Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

KARL KÖPL

Karl Köpl
Na snímku z roku 1896
Repro Staré Budějovice, 2013, č. 5, s. 75 (SOkA České Budějovice)
Karl Köpl
Snímek z roku 1910 ho zachycuje už jako ředitele pražského místodržitelského archivu
Repro D. Kovář, Fundatio civitatis : zrození královského města Českých Budějovic (2015), s. 149 (SOkA České Budějovice)

V českobudějovické matrice je novorozený Carl Nikodem psán po otci s příjmením Köppl - matčino rodné příjmení znělo Rokošová (byla dcerou Tomáše Rokoše a jeho ženy Kateřiny, roz. Ortnerové, obou z Netolic)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Karl Köpl
Podpis jeho děda Paula Köppla, mlynáře z Rychnova nad Malší, který tu žádá dne 13. října roku 1795 o udělení měšťanského práva v Českých Budějovicích
Repro Staré Budějovice, 2013, č. 5, s. 67 (SOkA České Budějovice)
Karl Köpl
Jeho rodný dům v Hroznové ulici (staré čp. 179), dnes již zaniklý, koupený v roce 1807 Karlovým dědem Paulem Köpplem
Repro Staré Budějovice, 2013, č. 5, s. 68 (SOkA České Budějovice)
Karl Köpl
Jeho jmenování archivářem se podle novinové zprávy neobešlo bez národnostního odporu z české strany
Repro Budweiser Zeitung, 1880, č. 203, s. 2

Záznam českobudějovické oddací matriky o jeho zdejší svatbě dne 15. října roku 1881 u sv. Mikuláše, kde ho tehdejší kaplan Mathias Wonesch sezdal třicetiletého se dvaatřicetiletou Theresií, narozenou ve Vídni jako dcera tamního účetního oficiála Franze Goldmanna a Marie, roz. Kunftové z Třeboně
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Karl Köpl
Jeho pražská pobytová přihláška uvádí vedle manželky i dva jeho syny Karla (*1883) a Adolfa (*1893)
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, kkarton 260, obraz 166
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Karl Köpl
Obálka (1879) a autorské iniciály z téže knihy
Karl Köpl
Obálka (1879)
Karl Köpl
Závěr jeho hesla Budějovice České v Ottově slovníku naučném (1891) pod šifrou "Kp." a připojený plánek města
Repro Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Čtvrtý díl, Bianchi-Giovini-Bžunda (reprint 1997), s. 843 a obr. příl.
Karl Köpl Karl Köpl
Obálka a titulní list (1901) jeho listináře města "Budějovice v Čechách"
Karl Köpl
Pečeť Čéče z Budivojovic v obrazové příloze jeho knihy "Urkundenbuch der Stadt Budweis in Böhmen"
Karl Köpl
Kniha s nejpodrobnější informací o něm - obálka (1992, Archivní správa ministerstva vnitra České republiky, Praha)
Karl Köpl
Zpráva o jeho úmrtí v českobudějovickém německém listě
Repro Budweiser Zeitung, 1932, č. 98, s. 3
Karl Köpl
Společný hrob č. 2 na českobudějovickém hřbitově sv. Otýlie, kde spočívají jeho ostatky
Foto Ivo Kareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko