Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ANDREAS SIML

Andreas Siml
Záznam kašperskohorské matriky o jeho úmrtí
Repro SOA v Plzni - Porta fontium
Andreas Siml
Dřevěná deska, jejímž je Andreas Siml původcem, před restaurováním
Repro Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2012, s. 334

Detail zrestaurované desky s textem, který počíná letopočtem 1708 a Simlovým jménem: na levé straně vymalován klečící Andreas a šestero synů, na pravé pak tři manželky a sedm dcer. Předčasně zemřelé děti ( tři chlapci a čtvero děvčat) jsou znázorněny ležící na zemi zabalené v povianu (Kollibabe uvádí čtrnáct klečících dětí a čtyři v zabalené v povianu)
Foto Jaroslav Pulkrábek, ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách
Andreas Siml
Marxtn Hof s obytným stavením i kaplí na snímku z doby někdy kolem roku 1920
Repro Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2012, s. 346
Andreas Siml
Marxtn Hof se svými posledními obyvateli Annou a Ottou Zettlovými, jak je zachycuje i se stavením a kaplí snímek z doby kolem roku 1940
Repro Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2012, s. 346
Andreas Siml
Jen skupina stromů dokládá, že se na tomto snímku díváme směrem k někdejšímu Marxtn Hofu
Repro Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2012, s. 346, foto Jana Maroszová
Andreas Siml
Obálka ročenky, v níž text o Andreasi Simlovi vyšel
Andreas Siml
Dvorec na výřezech starých map Šumavy , dostupných i v mapové příloze Kohoutího kříže: na vojenské mapě z roku 1894 je označen jménem "Peter Matschiner", na Bělohlavově mapě z počátku 20. století najdeme u kóty 914 jen označení "Petr", na Vilímkově z roku 1931 pak vidíme název U Marxe
Repro Zone 9 Kol. IX. Schüttenhofen und Winterberg, 1:75 000, K. u. k. militärgeographisches Institut (1894), Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí koruny České 34: Kašperské Hory - Volyně - Vimperk, 1:75 000 a Politický okres prachatický, 1:100 000, Nákladem Jos. R. Vilímka v Praze (1931)
(Digitální knihovna JVK)
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko