Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOHANN PETER

Johann Peter
Repro Es war im Böhmerwald (1908), frontispis
Johann Peter
Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra
Horpeniaka II. : šumavský místopis (2014), s. 230
Johann Peter
Na snímku z mladých let
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2014, č. 7, s. 17
Johann Peter
Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání
Johann Peter
Repro Sudetenpost, 2008, č. 11, s. 7
Johann Peter
Rodný "rychtářův dům" v zaniklé Bučině
Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald (1970), s. 64
Johann Peter
Skupina žen při shrabování sena před jeho rodným domem na Bučině
Repro E. Dittrichová, So is' g'wen : Erinnerungen an der bayerisch-böhmischen Grenze (1995), s. 65

Záznam z farní matriky v Knížecích Pláních uvádí datum narození i křtu (téhož dne) chlapce, který dostal jméno Johann Baptista Peter, jehož matka byla rozená Přibilová z Knížecích Plání a který se v srpnu 1917 oženil v Podmoklech s Giselou Kratzovou
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Johann Peter
Rukopis jedné jeho básně
Repro z daru Mgr. Antonína Sekyrky
Johann Peter
Obálka časopisu Der Böhmerwald
Johann Peter
Tímto textem na rozloučenou ukončil "pro všeobecný nezájem" v roce 1907 vydávání svého časopisu "Der Böhmerwald" v Prachaticích
Repro Der Böhmerwald : Monatsschrift für den Böhmerwald und die angrenzenden Gebiete (1907), s. 388

Jeho text o vzniku jedné písně Franze Schuberta
Repro Sterne und Blumen, 1928, č. 28

Stránka z kroniky obce Bučina, věnovaná odhalení pamětní desky na jeho rodném domě
dne 8. července roku 1928

Repro Bučina (Gemeinde Gedenkbuch), SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Johann Peter
Vzácný snímek ze slavnosti odhalení pamětní desky, vlepený v kronice obce, zachycuje oslavence s chotí (č. 1), řídícího zdejší školy v letech 1873-1917 Engelberta Schmida se synem Stephanem (č. 2) a předáka DBB Josefa Tascheka (č. 3)
Repro Bučina (Gemeinde Gedenkbuch), SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho vlastní rukou psaná báseň "Má Bučina" v kronice rodné obce
Repro Bučina (Gemeinde Gedenkbuch), SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Johann Peter
Tady se sedmašedesátiletý básník rozhořčuje nad "zvrhlou" módou
dvacátých let opravdu silně nacionalisticky

Repro Budweiser Zeitung, 1925, č. 52, s. 4
Johann Peter
Inzerát (1929) na jeho knihu básní
Repro Budweiser Zeitung, 1929, č. 98, s. 5
Johann Peter
Náhrobek rodiny Peterovy na hřbitově v Knížecích Pláních
Foto Jan Mareš
Johann Peter

Johann Peter
Hřbitov v Knížecích Pláních a Bučina s památníkem "železné opony" na snímcích ze zimy 2015
Foto Leona Töröková

Johann Peter
Spisovatelský domov Abendfrieden (Večerní mír) firmy Steinbrener ve Vimperku
Repro Příručka Československé republiky (1937), s. 890
Johann Peter
Vila Abendfrieden na současném snímku
Repro www stránky Cyklistův průvodce Šumavou
Johann Peter
Na pasovském slavnostním večeru v březnu 1958 ke 100. výročí jeho narození, pořádaném vimperskými krajany, jehož se účastnila jeho tehdy ještě žijící vdova Gisela Peterová, dále jeho neteř Hilde Peterová, jakož i Dr. Rupert Steinbrener s chotí, zazněla úvodem Smetanova "Vltava"
Repro Hoam!, 1958, č. 15-16
Johann Peter
Inzerát (1969) na nové vydání jeho povídek
Repro Hoam!, 1969, č. 1, zadní strana obálky
Johann Peter Johann Peter
Obálky jeho prací ve vydáních essenského nakladatelství
Fredebeul & Koenen
Johann Peter Johann Peter

Johann Peter
Obálky různých vydání dalších jeho knih
Repro z daru Mgr. Antonína Sekyrky


Článek v rakouském tisku k 75. výročí jeho úmrtí obsáhle cituje slova předmluvy
Petera Roseggera k jedné z Peterových knih

Repro Niederösterreichische Nachrichten, 2010, č. 35, s. 42
Johann Peter
Pozvánka na odhalení (již druhé) pamětní desky v Bučině 27. června roku 2015 (Peterovy básně i v českém přetlumočení tu recitovala Katja Patricia Wunderlin-Talián)...
Johann Peter

Johann Peter
... a fotografie ze slavnosti: oba pánové odhalující desku se jmenují Gernot Peter,
oba mají titul Dr. a jsou spisovatelovými potomky

Foto Antonín Sekyrka

Johann Peter
Památník básníkův v místě, kde kdysi na Bučině stával jeho rodný dům
Foto Vít Novotný
Johann Peter

Informace o odhalení pamětní desky v Bučině v regionálním deníku a připojený rozhovor s oběma Peterovými potomky se závěrečnou zmínkou o projektu Kohoutí kříž
Repro Prachatický deník, 29. 7. 2015, s. 8, text a foto Radek Gális
Johann Peter
Pohled z Černé hory na Alpy
Repro z archívu LT
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko