logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL ZETTL

Repro R. Fink, Hans Watzlik: Sein Werk im Spiegel der Zeiten (2020), s. 439
(přetištěno z Weg, Leistung, Schicksal : Geschichte der sudetendeutschen Arbeiterbewegung in Wort und Bild /1972/)

Podle tohoto zánamu křestní matriky farní obce Javorná se narodil 10. ledna 1890 na Gerlově Dvoře čp. 1 tamnímu podruhovi Antonu Zettelovi (byl synem podruha ve Stodůlkách /Stadeln/ Antona Zettela a Agnes, roz. Hoffmannové z Vlastějova /Schwalben/), příslušnému do Stodůlek (Stadeln), a jeho ženě Marii, dceři Matthiase Ankela, dřevorubce z Nové Dlouhé Vsi (Neulangendorf) a Theresie, roz. Geisové z Prášil (Stubenbach). Chlapcovými kmotry byli Ferdinand a Magdalena Zettelovi, hostinští ze Stodůlek a pozdější přípis nás ještě zpravuje o tom, že Karl Zettl podle sdělení okresního úřadu v Klatovech vystoupil v roce 1921 z církve a je tak osobou bez vyznání (konfessionslos)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1921, kdy se svou ženou Lotty (*20 srpna 1895 v Nýrsku) bydlili ještě na adrese Waldweg 45

Repro Sčítání lidu 1921, Nýrsko, SOkA Klatovy (SOA v Plzni - Porta fontium)

Dům čp. 426 v dnešní ulici Mikoláše Alše v Nýrsku na snímku z roku 2018

Dům čp. 426 v dnešní ulici Mikoláše Alše v Nýrsku na snímku z roku 2018

Foto Karel Velkoborský

O množství nýrských sociálních demokratů svědčí i tato zlověstná poznámka z října roku 1938 v městské kronice o každodenním odesílání "různých polapených lidí" do Dachau

O množství nýrských sociálních demokratů svědčí i tato zlověstná poznámka z října roku 1938 v městské kronice o každodenním odesílání "různých polapených lidí" do Dachau

Repro Kronika města Nýrska 1938-1940 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Záznam o jeho přijetí do koncentračního tábora v Dachau v dubnu 1939 (jako místo posledního pobytu byly uvedeny protektorátní už Klatovy) a následném převozu ještě v dubnu téhož roku do Buchenwaldu

Záznam o jeho přijetí do koncentračního tábora v Dachau v dubnu 1939 (jako místo posledního pobytu byly uvedeny protektorátní už Klatovy) a následném převozu ještě v dubnu téhož roku do Buchenwaldu

Repro www stránky One-Step Webpages by Stephen P. Morse)

Záznam o záchraně Američany poté, co přežil Buchenwald

Záznam o záchraně Američany poté, co přežil Buchenwald

Repro United States Holocaust Memorial Museum - Holocaust Survivors and Victims Database)

Jeho syn Erich (*1924 v Nýrsku) se ocitl (bez státní příslušnosti!) v hledáčku STB

Jeho syn Erich (*1924 v Nýrsku) se ocitl (bez státní příslušnosti!) v hledáčku STB

Repro EZO - evidence zájmových osob StB

Obálka (2003) knihy s jeho vzpomínkou (Lichtung-Verlag, Viechtach)

Obálka (2003) knihy s jeho vzpomínkou (Lichtung-Verlag, Viechtach)

Kostel Čtrnácti svatých pomocníků v "rudém" Nýrsku...

Kostel Čtrnácti svatých pomocníků v "rudém" Nýrsku...

Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 3, s. 125

...byl zlikvidován nikoli nacisty, nýbrž až komunistickou mocí v roce 1973

...byl zlikvidován nikoli nacisty, nýbrž až komunistickou mocí v roce 1973

Repro L. Krčmář - Zdeněk Procházka - J. Soukup, Zničené kostely (2004), s. 111

Opravdu "rudé" Nýrsko: snímek odstřelení z 26. ledna 1973 v 10 hodin

Opravdu "rudé" Nýrsko: snímek odstřelení z 26. ledna 1973 v 10 hodin

Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 12, s. 519

Vnitřek odstřeleného kostela

Vnitřek odstřeleného kostela

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 12, s. 92

Nýrské náměstí dnes bez své někdejší dominanty a většiny původních domůNýrské náměstí dnes bez své někdejší dominanty a většiny původních domů

Nýrské náměstí dnes bez své někdejší dominanty a většiny původních domů

Foto Ivo Kareš

Památník v Kadani připomíná místní občany, zastřelené při sociálně demokratické manifestaci za sebeurčení Němců v Čechách dne 4. března 1919Památník v Kadani připomíná místní občany, zastřelené při sociálně demokratické manifestaci za sebeurčení Němců v Čechách dne 4. března 1919

Památník v Kadani připomíná místní občany, zastřelené při sociálně demokratické manifestaci za sebeurčení Němců v Čechách dne 4. března 1919

Repro www stránky Spolku pro vojenská pietní místa, foto Jaroslav Krídlo

Radniční věž v Kadani - vyvěšování vlajky na ní stálo na počátku tohoto krvavého střetu

Radniční věž v Kadani - vyvěšování vlajky na ní stálo na počátku tohoto krvavého střetu

Foto Pavel Polák

Protihenleinovský materiál německé sociální demokracie v Československu z volebního roku 1935 o smradlavých vejcích SdP

Protihenleinovský materiál německé sociální demokracie v Československu z volebního roku 1935 o smradlavých vejcích SdP

Repro Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války (2015), s. 144

Heslo "Skoncovat s německou sociální demokracií" na propagandistickém materiálu Sudetendeutsche Partei z roku 1935

Heslo "Skoncovat s německou sociální demokracií" na propagandistickém materiálu Sudetendeutsche Partei z roku 1935

Repro Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války (2015), s. 143

Takto zpodobovala Henleinova SdP sociální demokraty před volbami roku 1935, ve kterých i díky podobné popagandě zvítězila

Takto zpodobovala Henleinova SdP sociální demokraty před volbami roku 1935, ve kterých i díky podobné popagandě zvítězila

Repro K. Pinkrová - L. Ptáček, Pozor, hranice! : průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham (2020), s. 187

Volební plakát Henleinovy SdP z roku 1938 s heslem Pošlete je domů do rudého ráje - v sudetoněmecké obci nemají rudí separatisté co pohledávat

Volební plakát Henleinovy SdP z roku 1938 s heslem Pošlete je domů do rudého ráje - v sudetoněmecké obci nemají rudí separatisté co pohledávat

Repro Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války (2015), s. 145

Volební plakát Německé sociální demokracie v ČSR (DSAP) z roku 1938 (v květnu a v červnu ještě "za republiky") s textem: Každý dobrý Němec, který si cení svobody a demokracie, který je pro dílo sociální výstavby, který zavrhuje metody násilí, volí DSAP

Volební plakát Německé sociální demokracie v ČSR (DSAP) z roku 1938 (v květnu a v červnu ještě "za republiky") s textem: Každý dobrý Němec, který si cení svobody a demokracie, který je pro dílo sociální výstavby, který zavrhuje metody násilí, volí DSAP

Repro Zapomenutí hrdinové : němečtí odpůrci nacismu v českých zemích (2008), s. 13

Tak vyhlížela nacistická propaganda k "sudetoněmeckým doplňovacím volbám do Velkoněmeckého říšského sněmu", konaným v prosinci 1938 v "připojených" územích

Tak vyhlížela nacistická propaganda k "sudetoněmeckým doplňovacím volbám do Velkoněmeckého říšského sněmu", konaným v prosinci 1938 v "připojených" územích

Repro Chronik der Volksschule in Neudorf (Kondrač), SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Mnohá varování německého sociálně demokratického tisku v ČSR před Henleinovou "domovskou" frontou (SHF)

Mnohá varování německého sociálně demokratického tisku v ČSR před Henleinovou "domovskou" frontou (SHF)

Repro K. H. Frank - E. Frank, Mein Leben für Böhmen : als Staatsminister im Protektorat (1994), obr. příl.

Snímek zadržených sudetských Němců před transportem do nacistického koncentračního tábora (podle textu Sudetoněmeckého archívu rozšiřovaný v Sudetech jako varování)

Snímek zadržených sudetských Němců před transportem do nacistického koncentračního tábora (podle textu Sudetoněmeckého archívu rozšiřovaný v Sudetech jako varování)

Repro H. Ettl - K. Eisch (ed.), Böhmerwald : Reise-Lesebuch (2003), s. 85

Komentář jednoho z nýrských krajanů k památníku na vrchu Stangenruck u Neukirchen požaduje "za každých okolností" připomínku "KZ", tj. těch, co zahynuli v nacistických koncentračních táborech

Komentář jednoho z nýrských krajanů k památníku na vrchu Stangenruck u Neukirchen požaduje "za každých okolností" připomínku "KZ", tj. těch, co zahynuli v nacistických koncentračních táborech

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 12, s. 77

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 12, s. 79

Památník a konečný text nápisu bez splnění připomínky

Památník a konečný text nápisu bez splnění připomínky

Repro www stránky Bund der Vertriebenenen a Glaube und Heimat, 1985, č. 11, s. 84

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist