Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOHANN BÜRGSTEIN

Johann Bürgstein
Repro Glaube und Heimat, 2008, č. 12, s. 73
Johann Bürgstein
Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 8, s. 34
Johann Bürgstein
Záznam o jeho narození v indexu matriky farní obce Svéraz
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Johann Bürgstein
Snímek s datem 22. listopadu 1944 z fotoateliéru Seidel ho zachycuje v uniformě wehrmachtu zřejmě na dovolené z fronty a v popisu nechybí ani adresa "Putschen 11"
Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel
Johann Bürgstein
Při udělování Spolkového kříže za zásluhy r. 1985
Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 5, s. 76
Johann Bürgstein
Maminka Johanna, řečená "Rauscherin",
zesnulá v listopadu 1964 ve svých 67 letech

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 1, s. 34
Johann Bürgstein
Otec jako devadesátník
Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 12, s. 71
Johann Bürgstein
Tady stojí druhý zprava s někdejšími spolužáky a devadesátiletou učitelkou
ze školy ve Svérazi paní Klufaovou...

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 11, s. 64
Johann Bürgstein
... a tady je se spolužáky a paní učitelkou zachycen roku 1930
Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 2, s. 54
Johann Bürgstein
Se svou ženou Marií je zachycen při pouti Šumavanů do Mariazell roku 1981
třetí zprava ve druhé řadě, ona druhá zprava

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 9/10, s. 60
Johann Bürgstein
Připomínka devadesátin vdovy po něm Marie Bürgsteinové,
roz. Kindermannové, v krajanském měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 2, s. 73
Johann Bürgstein
Rodné Bučí s návesní kaplí
Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 9/10, s. 75

Krajan Schlabschi tady v roce 1953 vzpomíná na dnes zaniklé Bučí a chalupu čp.11, jejímž posledním majitelem byl Johann Bürgstein
Repro Hoam!, 1953, č. 4, s. 25-26
Johann Bürgstein
Někdejší interiér kaple v rodném Bučí
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 22, 23
Johann Bürgstein
Johann Bürgstein

Johann Bürgstein
Trosky statku Kraunat v Bučí na snímcích z roku 1965 a 2009
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Johann Bürgstein Johann Bürgstein
Bučí na leteckých snímcích z let 1949 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Johann Bürgstein

Johann Bürgstein

Johann Bürgstein
Svéraz - Tweras (viz i Franz Reitinger a Wenzl Houschka)
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška, Glaube und Heimat, 1956, č. 5, obálka a F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 384

Johann Bürgstein
Kostel za vzrostlými stromy po devadesáti letech
Foto Ivo Kareš
Johann Bürgstein
Johann Bürgstein
Někdejší interiér kostela sv. Petra a Pavla ve Svérazi
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 389
Johann Bürgstein Johann Bürgstein
Panna Maria ze Svéraze z 15. století (kolem roku 1420)
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 393
a R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 25
Johann Bürgstein
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 394
Johann Bürgstein
Původní vzhled interiéru mešní kaple Narození Panny Marie a antipendium jejího oltáře
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 395
Johann Bürgstein
Sochy sv. Petra a Pavla z někdejšího oltáře hlavního kostela
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 396
Johann Bürgstein
Sochy andělů z hlavního oltáře mešní kaple Narození Panny Marie jsou prý nyní uloženy na frymburské faře, vyřezávané antependium není vidět, sochy sv. petra a Pavla z dílny Mistra Oplakávání ze Žebráku jsou uloženy v českokrumlovském muzeu
Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 1, s. 73
Johann Bürgstein
Gotická kaple Narození Panny Marie vedle kostela ve Svérazi
Foto Ivo Kareš
Johann Bürgstein
V jeho vzpomínce na Svéraz má tu místo i "kohoutí kříž" ve zdejším "malém kostele",
jak ho tu zachycuje k textu připojený snímek

Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 3, s. 17
Johann Bürgstein

Johann Bürgstein
Kaple Bolestné Matky Boží v Suši a její vnitřek na snímku z roku 1967...
Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 15, s. 651 a 1988, č. 5, s. 58

Johann Bürgstein

Johann Bürgstein Johann Bürgstein
... a v roce 2009
Foto Ivo Kareš

Johann Bürgstein

Johann Bürgstein
Suš na leteckých snímcích z let 1949 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Johann Bürgstein
Tady stála kdysi ves Lštín,...
Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 16, s. 693
Johann Bürgstein
... křížek na dalším snímku, pořízeném o Velikonocích roku 1966, označuje místo, kde Lštín stával
Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 12, s. 516
Johann Bürgstein
Opravená kaplička ve Lštíně
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška
Johann Bürgstein
Zbytky stájí domu zvaného "Gschirpanihaus"
v zaniklém Lštíně

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 12, s. 516
Johann Bürgstein

Johann Bürgstein
Torzo statku ve Lštíně na snímcích z roku 2010
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Johann Bürgstein
Boží muka u zaniklého Lštína na snímcích z roku 2010
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška
Johann Bürgstein Johann Bürgstein
Lštín na leteckých snímcích z let 1947 a 2008 (viz i Gottfried Trnka)
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Stránka listu Česko-bavorské Výhledy s překladem textu Johanna Bürgsteina o zaniklém Lštíně - obec na snímku je naštěstí zachovalý Malšín
Repro Česko-bavorské Výhledy, 1993, č. 17, s. 4
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko