Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

WILLI JUNG

Willi Jung
Repro Hoam!, 2016, č. 5, s. 15
Willi Jung
Pozdrav k jeho devadesátinám na stránkách krajanského časopisu
Repro Hoam!, 2016, č. 5, s. 15

Záznam o svatbě rodičů v dlouhoveské oddací matrice
Repro SOA v Plzni - Porta fontium
Willi Jung
Dlouhá Ves na staré pohlednici
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Willi Jung
Dům čp. 83 ve "Staré" Dlouhé Vsi podle leteckého snímku z roku 2015 dosud stojí
Repro Mapy.cz

Plánek Staré a Nové Dlouhé Vsi
Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 343
Willi Jung
Domácká výroba dřeváků na staré Šumavě, jak ji zachycuje snímek
z fondu Muzea Šumavy v Kašperských Horách

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 149
Willi Jung
Roku 2016 otisklo jeho text o výrobě šumavských "mejšlat" v překladu z Kohoutího kříže letní číslo "novin pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí" Doma na Šumavě
Repro Doma na Šumavě, léto 2016
Willi Jung
Sv. Anděl Strážný s poutníkem a poutní kaplí sv. Andělů Strážných na vrchu Stráž nad Sušicí, jak to vše stačila zpodobit polychromovaná dřevořezba ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách
Repro V, Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 44
Willi Jung
Procesí Božího Těla u poutní kaple sv. Andělů Strážných v Sušici roku 2012
Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 44
Willi Jung
Sklárna v Anníně dnes (2015)
Foto Josef Pecka
Willi Jung
Kaple sv. Andělů Strážných nad Sušicí
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko