Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOSEF KUFNER

Josef Kufner
Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 402
Josef Kufner
Rodina Kufnerova a malý Pepi
Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 147
Josef Kufner
S panem řídícím Strunzem, který sedí vpravo dole, je tu Josef Kufner zachycen pohromadě se spolužáky z 5. třídy školy v Nových Hutích počátkem třicátých let minulého století stojící nahoře prvý zleva
Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 239
Josef Kufner
Se sestrou Hildou, později provdanou Hajekovou, a ještě dvěma děvčaty nad jezírkem U kyzu
Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 294
Josef Kufner
Starší bratr Franz, v německé uniformě padlý roku 1941
před Moskvou, zde ještě jako "délesloužící" svobodník
horského dělostřeleckého pluku čs. armády

Repro H. Fastner, Erinnerungen an Buchwald (1986), s. 180
Josef Kufner
Starý hajný Kufner
Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 346
Josef Kufner
Domovský list
Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 156
Josef Kufner
Mnohonárodnostní stát Rakousko-Uhersko na jím nakreslené mapě s hrdým označením "kaltenbašského" vlastního původu
Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 12, s. 17
Josef Kufner
Do krajanského měsíčníku napsal i tento nekrolog kaltenbašského i novosvětského faráře Aloise Kuschela, který až do vyhnání v září 1947 sloužil ještě ve farnosti Želnava a byl odtud přejat jako kněz lineckou diecézí
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1991, č. 10, s. 501
Josef Kufner
Parte
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1998, č. 10, s. 415
Josef Kufner
Hrob na lesním hřbitově ve Stuttgartu (už podle písma se dá poznat, že náhrobek navrhl Otto Herbert Hajek) kryje otce i syna Kufnerovy
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2011, č. 11, s. 21
Josef Kufner
"Král Šumavy" Kilian Nowotny zde sedící uprostřed rakouských rekrutů z roku 1905
Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 411
Josef Kufner
Kilian Nowotny se svým psem Alíkem někdy ve třicátých letech minulého století
Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 317

Tady je "Kilianův otec" psán spolu se záznamy o dalších předcích v novosvětské matrice německy Nowotny, kmotr při křtu dokonce Nowotnÿ
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Josef Kufner
Rodná chalupa Kiliana Nowotnyho na snímku, jehož reprodukce je umístěna
v márnici hřbitova ve dnešních Nových Hutích

Repro V. Hrach, Šumava... : hranici přecházejte po půlnoci (2017), s. 18

Záznam novosvětské křestní matriky o narození staršího "Kilianova" bratra Josefa, z něhož je patrno české psaní dědova, otcova i bratrova příjmení - navíc i matka Petronilla byla roz. Uhlířová
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Josef Kufner
Kaltenbašská chalupa čp. 43 a její obyvatelé: Kilian Nowotny tu má zapsáno i datum svého skonu
Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 437
Josef Kufner

Josef Kufner
Poloha zaniklého dnes stavení čp. 43 (Nowotny/Odum)...
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Josef Kufner

Josef Kufner
... a poloha zaniklé chalupy čp. 88 na Pláních (Planie), kde se Kilian Nowotny narodil,
na leteckých snímcích z roku 1951 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Josef Kufner
Hrob "Krále Šumavy" v bavorském Röhrnbachu
Repro www stránky Moskyt - geograficko badatelsý magazín, foto Jindřich Čížek
Josef Kufner
"Role" Kiliana Nowotnyho v proslulém Kachyňově filmu Král Šumavy (1959)
Repro 5 plus 2 : Českobudějovicko, 2014, č. 40, s. 11
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko