logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CARL ADAM JOHANN NEPOMUK ZELLER

Repro www stránky Planet Vienna

... tentokrát bez vyznamenání

... tentokrát bez vyznamenání

Repro Wikipedia

Záznam o jeho narození v křestní matrice dolnorakouského Sankt Peter in der Au

Repro Matricula Online

Obliba německé operety v Českých Budějovicích přetrvala zřejmě i nejtužší časy stalinismu, jak dosvědčuje snímek z uvedení Zellerova "Ptáčníka" na scéně Jihočeského divadla (fungovalo tehdy pod označením Krajské oblastní divadlo) v roce 1953

Obliba německé operety v Českých Budějovicích přetrvala zřejmě i nejtužší časy stalinismu, jak dosvědčuje snímek z uvedení Zellerova "Ptáčníka" na scéně Jihočeského divadla (fungovalo tehdy pod označením Krajské oblastní divadlo) v roce 1953

Repro B. Maříková, Devadesát není sto (2009), s. 42

Z dalšího českobudějovického provedení (1986) Zellerova Ptáčníka: v hlavní roli Adama Miroslav Veselý, pozdější šéf opery Jihočeského divadla

Z dalšího českobudějovického provedení (1986) Zellerova Ptáčníka: v hlavní roli Adama Miroslav Veselý, pozdější šéf opery Jihočeského divadla

Repro Carl Zeller, Ptáčník, program Jihočeského divadla 1986

Titulní list partitury

Titulní list partitury

Repro www stránky Booklooker.de

Takto se dostala roku 1970 opereta Ptáčník na rakouskou poštovní známku

Takto se dostala roku 1970 opereta Ptáčník na rakouskou poštovní známku

Repro www stránky ebay.com

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých při kostele sv. Heleny v Badenu

Repro Matricula Online

Hrob na vídeňském Centrálním hřbitově

Hrob na vídeňském Centrálním hřbitově

Repro Wikipedia, foto Wellano18143

Podrobně referuje o "učitelské dynastii" Zellerů Alois Sassmann ve své knize Kořeny

Podrobně referuje o "učitelské dynastii" Zellerů Alois Sassmann ve své knize Kořeny

Repro A. Sassmann, Kořeny 2 (2008), s. 199-200

Text Ruperta Essla o Zellerovi

Text Ruperta Essla o Zellerovi

Repro Hoam!, 1966, č. 5, s. 139-140

Dobrá Voda u Nových Hradů na starém akvarelu a snímku z roku 1925, který zachycuje dnes už neexistující část obceDobrá Voda u Nových Hradů na starém akvarelu a snímku z roku 1925, který zachycuje dnes už neexistující část obce

Dobrá Voda u Nových Hradů na starém akvarelu a snímku z roku 1925, který zachycuje dnes už neexistující část obce

Repro A. Sassmann, Kořeny 2 (2008), s. 202

Dobrá Voda u Nových Hradů na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Dobrá Voda u Nových Hradů na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Dobrá Voda u Nových Hradů na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dobrá Voda u Nových Hradů dnes (2013 a 2016)

Dobrá Voda u Nových Hradů dnes (2013 a 2016)

Dobrá Voda u Nových Hradů dnes (2013 a 2016)

Foto Leona Töröková a Pavel Rada

Snímek hlavního oltáře a varhan z poutního kostela v Dobré Vodě doprovázejí obnosy k obnově jednotlivých detailů jako ilustrace k aktuální prosbě o finanční pomoc ze strany čtenářů krajanského "diecézního" měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 8, s. 5-6

Varhany a lucerna dobrovodského poutního kostela po provedené obnově

Varhany a lucerna dobrovodského poutního kostela po provedené obnově

Varhany a lucerna dobrovodského poutního kostela po provedené obnově

Foto Pavel Rada

Obálka zpěvníku kostelních písní, vydaného jen pro potřeby misijního společenství Rodinna Panny Marie, zachycuje oltář dobrovodského poutního kostela

Obálka zpěvníku kostelních písní, vydaného jen pro potřeby misijního společenství Rodinna Panny Marie, zachycuje oltář dobrovodského poutního kostela

"Svaté obrázky" z Dobré Vody

"Svaté obrázky" z Dobré Vody

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 310, foto Flora Fellnerová a Sudetendeutsche Zeitung, 2017, č. 29, s. 3 (ze sbírky Reinholda Finka)

Neuvěřitelný architektonický klenot někdejší Dobré Vody u Nových Hradů na staré fotografii

Neuvěřitelný architektonický klenot někdejší Dobré Vody u Nových Hradů na staré fotografii

Repro Oberdonau, 1942, č. 3, s. 11 (www stránky forum oö geschichte)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist