Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

KARL KEUSCH

Karl Keusch
Parte
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 11, s. 59

Záznam oddací matriky farní obce Knížecí Pláně o zdejší svatbě jeho rodičů dne 27. prosince roku 1924 (oddával je tu farář Paul Benda) - ženich Karl Keusch,stavební technik na Knížecích Pláních čp. 56 (tj. na Tremlově pile), narozený dne 13. srpna 1897 v téměř zcela dnes zaniklých Kuřivodech (Hühnenwasser), jejichž městské jádro (z 226 domů někdejšího města jich zbylo 16) je dnes hlavní (sídelní) částí města Ralsko, okr. Česká Lípa (Ralsko po Kuřivodech zdědilo i status města), jako syn Heinricha Keusche, majitele chlapcova rodného domu čp. 92, a jeho ženy Gabriele, roz. Hanlové rovněž z Kuřivod čp. 25, bere si tu v Knížecích Pláních za ženu Marii, narozenou ve zdejším čp. 21 dne 18. prosince roku 1895, dceru majitele pily v Knížecích Pláních čp. 56 Franze Tremla a Marie, roz. Přibilové z Knížecích Plání čp. 48 - svatebními svědky byli četnický strážmistr z Českých Žlebů (Böhmisch Röhren) Johann Fiedler a chalupník z Knížecích Plání čp. 48 Josef Přibil
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Karl Keusch
Svatba jeho rodičů
Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 90
Karl Keusch
Jeho rodiče na snímku Josefa Seidela z dubna roku 1926
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Karl Keusch
Rodiče s jeho malou ještě sestrou
Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 111
Karl Keusch
Se sestřičkou Gertrud na Seidelově snímku z června 1929
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Karl Keusch
Na rodinném snímku také z června 1929
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Karl Keusch
Ano, Karl je ten malý chlapec vedle své sestřičky, jako on stojící vepředu při skupině u domu
(je to Tremlova pila)

Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 28

Zpráva o požáru na Tremlově pile a úmrtí jeho otce v obecní kronice Knížecích Plání
Repro Chronik der Gemeinde Fürstenhut, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Karl Keusch
Předčasně zemřelý Franz Treml a jeho žena Marie, roz. Přibilová, všeobecně v Knížecích Pláních zvaná Treml-Mutter
Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 112
Karl Keusch
Karl Keusch
Kamarád Poitl, se kterým pásal krávy a který se nevrátil z války, se tu dívá z Luzného, kam si udělali výlet
Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 105
Karl Keusch
Na Tremlově pile někdy za války s maminkami z okolí ještě jako student
Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 109
Karl Keusch
Obálka (1992) jeho knihy vydané nakladatelstvím Morsak v Grafenau
Karl Keusch
Tremlova pila na kresbě Ludwiga Rosenbergera z července 1939
Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 34
Karl Keusch

Karl Keusch
Zbytky Tremlovy pily v Knížecích Pláních
Foto Josef Pecka

Karl Keusch
Děti ze školy v zasněžených Knížecích Pláních i s panem učitelem
Repro E. Kintzl - J. Fischer, Zmizelá Šumava (2015), s. 21
Karl Keusch
Dopis vrchního lovčího Wenzela von Feldegg (Feldeck) ze 7. října 1792 o místě k postavení myslivny,
která spolu s hájovnou dostala jméno "Fürstenhut"

Repro archív autora
Karl Keusch
Snímek, vlepený do kroniky obce Knížecí Pláně z let 1902-1933, zachycuje výšku sněhové pokrývky u plotu zdejší fary koncem března roku 1931, kdy bylo malému Karlovi necelých pět let
Repro Chronik der Gemeinde Fürstenhut, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Karl Keusch
Knížecí Pláně, jak jsou vidět z hory Luzný, v pozadí za nimi Boubín a Bobík
Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1953, č. 9, s. 11
Karl Keusch
Podobný pohled na současném snímku (2014)
Foto Leona Töröková
Karl Keusch

Karl Keusch
Někdejší fara a lesovna na Knížecích Pláních, jak je zvěčnily staré pohlednice
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, jaro 2007, s. 37

Karl Keusch
Hřbitov v Knížecích Pláních v zimě 2015
Foto Leona Töröková
Karl Keusch
Karl Keusch
Luzný z Knížecích Plání (zima 2015)...
Foto Leona Töröková
Karl Keusch
... a od Březníku...
Foto Leona Töröková
Karl Keusch
... a Březník od Luzného (2014)
Foto Leona Töröková
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko