logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS ZIRWICK

Repro z daru Geralda Deistlera

Obálka (1927) jedné z knih,
které vydal svým nákladem

Obálka (1927) jedné z knih,
které vydal svým nákladem

Tady nikdo jiný nežli Sepp Skalitzky doporučuje na stránkách českobudějovického německého listu Zirwickem vydávaný a vedený ilustrovaný měsíčník "Deutsche Heimat" s podtitulem "Listy domovské věrnosti a domovské lásky pro župy Chebsko, Šumava, Český les a Tepelsko"

Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 64, s. 5-6

Boží muka s motivem Svaté Rodiny ve Studánce, kde žil i jejich tvůrce,
věhlasný kameník Georg Böhm

Boží muka s motivem Svaté Rodiny ve Studánce, kde žil i jejich tvůrce,
věhlasný kameník Georg Böhm

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 526, foto M. Bureš

Další z Böhmových prací Sv. Jiří u Studánky na snímku z roku 1958 a v kresebné rekonstrukci

Další z Böhmových prací Sv. Jiří u Studánky na snímku z roku 1958 a v kresebné rekonstrukci

Repro Z. Procházka, Georg Böhm : život a dílo lidového kameníka (2005), s. 1 a s. 25

Celkový pohled na Tachov od jihu z roku 1738

Celkový pohled na Tachov od jihu z roku 1738

Repro Gotika v západních Čechách /1230-1530/ (1995), obr. příl. XIX

Tachov na konci osmnáctého století na detailu veduty v popředí se starým
židovským hřbitovem ohrazeným zdí, položeným ovšem už "za hradbami města"

Tachov na konci osmnáctého století na detailu veduty v popředí se starým
židovským hřbitovem ohrazeným zdí, položeným ovšem už "za hradbami města"

Repro J. Fiedler, Židovské památky Tachovska, Plánska a Stříbrska (2008), s. 15

Gotické hradby města Tachova ze 14. století

Gotické hradby města Tachova ze 14. století

Repro S. Bucharovič, Západní Čechy (1995), foto Zdeněk Halámek

Nynější německá bydliště Němců z Tachovska po vyhnání

Nynější německá bydliště Němců z Tachovska po vyhnání

Repro R. Hemmerle, Sudetenland Lexikon für alle, die das Sudetenland lieben (1992), s. 435

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist