Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

LUKAS BERNHARD SCHNEIDER

Lukas Bernhard Schneider
Takto zaznamenává jeho narození českobudějovická křestní matrika 18. října 1717
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Latinsky psaný záznam úmrtní matriky města Českých Budějovic o jeho skonu 2. května roku 1782
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Lukas Bernhard Schneider
Titulní list jeho kroniky z roku 1760 a frontispis, zachycující štít pekařova domu s podloubím
Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 227 (SOkA České Budějovice)
Lukas Bernhard Schneider
"Vladislavský" znak města české Budějovice z jeho kroniky
Repro D. Kovář, Znak, pečeť, vlajka : městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času (2015), s. 27, ze sbírek Jihočeského muzea
Lukas Bernhard Schneider
Rytina Mauritia Vogta z knihy "Das Letzt-lebende Königreich Böhmen" (1712) zachycuje jeho rodné město někdy v letech, kdy tu přišel na svět
Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 165
Lukas Bernhard Schneider
Jeho dům čp. 17 v Krajinské ulici, přestavěný koncem 19. století a roku 1909 zbořený
Repro L. Nikrmajer, České Budějovice : 1867-1937 (2006), s. 42, fotografie ze sbírek Jihočeského muzea
Lukas Bernhard Schneider
Historie jeho domu na stránkách knihy České Budějovice zmizelé
Repro M. Binder - J. Schinko, České Budějovice zmizelé, aneb, 100 porovnání zmizelých objektů se současným stavem (2007), s. 13
Lukas Bernhard Schneider
Město České Budějovice pojmenovalo po něm jednu ze svých ulic u zdejší nemocnice
Repro Mapy.cz
Lukas Bernhard Schneider

Lukas Bernhard Schneider

Lukas Bernhard Schneider

Lukas Bernhard Schneider
Velký sál zámku v Horažďovicích uchovává veduty Budějovic, Hluboké a Zahájí z časů válek o rakouské dědictví, jak je popisuje i Schneider ve své pamětní knize
Repro Staré Budějovice : sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic (2010), obr. příl., foto Daniel Kovář

Lukas Bernhard Schneider
Kostel Zvěstování Panny Marie v Zahájí
Foto Ivo Kareš
Lukas Bernhard Schneider
Dehtářský potok u Bavorovic
Foto Pavel Polák
Lukas Bernhard Schneider
Křížek mezi Municemi a Zahájím na místech,
kde byli údajně pohřbeni francouzští vojáci

Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko