městských dokumentech před rokem 1918
Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 113
Anton Teichl
Úřední razítka města Nové Hrady z let 1870 až 1939
Repro SOkA České Budějovice
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko