Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ANTON TEICHL

Anton Teichl
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově)
Anton Teichl
V mladých letech
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Anton Teichl
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, č. 6,
s. 206

Záznam o jeho narození a křtu dne 11. června 1837 - rodiči dítěte byli Wenzel Teuchl a jeho žena Elisabeth, jejíž matka byla dcerou c.k. krajského komisaře v Táboře
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho rodokmen, jak se dochoval ve sbírkách Státního okresního archivu v Českých Budějovicích
Repro Státní okresní archiv České Budějovice
Anton Teichl
Se členy novohradského hudebního sdružení jako jeho dirigent
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Anton Teichl
Ve chvílích pohody
Repro projekt Po stopách společné historie
Anton Teichl
Na výletě roku 1898 u pramene zvaného Klafferbrunn
v dnes zaniklé Jedlici (sedící vpravo s holí)

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 7, s. 15
Anton Teichl
Stavba, kterou dal pořídit roku 1891 c.k. stavební rada Anton Zagorski, dosud stojí
Foto Pavel Polák
Anton Teichl
Záznam o jeho jmenování čestným občanem Nových Hradů roku 1897 v pamětní knize města
Repro Kronika města Nové Hrady, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív
Anton Teichl

Podle novohradské Knihy zemřelých skonal na "Myocarditis chronica" v Nových Hradech 24. ledna 1913 a tři dny nato tam byl i pochován
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Anton Teichl
O tom, jak poměrně idylické byly ještě počátkem minulého století národnostní vztahy na buquoyském panství, svědčí také úvodní strana školní kroniky obce Buková, odvolávající se na Teichlův knižní dar
ReproPamětní kniha obce a školy Buková, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Anton Teichl
Obálka jeho dějin panství Nové Hrady (1899), ze soukromé knihovny F.X. Reitterera
Anton Teichl
Obálka (1908) poslední z řady jeho knih, zde i s razítkem někdejšího jejího majitele, jímž bylo budějovické sdružení "Deutscher Böhmerwald-Bund"
Anton Teichl
Nekrolog v Budweiser Zeitung
Repro Budweiser Zeitung, 1913, č. 8, s. 8
Anton Teichl
Teichlův hrob v Nových Hradech
Foto Jan Mareš
Anton Teichl
Zde je v novohradské matrice "hraběcí buquoyský správce" podepsán i s novohradskou svou adresou
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Anton Teichl
Město Nové Hrady někdy kolem roku 1780, jak je v říjnu 1804 nakreslil Jos. A. Barta - čp. 33 má starý hrad...
Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 122-123
Anton Teichl
Novohradský "starý hrad"
Foto Ivo Kareš
Anton Teichl

... a Terčino údolí opodál i s klasifikací jeho dřevin
Repro Revier Schloss. 1914-1923
Anton Teichl
Titulní list a obálka (1813) soupisu rostlin v Terčině údolí, jak se z knihovny novohradského kláštera servitů uchovaly ve fondu Jihočeské vědecké knihovny
Anton Teichl
"Lázničky" v Tereziině údolí na snímku z roku 2011 (viz i Margarete von Buquoyvá)
Foto Leona Töröková
Anton Teichl
Tzv. "Židovský pavilon" na vrchu nad Lázničkami na obraze Josefa Schütze z poloviny 19. století
Repro Památky jižních Čech. 4 (2013), s.155
Anton Teichl
Ruiny Modrého domu
Foto Leona Töröková
Anton Teichl
Modrý dům, jak vypadal kdysi
Repro A. Steinerová, Drüben in Gratzen : vom Leben in einer südböhmischen Kleinstadt (2010), s. 29
Anton Teichl
Zkáza Modrého domu na dvou snímcích z kroniky obce Údolí u Nových Hradů...
Repro Gedenkbuch der Gemeinde Niederthal bei Gratzen 1931-1938, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Anton Teichl
Anton Teichl
... a výsledky voleb s drtivým vítězstvím Henleinovy SdP na straně vedle
Repro Gedenkbuch der Gemeinde Niederthal bei Gratzen 1931-1938, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Anton Teichl
Dnešní penzion Hamr...
Foto Leona Töröková
Anton Teichl
... a Švýcarský dům na snímcích z roku 2011
Foto Leona Töröková
Anton Teichl
Anton Teichl
Buquoyská hrobka na staré pohlednici, vydané rovněž v Nových Hradech (viz i Georg von Buquoy)
Anton Teichl
Interiér kaple s ostatky členů rodiny Buquoyů v rodové hrobce
Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 80
Anton Teichl
Samolepicí pečeť na novohradských městských dokumentech před rokem 1918
Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 113
Anton Teichl
Stavění máje v Nažidlech (Einsiedeln) u Kaplice roku 1933
Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 5, s. 5
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko