Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRANZ KAFKA

Franz Kafka
Repro Nové knihy 1998, č. 34, s. 12
Franz Kafka
Na listu 1 tzv. Prager Galerie Michaela Mathiase Prechtla ve stylu Arcimboldově s citátem vedle, jehož autorem je Peter Handke: "... jeho věty můžete ihned zapomenout, to je na něm to krásné: zůstávají tu přece, i když je zapomenete."
Repro F. Bondy, Harenbergs Lexikon der Weltliteratur : Autoren, Werke, Begriffe,
Band 3, Heb - Maq (1989), s. 1556

Podle tohoto záznamu pražské židovské matriky se tu narodil dne 3. července roku 1883 v domě čp. 27/I. a týden nato dostal po obřízce jméno Franz - novorozencův otec, psaný tu Herrman Kafka, byl obchodníkem z Oseku (Wossek) v Píseckém kraji (Kreis Pisek) a synem Jakoba Kafky a jeho ženy Franzisky, roz. Klatowsky, chlapcova matka Julie byla pak dcerou Jakoba Löwyho z Poděbrad a jeho ženy Ester, roz. Poriasové - kmotrem chlapce se stal Angelus Kafka, obřízku provedl MUDr. Moritz Weisel, porodní bábou byla Sofie Popperová
Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)
Franz Kafka
Jeho podoba na poštovních známkách státu Izrael a Československa
(ta československá s kresbou Adolfa Hoffmeistera)
Franz Kafka
Franz Kafka
Na kresbě Jiřího Slívy figuruje s Golemem a Švejkem, kteří jako on proslavují Čechy
Repro Olomoucký deník.cz
Franz Kafka
Obálka prvního vydání (1916, nakladatelství Kurt Wolff, Lipsko) jeho slavné prózy Proměna s kresbou , jejímž autorem je Ottomar Starke
Franz Kafka
Bez něho bychom Kafku neměli - Max Brod na snímku pražského ateliéru Fotostyle
Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 1357
Franz Kafka
Obálka (2004) knihy Dopis otci vydané berlínským nakladatelstvím Wagenbach, na níž je zachycen malý Franz se svými rodiči, z nichž právě otec pocházel z Oseku na Strakonicku, ležícího, jak se píše v knize "Kafkovy zlé Čechy", pouhých 20 km od Sušice, kde kněz František Pravda chrlil povídky, ve kterých "žid vystupuje jako zloduch"
Franz Kafka
Rodný dům Kafkova otce Hermanna v části jihočeské obce Osek, zvané "Židovna" - Kafkův děd v tom domě měl "košer" řeznictví
Repro Naše noviny, 1965, č. 29, s. 4, kresba Jiří Jeven Novotný
Franz Kafka
Tady na židovském hřbitově v jihočeském Oseku u Strakonic spočívají ostatky Kafkových prarodičů, děda Jakoba a jeho ženy Franzisky
Repro O. Fibich, Prácheňský poklad : pověsti z kraje mezi Třemšínem, Ostrým a Libínem (2007), obr. příl. s. 17
a www stránky Strakonice a okolí
Franz Kafka
Hrob Kafkova děda na židovském hřbitově v Zadním hájku u Oseku (Jakob Kafka tu byl roku 1889 posledním pohřbeným), jak jej zachytila v roce 1966 kresba Jiřího Jevena Novotného, provázející článek Miloslava Novotného o zdejším zámku jako předloze slavného Kafkova románu "Das Schloss"
Repro Naše noviny, 1966, č. 39, s. 3
Franz Kafka
Svědectví o jeho jihočeských kořenech podává i tato pasáž z knihy Tajnosti českých hřbitovů, týkající se hrobů Kafkových prarodičů v Oseku u Radomyšle
Repro I. Mudrová, Tajnosti českých hřbitovů (2013), s. 208-209
Franz Kafka
Také pobytová přihláška pražského policejního ředitelství se jmény jeho rodičů a vedle něho i tří mladších sourozenců prozrazuje jak rodový jihočeský původ z "Oseku u Strakonic", tak předchozí domovský list otcův z pošumavských Klatov
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 245, obraz 549
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Franz Kafka
Československá hlídka na dnešním hraničním přechodu pro pěší zvaném
"Celní městiště" v roce 1920, z něhož je i Kafkův dopis

Repro J. Oesterreicher - I. Kotrbová - H. Winkler, Společná minulost, Gmünd a České Velenice (2005), s. 35
Franz Kafka Franz Kafka
Titulní list rakousko-uherského pasu Franze Kafky z knihy o místech jeho pobytů, kterou vydala v Praze Academia (2009)

Ojedinělý nekrolog v "Prager Tagblatt" napsal za Kafkou jeho přítel Max Brod
Repro Prager Tagblatt, 4. 6. 1924, s. 3 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Franz Kafka

Franz Kafka

Franz Kafka
Pohlednice s měnícími se označeními dnešních Českých Velenic
- ta poslední je orazítkována 1925

Repro Das Waldviertel, 1997, č. 2, s. 154, 155, 157
Franz Kafka

Franz Kafka
Ve své studii vyšlé roku 1965 v italské Neapoli (doma tehdy vyjít nesměla) zhodnotil Kafkův "zápas o domov" Zdeněk Kalista jako součást úsilí "české literární avantgardy" po první světové válce
Repro Z. Kalista, Počátky české literární avantgardy po první světové válce (1965), s. 94-95

Franz Kafka
Milena Jesenská na snímku služebny pražského gestapa z roku 1940
Repro Blickwechsel, 2013, č. 1, s. 25
Franz Kafka
Předmluva Jiřího Gruši ke knize o Gmündu a Českých Velenicích (2009, Barrister & Principal, Brno) s pasáží o Kafkovi
Repro M. Blaive - B. Molden, Hranice probíhají vodním tokem : odrazy historie ve vnímání obyvatel Gmündu a Českých Velenic (2009)
Franz Kafka
Jedna z kapitol románu Olgy Barényi "Mrtvá kolej" (1961, nakladatelství Kismet v Mnichově), který ovšem zatím nevyšel česky stejně jako první díl autorkou zamýšlené románové trilogie, nazvaný "Prager Totentanz" a příběh československé komunistické špionáže proti Západu "Der tote Briefkasten" (tj. "Mrtvá schránka"), vydaný rok před "Mrtvou kolejí" (recenze obou knih jsou texty útržků na její modré obálce), se odehrává v Českých Velenicích 1945 už za přítomnosti Rudé armády
Franz Kafka
Zpráva z podzimu 2009 o osudu Kafkovy literární pozůstalosti budí kolem jeho jména nadále světový rozruch
(viz i Josef Mühlberger)

Repro Lidové noviny, 3. 10. 2009, s. 8

Čí je opravdu vlastně Kafka?
Repro Lidové noviny, 30. 11. 2009, s. 11
Franz Kafka
Dcera Kafkovy nejmilejší sestry Ottly Helena, zde se zkomoleným příjmením Denisová, byla ženou legendárního šumavského "doktora na koni" Zdeňka Kostroucha
Repro F. Nykles ... [et al.], Tajemství šumavských vod II. (2016), s. 192
Franz Kafka
O osudu jeho sestry Ottly
Repro www stránky Ahasweb.cz
Franz Kafka
Vzhledem k tomu, že psal svůj román "Der Schloss" ("Zámek") zčásti i v Plané nad Lužnicí, je blízký zámek rodiny Harrachovy ve Strkově považován za jednu z možných předloh dějiště knihy
ReproL. Kurka, Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích. II., Jižní Čechy (2016), s. 219
Franz Kafka
Řeka Lužnice, jak ji zpodobnil sochař Jaroslav Smrž (*1909, datum úmrtí neznámé) někdy za protektorátu patinovanou sádrou
Repro Práce : sborník výtvarného umění, 1941, obr. příl.
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko