Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

WALTER SÜKA (SIKA)

Walter Süka (Sika)
Článek o Hojné Vodě a jejím obecním zastupitelstvu, pod kterým je podepsán s titulem vrchní školní rada (OSR), doprovodil kresbou hojnovodského znaku s bájným jednorožcem a křížem na vrchu
Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 5, s. 52-53
Walter Süka (Sika)
Hojná Voda na ilustraci Vojtěcha Brechlera z konce 19. století pro Ottovu edici Čechy
Repro F. A. Šubert, Čechy. Díl VI., V jihovýchodních Čechách (189-), s. 55
Walter Süka (Sika)
Úřední razítka Hojné Vody z konce 19. století
Repro SOkA České Budějovice
Walter Süka (Sika)
Věž bývalého kostela sv. Anny v Hojné Vodě zůstala stát, samotný kostel byl zbořen roku 1963
Repro M. Hajná, Rožmberkové : cestovní průvodce (2010), s. 73, foto Pavel Hájek
Walter Süka (Sika)
Hojná Voda - návrší s pramenem pod bývalým kostelem sv. Anny
Repro M. Hajná, Rožmberkové : cestovní průvodce (2010), s. 72, foto Milena Hajná
Walter Süka (Sika) Walter Süka (Sika)
Rodná Hojná Voda na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Viktor Straka)
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Walter Süka (Sika)
Znak Hojné Vody s vysvětlením jeho různých variant
Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva,
na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 32
Walter Süka (Sika)
MUDr. Oskar Steiner byl mezo oběma válkami v Dobré Vodě u Nových Hradů bezpochyby čelnou adresou
Repro Adresář Republiky československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sv. I, Národohospodářská část, seznam adres: Čechy (1931), s. 199
Walter Süka (Sika)
Kříž u zaniklé vsi Mlýnský Vrch
Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 13, foto Milan Koželuh
Walter Süka (Sika)

Walter Süka (Sika)
Dnes zcela zaniklý Lukov na pohlednici českokrumlovského fotoateliéru Josefa Wolfa a na leteckém snímku z roku 1952
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau) a R. Pohola, 583 portrétů zmařené Šumavy (2016), s. 269

Walter Süka (Sika)
Kaple v Lukově, jediné, co ze vsi zůstalo
Repro www stránky Zaniklé obce, foto Vlastimil Hromada
Walter Süka (Sika)
Boží muka u Pasek, v pozadí Kraví hora
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko