logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN J. ZINK

Záznam českobudějovické křestní matriky o jeho narození knihvazači Franzi Zinkovi a jeho ženě Petronille, dceři
ševce Wenzela Klicha z Bavorova a Marie, roz. Roswaldové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zemřel podle českobudějovické Knihy zemřelých v České ulici čp. 48 jako vdovec po Anně, roz. Simonové, ve
věku 79 let na stařeckou sešlost

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách českobudějovického německého listu

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1920, č. 31, s. 4

Dům v České ulici, kde zemřel

Dům v České ulici, kde zemřel

Foto Jana Tichá

Obálka (1888) jeho vydání skládačky panoramatického rozhledu z Kleti podle perokresby Ferdinanda Runka

Obálka (1888) jeho vydání skládačky panoramatického rozhledu z Kleti podle perokresby Ferdinanda Runka

Reklama na skládačku v pamětní knize rozhledny i vydavatelův podpis

Reklama na skládačku v pamětní knize rozhledny i vydavatelův podpis

Repro J. Bárta, Kleť : milovaná hora (2011), s. 30

Titulní list průvodce "na horu Kleť, do Adolfova, Zlaté Koruny, na Krumlov, Červený Dvůr a zpět", který také vydal i "s mapovým náčrtkem Blanského lesa" v roce 1894

Titulní list průvodce "na horu Kleť, do Adolfova, Zlaté
Koruny, na Krumlov, Červený Dvůr a zpět", který
také vydal i "s mapovým náčrtkem Blanského lesa"
v roce 1894

Repro J. Bárta, Kleť : milovaná hora (2011), s. 11

Výhled z vrcholu Kletě a Žebříkové skály na pohlednici, kterou vydal

Výhled z vrcholu Kletě a Žebříkové skály na pohlednici, kterou vydal

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Skály na vrcholu Kleti

Skály na vrcholu Kleti

Foto Pavel Polák

Pohled na Kleť od Nové Vsi

Pohled na Kleť od Nové Vsi

Foto Ivo Kareš

Další z jím vydaných pohlednic - s Českými Budějovicemi a blízkou Hlubokou

Další z jím vydaných pohlednic - s Českými Budějovicemi a blízkou Hlubokou

Repro www stránky Philashop.cz

Patřil mu i tento dalekohled, dnes také ve sbírkách Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích

Patřil mu i tento dalekohled, dnes také ve sbírkách Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích

Foto Ivo Kareš

Obálka (1875) a obrazová příloha jeho vysvětlení a návodu k použití učební pomůcky, schválené c.k. ministerstvem vyučování a sloužící k názorné prezentaci oběhu nebeských těles...

... a přístroj samotný, dnes ve sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

... a přístroj samotný, dnes ve sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Foto Ivo Kareš

Pět jeho kreseb z budějovického Heimatbuchu i s uvedením letopočtů jejich vzniku

Pět jeho kreseb z budějovického Heimatbuchu i s uvedením letopočtů jejich vzniku

Repro Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis (1930), s. 165, 169, 175, 179, 181

Jeho slavnější bratr Franz Josef Zink, městský radní a čestný občan českobudějovickýJeho slavnější bratr Franz Josef Zink, městský radní a čestný občan českobudějovický

Jeho slavnější bratr Franz Josef Zink, městský radní a čestný občan českobudějovický

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien) a D. Kovář, Budějovické hřbitovy : malý kulturně-historický průvodce (2001), s. 44-45

Popis hrobky rodiny Zinkových v knize Daniela Kováře věnované českobudějovickým hřbitovům

Popis hrobky rodiny Zinkových v knize Daniela Kováře věnované českobudějovickým hřbitovům

Repro D. Kovář, Budějovické hřbitovy : malý kulturně-historický průvodce (2001), s. 44

Hrob rodiny Zinkovy na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie dnes patří rodině Dubských

Hrob rodiny Zinkovy na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie dnes patří rodině Dubských

Foto Jan Mareš

"Plotová výstava" u českobudějovické hvězdárny v roce 2020 připomněla i planetku, která je po něm pojmenována

"Plotová výstava" u českobudějovické hvězdárny v roce 2020 připomněla i planetku, která je po něm pojmenována

"Plotová výstava" u českobudějovické hvězdárny v roce 2020 připomněla i planetku, která je po něm pojmenována

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist