logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HELMUT ZÖPFL

Abgesang


De Luft schmeckt nach verwelkter Sonna,
as Land stirbt nei in d' Winterruah.
Der Sommer is ins Gestern zronna.
As Jahr hinkt müad seim Ende zua.

Scho spreizn d' Bäum wia tote Finger
de kahlen Äst in Nebl weit.
Koan Vogel hörst no wo jetzt singa.
Ganz lautlos tropft die Einsamkeit.

Tot fliaßt der Fluss durch tote Felder.
Kalt druckt der Himme grau und schwer
auf dunkle winternahe Wälder.
A Rauch riacht traurig-fern woher.

Vodzpíváno


Povětří cejtit jak by vadlo,
země se k spaní přistrojí.
Do včerejška nám leto spadlo.
Belhá se rok, je po boji.

Strom natahuje větve holý
jak ztuhlý prsty do psoty.
Nepípne ptáček po vůkolí.
Až krápe z vší tý samoty.

Přes mrtvý pole řeka teče.
A těžký, šedý nebesa
na hory lehly, táhne večer
se mhou a zimou vod lesa.

Böhmerwäldler Heimatbrief, 1991, s. 526

V jednom listopadovém čísle měsíčníku prachatických Němců Böhmerwäldler Heimatbrief vyšla i tato nářeční báseň, která sice nepochází od šumavského autora, ukazuje však, jak kmenově příbuzná českobavorská mentalita, příznačná mimo jiné realistickým pocitem života s příměsí zdravého cynismu, jakož i jistou příměsí neodčinitelného humoru, přítomného jak v bavorském nářečí, tak v české lidové mluvě, nachází i v poválečné bavorské literatuře své bezesporu hodnotné vyjádření. Šumavští Němci mluvili povětšinou tím bavorským dialektem, který dovedlo k básnické funkci několik autorů nejen vysloveně šumavských. Prof. PhDr. Helmut Zöpfl, pedagog činný na mnichovské Ludwig-Maxmilianově univerzitě a zároveň nářeční básník - vydal několik svých knih, jednu dokonce s Gerhardem Goepfertem, v Rosenheimu, kde žije i naše česká katolická exilová básnířka Gertruda Gruberová-Goepfertová - je jedním z nich. Narodil se 25. listopadu 1937 v Mnichově a získal si jméno v odborných kruzích několika pedagogickými spisy. Vedle sbírek nářeční poezie je však navíc spolu s bavorským ministrem kultu i pořadatelem sborníku Heimat heute (Rosenheimer Verlagshaus 1989, 167 s.). Tématem příspěvků širokého okruhu osobností je v něm dnešní pojetí pojmu domov. Zöpfl sám uvádí čl. 131, odstavec 3 ústavy Svobodného bavorského státu, který přijal zvláště šumavské vyhnance za takzvaný "čtvrtý bavorský kmen", kde se praví: Nové generace mají být vychovávány v duchu demokracie, v lásce k bavorské vlasti a k německému národu ve smyslu smíření se všemi, především pak okolními národy. Zöpfl, aktivně činný i politicky v bavorské CSU, klade už s ohledem na své odborné zaměření důraz vždy na pedagogickou sílu literatury, která tak ve své nejen šumavské větvi vústila po válce právě v Bavorsku do svobody, nikdy nezapomínající na kořeny domova. Prorůstá a přerůstá hranice, snad opravdu čím dál tenčeji členící evropskou vlast regionů.

P.S. Jako doklad měnícího se rázu sousedství Bavorska s okolím budiž tu uveden i s mým chatrným českým překladem text bavorské hymny (blíže o ní viz Wikipedia), kde je ve druhé sloce nahrazen výraz "der Gegner" výrazem "ein jeder", tj. z "protivníka" se stal "jeden každý", tedy i my všichni kolem také vůči nám v souladu a míru evropsky bratrských německých kmenů.

Gott mit dir, du Land der Bayern,
deutsche Erde, Vaterland!
Über deinen weiten Gauen
ruhe seinen Segenshand!
Er behüte deine Fluren,
schirme deiner Städte Bau
und erhalte dir die Farben
seines Himmels weiß und blau!

Gott mit dir, dem Bayernvolke,
dass wir uns'rer Väter wert,
fest in Eintracht und in Frieden
bauen uns'res Glückes Herd!
Dass mit Deutschlands Bruderstämmen               
einig uns ein jeder schau
und den alten Ruhm bewähre
unser Banner weiß und blau!

(tj. "Bůh s tebou, bavorská zemi,
německá ty otčino!
Kéž nad tvými rozlohami
Boží ruce spočinou!
Kéž Bůh chrání nivy tvoje,
růst měst kéž by střežit chtěl,
nad námi kéž nebe chová
dál svou modř, oblačnou běl!

Bůh s tebou, bavorský lide,
hoden budiž otců svých,
pevně v souladu a míru
střez klid krbů domovských!
Nás s bratry německých kmenů
svět kéž v jednotě by zřel,
v staré slávě uchovejme
naší vlajky modř a běl! - pozn. překl.)


- - - - -
* Mnichov (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Mezi žáky prvních a druhých tříd školy v bavorském Haagu
Jeho medailon na internetových stránkách mnichovského spisovatelského sdružení "Die Turmschreiber"
Obálka (1995) jeho knihy (Rosenheimer Verlagshaus)
Čtvrtý bavorský kmen, tj. sudetští Němci, na plakátu krajanského sdružení, jednoho exponátu Sudetoněmeckého muzea v Mnichově

zobrazit všechny přílohy

TOPlist