Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOHANNES PETRASCHEK

Johannes Petraschek
Na titulním listě vlastní knihy
s vročením advent 1989
Johannes Petraschek
Na vzácném snímku školáků jednotřídky v Krásné Hoře z roku 1920 stojí, tehdy sedmiletý, ve druhé řadě třetí zprava
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1985, č. 8, s. 319

Záznam oddací matriky farní obce České Žleby o svatbě jeho rodičů: ženich Ottomar Petrášek, knížecí schwarzenberský hajný v Krásné Hoře, byl rodem ze Dvorce (dnes část městyse Dub v okrese Prachatice) čp. 18, kde přišel na svět jako syn knížecího schwarzenberského hajného Franze Petráška (konal tu funkci podle matriky v Jaroníně čp. 36) a jeho ženy Anny, roz. Pasákové z Maloviček (dnes osada obce Malovice v okrese Prachatice) čp. 21, nevěsta Marie, o deset let mladší nežli ženich, byla pak dcerou knížecího schwarzenberského hajného v Krásné Hoře Karla Kriega (ten je tu i podepsán) a jeho manželky Albiny, roz. Hopfingerové z Dolního Cázova (zaniklého dnes stejně jako Krásná Hora) čp. 9
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Johannes Petraschek
Vdova Marie Petrascheková se svými dětmi Idou a Johannesem na snímku z doby první světové války
Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 46 (ze sbírek Böhmerwäldler Heimatstube Haidmühle)
Johannes Petraschek
Podpis a obálka vlastním nákladem vydané knihy o Schwarzenberském plavebním kanále
Johannes Petraschek
Podpis a obálka vlastním nákladem vydané knihy
o Schwarzenberském plavebním kanále
Johannes Petraschek

Johannes Petraschek
Dobová a současná fotografie místa, kde stávala rodná hájovna v Krásné Hoře
Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 68

Johannes Petraschek
Škola v Krásné Hoře vpravo dole na staré pohlednici
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Johannes Petraschek

Johannes Petraschek
Co zůstalo z Krásné Hory
Foto Pavel Polák

Johannes Petraschek Johannes Petraschek
Rozcestí zvané Sedmicestí s krátkou historií Krásné Hory na informační tabuli, vytvořené v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"
Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 16

Mapka území zaniklé obce Krásná Hora a zaniklých osad Mlaka a Kamenná Hlava
Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 17, kresna Luděk Němec
Johannes Petraschek  Johannes Petraschek
Krásná Hora na leteckých snímcích z let 1949 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Johannes Petraschek

Johannes Petraschek
Parte, na vnější straně s fotografií Stožecké kaple, modlitba ke svaté Anně
uvnitř připomíná jí zasvěcený kostel v Českých Žlebech, v němž byl zesnulý
kdysi pokřtěn a který už neexistuje

Foto Jan Mareš

Johannes Petraschek
Zpráva o propuštění Johanna Kramla do Spolkové republiky v roce 1955
(jeho bratr Erwin ovšem v československém vězení rok předtím zemřel)

Repro Hoam!, 1955, č. 6, s. 21 a 22
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko