logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CARL ADAM JOHANN NEPOMUK ZELLER

Repro www stránky Planet Vienna

Z českobudějovického provedení (1986) Zellerova Ptáčníka: v hlavní roli Adama Miroslav Veselý, pozdější šéf opery Jihočeského divadla

Z českobudějovického provedení (1986) Zellerova Ptáčníka: v hlavní roli Adama Miroslav Veselý, pozdější šéf opery Jihočeského divadla

Repro Carl Zeller, Ptáčník, program Jihočeského divadla 1986

Záznam o jeho narození v křestní matrice dolnorakouského Sankt Peter in der Au

Repro Matricula Online

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých při kostele sv. Heleny v Badenu

Repro Matricula Online

Horb na vídeňském Centrálním hřbitově

Horb na vídeňském Centrálním hřbitově

Repro Wikipedia, foto Wellano18143

Podrobně referuje o "učitelské dynastii" Zellerů Alois Sassmann ve své knize Kořeny

Podrobně referuje o "učitelské dynastii" Zellerů Alois Sassmann ve své knize Kořeny

Repro A. Sassmann, Kořeny 2 (2008), s. 199-200

Dobrá Voda u Nových Hradů na starém akvarelu a snímku z roku 1925, který zachycuje dnes už neexistující část obceDobrá Voda u Nových Hradů na starém akvarelu a snímku z roku 1925, který zachycuje dnes už neexistující část obce

Dobrá Voda u Nových Hradů na starém akvarelu a snímku z roku 1925, který zachycuje dnes už neexistující část obce

Repro A. Sassmann, Kořeny 2 (2008), s. 202

Dobrá Voda u Nových Hradů na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Dobrá Voda u Nových Hradů na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Dobrá Voda u Nových Hradů na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dobrá Voda u Nových Hradů dnes (2013 a 2016)

Dobrá Voda u Nových Hradů dnes (2013 a 2016)

Dobrá Voda u Nových Hradů dnes (2013 a 2016)

Foto Leona Töröková a Pavel Rada

Snímek hlavního oltáře a varhan z poutního kostela v Dobré Vodě doprovázejí obnosy k obnově jednotlivých detailů jako ilustrace k aktuální prosbě o finanční pomoc ze strany čtenářů krajanského "diecézního" měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 8, s. 5-6

Varhany a lucerna dobrovodského poutního kostela po provedené obnově

Varhany a lucerna dobrovodského poutního kostela po provedené obnově

Varhany a lucerna dobrovodského poutního kostela po provedené obnově

Foto Pavel Rada

"Svaté obrázky" z Dobré Vody

"Svaté obrázky" z Dobré Vody

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 310, foto Flora Fellnerová a Sudetendeutsche Zeitung, 2017, č. 29, s. 3 (ze sbírky Reinholda Finka)

Neuvěřitelný architektonický klenot někdejší Dobré Vody u Nových Hradů na staré fotografii

Neuvěřitelný architektonický klenot někdejší Dobré Vody u Nových Hradů na staré fotografii

Repro Oberdonau, 1942, č. 3, s. 11 (www stránky forum oö geschichte)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist