Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOHANN MÄRTEN


Záznam jáchymovské oddací matriky o zdejší svatbě jeho rodičů dne 7. června roku 1859
Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Narodil se podle jáchymovské křestní matriky dne 12. listopadu roku 1859 v Jáchymově (Joachimsthal) čp. 8 c.k. asistentovi zdejšího berního úřadu Florianu Maertnovi (synu Josefa Märtna, hostinského v Libkovicích /Libkowitz/ čp. 9, statek Žlutice /Gut Luditz/, a Caroline, roz. Pöschlové rovněž z Libkovic), a jeho ženě Anně, roz. Miesl, Edle von Zeileisen (tento šlechtický přídomek je odvozen od označení bočního jáchymovského údolí, jímž dnes vede tamní ulice K Lanovce), dceři Ludwiga Mießla, šlechtice (Edler) von Zeileisen, měšťana a obchodníka v Jáchymově čp. 145, a Cathariny, roz. Grabové z Kadaně (Kaaden) čp. 163 - byl pak pokřtěn v jáchymovském kostele sv. Jáchyma a sv. Anny (jde jinak o prvý vůbec luteránský kostel v Čechách, postavený v letech 1534-1540 a vysvěcený na katolický chrám teprve roku 1624) na jméno Johann Nepomuk Martin Florian Maertn
Repro SOA v Plzni - Acta Publica
Johann Märten
Rodný Jáchymov na snímku z počátku 20. století
Repro Urbanistické dědictví České republiky : katalog výstavy (2015), s. 177
Johann Märten
Se členy učitelského sboru školy v Horní Stropnici zde sedí (psán Märtn) roku 1893 prvý zleva pod obrazy císaře Františka Josefa a tehdy ještě žijící císařovny Alžběty (Sissy), vedle něho směrem doprava sedící Karl Paschek, Franz Steinko (stojící) a druhý zprava sedící Franz Fischer
Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Johann Märten
Tady figuruje mezi členy školní rady okresu Kaplice, jak její složení zaznamenala v roce 1899 školní kronika obce Bukovsko (Buggaus), jako řídící učitel v Tiché (Oppolz)
Repro Kronika německé obecné školy Bukovsko, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Johann Märten
Zpráva o činnosti místní skupiny německého Böhmerwaldbundu v Horní Stropnici, kterou v roce 1884 spoluzaložil a jejímž byl i prvým zapisovatelem
Repro F. Steinko, Gedenkbuch des Marktes Strobnitz (1902), s. 44-45
Johann Märten
Obálka (1894)
Johann Märten
Červená papírová záložka má tu zvěstovat o kaplické vlastivědě, že "kniha může být vydána jen proti zaplacení v hotovosti"
Repro archív autora

Kronika školy v Horní Stropnici uvádí v opise pochvalný dekret okresní školní rady Märt'novi (tak je tu psán příjmením) za jeho Kaplickou vlastivědu
Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Johann Märten
Záznam o jeho přeložení k 1. dubnu roku 1896 na místo řídícího učitele v Tiché
na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Separátní otisk z krumlovského listu Deutsche Böhmerwald-Zeitung, vložený v Märtenem uspořádané "Kaplitzer Heimatskunde", reaguje obsáhle na kritiku, kterou proti knize vznesl Dr. Johann Matthäus Klimesch
Johann Märten
Karl Franz Leppa k němu ve svých poznámkách o význačných Šumavanech pro hornoplánské muzeum uvádí některá nesnadno doložitelná fakta (rychnovská matrika je nepotvrzuje - viz níže)

Podle tohoto záznamu v úmrtní matrice farní obce Rychnov nad Malší zemřel v Bukovsku v září 1911 ředitel tamní školy zcela jiného jména a ani kronika bukovské školy Märtena jako svého ředitele v předešlých letech neuvádí
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Johann Märten
Náhrobní deska Leopolda Janauscheka, autora studie zmiňované v jeho textu,
na hřbitově v Heiligenkreuz

Foto Ján Trnka
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko