logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VIKTOR ERNST ZIMMER

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Jeho budoucí manželka Justine, roz. Schichlová, na snímku fotoateliéru Seidel z roku 1908

Jeho budoucí manželka Justine, roz. Schichlová, na snímku fotoateliéru Seidel z roku 1908

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam o narození Viktora Ernsta Zimmera v Českých Žlebech zdejšímu řídícímu učiteli Gustavu Zimmerovi (stejnou funkci tu zastával i jeho otec Pius Zimmer) a jeho ženě Marii, dceři kováře Johanna Mauritze z dnes zaniklých Radvanovic (Schillerberg)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hrob jeho otce Gustava Zimmera v Českých Žlebech a detail podobenkyHrob jeho otce Gustava Zimmera v Českých Žlebech a detail podobenky

Hrob jeho otce Gustava Zimmera v Českých Žlebech a detail podobenky

Foto Ivo Kareš

Jeho svatba v Českých Žlebech, jak je zapsána ve zdejší oddací matrice - nevěsta Justine, narozená tu 16. června roku 1887 ve stavení čp. 17, byla dcerou místního tkalce Franze Schichla a jeho ženy Barbary, roz. Uhlikové ze zcela dnes zaniklé vsi Radvanovice (Schillerberg) čp. 13

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na tomto snímku z roku 1927 sedí mezi členy učitelského sboru prachatické měšťanky v prvé řadě čtvrtý zprava
(viz i Willy Fritsch)

Na tomto snímku z roku 1927 sedí mezi členy učitelského sboru prachatické měšťanky v prvé řadě čtvrtý zprava
(viz i Willy Fritsch)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1983, č. 4, s. 133

Sedí vlevo při svatém přijímání v Libínském Sedle

Sedí vlevo při svatém přijímání v Libínském Sedle

Repro z daru Moniky Chaloupkové

Takto psal o Zimmerovi ve vimperské kronice Josef Rammel

Takto psal o Zimmerovi ve vimperské kronice Josef Rammel

Repro Gemeinde Gedenkbuch der Stadt Wintenberg I. 1922-1931, SOkA Prahatoce (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o Viktoru Zimmerovi v seznamu učitelstva německých škol v Čechách (1928) z doby, kdy řediteloval v Libínském Sedle

Záznam o Viktoru Zimmerovi v seznamu učitelstva německých škol v Čechách (1928) z doby, kdy řediteloval v Libínském Sedle

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 368

Někdejší škola v Libínském Sedle

Někdejší škola v Libínském Sedle

Foto Ivo Kareš

Pozdrav k jeho dvaasedmdesátinám od Emila Müllera na stránkách krajanského časopisu

Pozdrav k jeho dvaasedmdesátinám od Emila Müllera na stránkách krajanského časopisu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, č. 9 (1949)

Zpráva o úmrtí sedmasedmdesátiletého Viktora Ernsta Zimmera 1. října 1953 v hesenském Marburgu

Zpráva o úmrtí sedmasedmdesátiletého Viktora Ernsta Zimmera 1. října 1953 v hesenském Marburgu

Repro Hoam!, 1953, č. 11, s. 11

Marburg, kde zemřel a je pochován, na kreslené mapce spolkové země Hesensko

Marburg, kde zemřel a je pochován, na kreslené mapce spolkové země Hesensko

Repro Deutschland gestern und heute (1970), s. 117

Rok po něm se také v Českých Žlebech narodila jeho sestra Adelinde, pozdější ředitelka školy ve Volarech (zůstala až do své smrti v roce 1956 neprovdána)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dvě Viktorovy sestry, Adelinde (se svou přítelkyní Leonorou Rotterovou) a Luise, na snímcích Josefa Seidela z let 1904 a 1919Dvě Viktorovy sestry, Adelinde (se svou přítelkyní Leonorou Rotterovou) a Luise, na snímcích Josefa Seidela z let 1904 a 1919

Dvě Viktorovy sestry, Adelinde (se svou přítelkyní Leonorou Rotterovou) a Luise, na snímcích Josefa Seidela z let 1904 a 1919

Repro L. Němec, České Žleby (2021), s. 52

Sestra Adelinde byla ve Volarech nejen ředitelkou dívčí školy, ale vedla i městskou mateřskou školu

Sestra Adelinde byla ve Volarech nejen ředitelkou dívčí školy, ale vedla i městskou mateřskou školu

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 371

"Villa Zimmer" čp. 63 stávala na jižním okraji Českých Žlebů u křižovatky s Kostelní cestou (Kirchenweg)

"Villa Zimmer" čp. 63 stávala na jižním okraji Českých Žlebů u křižovatky s Kostelní cestou (Kirchenweg)

Repro L. Němec, České Žleby (2021), s. 52 (archiv Böhmerwaldheimatkreis Prachatitz)

Bývalá škola v Českých Žlebech

Bývalá škola v Českých Žlebech

Foto Ivo Kareš

Nádrž na vodu z roku 1905 u hřbitova

Nádrž na vodu z roku 1905 u hřbitova

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist