Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRANZ MAYER-OBERPLAN

Franz Mayer-Oberplan
Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání
Franz Mayer-Oberplan
Věnování sbírky básní Šumavskému muzeu v Horní Plané
Franz Mayer-Oberplan
Vidíme ho tu stát na snímku z roku 1930 mezi členy hornoplánského chrámového sboru v zadní řadě druhého zleva v brýlích
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Záznam křestní matriky farní obce Želnava o jeho narození ve zdejším čp. 17 stavebnímu technikovi Franzi Mayerovi z Horní Plané čp. 45 (jeho otec Franz Mayer byl na téže adrese stavebním mistrem a truhlářem, matka Anna, roz. Firnschrattová, pocházela z Bělé /Parkfried/ čp. 28) a Anně, dceři želnavského poštmistra Mathiase Habertha z tamního čp. 17 a Anny, roz. Leitnerové z rakouského Rohrbachu čp. 23 - rodiče se vzali teprve 26. září 1893 a přípis pod latinským odkazem na jejich svatbu informuje i o sňatku Franze Mayera-Oberplan dne 12. září roku 1921 s Katharinou Holzingerovou z Horní Plané
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Franz Mayer-Oberplan
Nepodepsaný nekrolog v budějovickém listě
Repro Budweiser Zeitung, 1939, č. 54, s. 13
Franz Mayer-Oberplan
Stifterův psací stůl, vystavený ve spisovatelově rodném domě v Horní Plané a zmíněný v jeho textu
Foto Ivo Kareš
Franz Mayer-Oberplan
Selský pár ze Želnavy v původním zdejším kroji
Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 6, s. 73
Franz Mayer-Oberplan
Vánoční hra dětí z obecné školy v Želnavě
Repro Glaube und Heimat, 1972, č. 2, s. 78
Franz Mayer-Oberplan
Na budově bývalé želnavské školy je ještě patrný německý nápis
Foto Ivo Kareš
Franz Mayer-Oberplan
Památník císaře Josefa II., který kdysi stával před želnavskou školou
Glaube und Heimat, 1987, č. 3, s. 71
Franz Mayer-Oberplan
Želnavské posvícení třetí neděli po Velikonocích
Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 7, s. 80
Franz Mayer-Oberplan
Rodná Želnava na pohlednici Josefa Seidela z roku 1911
Franz Mayer-Oberplan
Kostel sv. Jakuba v Želnavě dnes
Foto Ivo Kareš
Franz Mayer-Oberplan
Franz Mayer-Oberplan
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 470
Franz Mayer-Oberplan
Mariánský oltář kostela sv. Jakuba v Želnavě s křtitelnicí z roku 1723 vedle
Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 8, s. 61
Franz Mayer-Oberplan

Franz Mayer-Oberplan
Interiér želnavského kostela na snímcích z roku 2012
Foto Pavel Polák

Franz Mayer-Oberplan
Pamětní deska na zdi želnavského kostela
Foto Ivo Kareš
Franz Mayer-Oberplan
Hřbitov v Želnavě v roce 2011
Foto Ivo Kareš
Franz Mayer-Oberplan Franz Mayer-Oberplan
Na návsi v Želnavě dodnes stojí unikátní rozdělovač vody z roku 1818, od nějž byla přiváděna voda do jednotlivých stavení - byl vytesán z jediného kusu žuly a německý nápis nápis na něm říká: "Kdož stále jen chuť má pít, ať přijde, já mohu ho každý den napojit"
Foto Ivo Kareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko