logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINZ GÜNTHER ZETTL

Repro z daru Eddy-Helgy Zettlové

Repro Hoam!, 1988, č. 7, s. 401

Na tomto skupinovém snímku obyvatel někdejších Stodůlek z roku 1982 ho vidíme v první řadě třetího zprava, nad ním stojí ve druhé řadě třetí zprava manželka Edda

Na tomto skupinovém snímku obyvatel někdejších Stodůlek z roku 1982 ho vidíme v první řadě třetího zprava, nad ním stojí ve druhé řadě třetí zprava manželka Edda

Repro Glaube und Heimat, 2023, č. 5, s. 15

Vysvěcení umrlčího prkna na lesní louce "am Totenschädl" u myslivny Scheuereck k jeho památce dne 17. června 1989

Vysvěcení umrlčího prkna na lesní louce "am Totenschädl" u myslivny Scheuereck k jeho památce dne 17. června 1989

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 9/10, s. 27

Dopis Dr. Waltera Zettla odkazující k informaci o svém "synovci, který zemřel velmi mlád", na adresu jeho vdovy v Mnichově

Dopis Dr. Waltera Zettla odkazující k informaci o svém "synovci, který zemřel velmi mlád", na adresu jeho vdovy v Mnichově

Repro archív Kohoutího kříže

Dopis paní Zettlové s odpovědí a správným směrovacím číslem na její adrese

Dopis paní Zettlové s odpovědí a správným směrovacím číslem na její adrese

Repro archív Kohoutího kříže

Pečeť rychtáře Johanna Adama Zettla z Vysokých Lávek

Pečeť rychtáře Johanna Adama Zettla z Vysokých Lávek

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992),
s. 703

Vzácný snímek někdejší osady Vysoké Lávky

Vzácný snímek někdejší osady Vysoké Lávky

Repro archív Kohoutího kříže

Vysoké Lávky kdysi dávno

Vysoké Lávky kdysi dávno

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 901

Mapka osady Vysoké Lávky s jeho signaturou a datem vyhotovení

Mapka osady Vysoké Lávky s jeho signaturou a datem vyhotovení

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 701

Vysoké Lávky dnes

Vysoké Lávky dnes

Vysoké Lávky dnes

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 4, s. 33 a www stránky Zaniklé obce

Zaniklé Vysoké Lávky na leteckých snímcích z let 1950 a 2008Zaniklé Vysoké Lávky na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Zaniklé Vysoké Lávky na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Jím signovaný plánek někdejší osady Formberg

Jím signovaný plánek někdejší osady Formberg

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 789

Zaniklý Formberg na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Zaniklý Formberg na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Zaniklý Formberg na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Snímek někdejší vsi Zelená Hora

Snímek někdejší vsi Zelená Hora

Repro archív Kohoutího kříže

Jen turistické značky dávají dnes vědět o zaniklých osadách při Vintířově stezce

Jen turistické značky dávají dnes vědět o zaniklých osadách při Vintířově stezce

Foto Jan Mareš

Dvojí plánek Srní, signovaný jeho rukou, kde ve Starém Srní (Dorf Rehberg) čp. 108 je "zamýšleným staveništěm domu učitele Fritze Zettla a jeho ženy Sofie", čp. 111 pak Pauknerův dům zvaný "Florianwenzl", kde Pauknerovi sídlili po 7 generacíDvojí plánek Srní, signovaný jeho rukou, kde ve Starém Srní (Dorf Rehberg) čp. 108 je "zamýšleným staveništěm domu učitele Fritze Zettla a jeho ženy Sofie", čp. 111 pak Pauknerův dům zvaný "Florianwenzl", kde Pauknerovi sídlili po 7 generací

Dvojí plánek Srní, signovaný jeho rukou, kde ve Starém Srní (Dorf Rehberg) čp. 108 je "zamýšleným staveništěm domu učitele Fritze Zettla a jeho ženy Sofie", čp. 111 pak Pauknerův dům zvaný "Florianwenzl", kde Pauknerovi sídlili po 7 generací

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 718 a 725

Pohlednice ze Starého Srní

Pohlednice ze Starého Srní

Repro Hoam!, 1957, č. 11, s. 6

Dnešní připomínky někdejší podoby SrníDnešní připomínky někdejší podoby Srní

Dnešní připomínky někdejší podoby Srní

Foto Pavel Polák

Také zaniklou "stodůleckou" Slunečnou zachytil na cenném plánku

Také zaniklou "stodůleckou" Slunečnou zachytil na cenném plánku

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 673

Hostinec na Slunečné cestou k prášilskému jezeru na staré pohlednici

Hostinec na Slunečné cestou k prášilskému jezeru na staré pohlednici

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 154

Revitalizovaná lokalita "Pod Skelnou" se zbytky bobří hráze připomíná zaniklý Glaserwald, jehož sklářská huť položila základy osídlení podél Vintířovy stezky v 17. století

Revitalizovaná lokalita "Pod Skelnou" se zbytky bobří hráze připomíná zaniklý Glaserwald, jehož sklářská huť položila základy osídlení podél Vintířovy stezky v 17. století

Repro Šumava, léto 2022, s. 29, foto Lukáš Linhart

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist