Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ANNA KANGLEROVÁ

Anna Kanglerová
Repro Die Mundartdichtung aus
dem Böhmerwald (1981), fot. příl.
Anna Kanglerová
Odměněna s manželem medailí Josefa Tascheka
Repro Hoam!, 1994, s. 850
Anna Kanglerová
Na snímku ze setkání absolventů učitelského ústavu v Českých Budějovicích, které se konalo v roce 2002,
vidíme ji sedět třetí zleva

Repro Hoam!, 2002, č. 12, s. 81
Anna Kanglerová
Nekrolog jejího muže napsal do krajanského měsíčníku Eduard Kneissl
Repro Hoam!, 2001, č. 2, s. 82-83

Anna Kanglerová
Rodinné setkání v létě 2009 ji učinilo svým středem
Repro Hoam!, 2010, č. 3, s. 44

Anna Kanglerová
Jednu z jejích nářečních básní zhudebnil Alois Ernst Milz jako vánoční koledu
Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 12, s. 25
Anna Kanglerová
Parte
Repro www stránky Passauer Neue Presse - Traueranzeigen
Anna Kanglerová
Znak bavorské obce Anger, kde žila a kde je pochována
Repro Wikipedia (www stránky Bayerns Gemeinden)
Anna Kanglerová
Nekrolog na stránkách ústředního krajanského listu
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2018, č. 6, s. 6

Záznam ondřejovské křestní matriky o narození jejího otce Aloise Tahedla ve Zlaté čp. 32 tamnímu chalupníku Josefu Tahedlovi (synu Mathiase Tahedla a Kathariny, dcery Paula Spitzenbergera, chalupníka ve Zlaté čp. 4) a Marii, dceři chalupníka ve Zlaté čp. 3 Petera Wagnera a Barbary, dcery Johanna Reifa, sedláka ve Sněžné čp. 31
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Anna Kanglerová
Seidelův snímek z března roku 1942 je psán na jméno Alois Tahedl a adresu "Goldberg 28, Post Andreasberg", kde hospodařili Alois a Karolina Tahedlovi - je na něm tedy její otec?
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam ondřejovské křestní matriky o narození její matky Karoliny 19. září roku 1891 ve Zlaté čp. 21 tamnímu chalupníku Josephu Tahedlovi (synu Johanna Tahedla, chalupníka z téhož stavení a Josephy, dceři Martina Spitzenbergera rovněž odtud) a jeho ženě Marii, dceři Josepha Raidingera, chalupníka ze Zlaté čp. 22, a Marie Anny, dcery Johanna Grubera, výminkáře ve Zlaté na témže stavení čp. 22 - pozdější přípis stejně jako u křestního záznamu Annina otce Aloise Tahedla nás zpravuje o svatbě Anniných rodičů v Kájově dne 27. ledna roku 1920
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam kájovské oddací matriky o tamní svatbě jejích rodičů v lednu roku 1920
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 32 ve vsi Zlatá (příslušející k politické obci Starý Špičák /přifařené ovšem k Ondřejovu/), v němž žili Alois a Karoline Tahedlovi s tehdy ani ne roční dcerkou Annou
Repro Sčítání lidu 1921, Zlatá, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Anna Kanglerová
Rodná Zlatá dnes (viz i Erwin Bauer)
Repro z daru Újezdního úřadu Boletice, foto Ing. Miroslav Meleg
Anna Kanglerová

Anna Kanglerová
V zaniklé Květné chodila do školy...
Repro Glaube und Heimat, 1974, č. 11, s. 478

Anna Kanglerová
... které se týká i tento dokument z roku 1946 k provedení "odsunu"
Repro F. J. Klimerle, Den Sudeten-Deutschen auf der Spur (1991), s. 103
Anna Kanglerová

Anna Kanglerová
Květná a Zlatá na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Anna Kanglerová
Květná a Nová Víska dnes
Repro Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice
Anna Kanglerová
Ondřejov a okolí dnes (viz i Vinzenz Zappe)
Repro www stránky Ministerstva obrany ČR
Anna Kanglerová
Obálka (2006) publikace, hájící takzvanou "vojenskou činnost" člověka v "újezdu Boletice" (vydaly v Praze Sdružení Calla a Česká společnost ornitologická)
Anna Kanglerová
Obálka (1987) knihy vydané Rittel-Offset, Planegg
Anna Kanglerová
Vzácný snímek procesí o Božím Těle roku 1935 nebo 1936 v Ondřejově:
budova vpravo je zdejší fara odzadu

Repro Glaube und Heimat, 1978, č. 11, s. 32
Anna Kanglerová
Jednu z dramatických chvil v historii Ondřejova zachycuje snímek z nacistické propagační publikace se skupinou německých důstojníků a jedním československým cestou na jednání při záboru území wehrmachtem v říjnu roku 1938
Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet :
pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 32/
Anna Kanglerová
Pamětní kříž farní obce Ondřejov na hřbitově ve Ktiši s výhledem na horu Chlum, v jejímž sedle ves ležela...
Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 11, s. 75
Anna Kanglerová
... kříž po úpravě v roce 1995
Foto Ivo Kareš
Anna Kanglerová
Chlum z Lysé na snímku z října 2008
Repro z daru Mgr. P. Luniaczka
Anna Kanglerová
Chlum z Knížecího Stolce na snímku z října 2008
Repro z daru Mgr. P. Luniaczka
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko