logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMMERICH ZDIARSKY

S učitelským sborem školy v Nové ulici v Českých Budějovicích sedící zcela vpravo s číslem 11
(viz i Jakob Heinrich Micko)

S učitelským sborem školy v Nové ulici v Českých Budějovicích sedící zcela vpravo s číslem 11
(viz i Jakob Heinrich Micko)

Repro Budweis : Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel (1979), s. 211

V českobudějovické matrice je při svém narození roku 1873 psán ještě po otci Zďarsky, přípis z roku 1891 svědčí však o "pravopisné" změně "podle místodržitelského výnosu"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam z českobudějovické "Knihy oddaných" o jeho svatbě 12. května 1900 s Aloisií Franziskou Hattanovou, dcerou učitele Hattana a jeho ženy Marie, roz. Vítkové z Kamenice nad Lipou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německá chlapecká obecná a měšťanská škola v českobudějovické Nové ulici, vedle níž stál i rodný dům bratří Josefa Franze a Karla Franze Leppových

Německá chlapecká obecná a měšťanská škola v českobudějovické Nové ulici, vedle níž stál i rodný dům bratří Josefa Franze a Karla Franze Leppových

Repro Budweiser Zeitung, Jubiläums-Festnummer anläßlich der Vollendung des 50. Jahrganges, 1.1.1912, s. 19

Tady figuruje na seznamu učitelů v Homolích jako absolvent učitelského ústavu v Praze roku 1895

Tady figuruje na seznamu učitelů v Homolích jako absolvent učitelského ústavu v Praze roku 1895

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 70

Jako podučitel vystřídal v okolí Budějovic školy ve Starých Hodějovicích, Rudolfově a Rožnově, který tehdy ještě nebyl součástí  města

Jako podučitel vystřídal v okolí Budějovic školy ve Starých Hodějovicích, Rudolfově a Rožnově, který tehdy ještě nebyl součástí města

Repro Kronika německé školy Hodějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Frontispis a titulní list knihy, jejímž byl spoluautorem (1904),
se snímkem někdejší podoby Pražské brány

Frontispis a titulní list knihy, jejímž byl spoluautorem (1904),
se snímkem někdejší podoby Pražské brány

Vzácný doklad o zpovědi a posledním pomazání Emmericha Zdiarského v říjnu 1945
(nahoře vidíme i záznam o pohřbu Karla Meinharda na hřbitově v Mladém)

Vzácný doklad o zpovědi a posledním pomazání Emmericha Zdiarského v říjnu 1945
(nahoře vidíme i záznam o pohřbu Karla Meinharda na hřbitově v Mladém)

Repro Státní okresní archiv České Budějovice

Tady při někdejší schwarzenberské cihelně Vývarka u nádraží Hluboká-Zámostí
byl roku 1945 sběrný tábor, kde dokonal (viz i Karl Meinhard)

Tady při někdejší schwarzenberské cihelně Vývarka u nádraží Hluboká-Zámostí
byl roku 1945 sběrný tábor, kde dokonal (viz i Karl Meinhard)

Tady při někdejší schwarzenberské cihelně Vývarka u nádraží Hluboká-Zámostí
byl roku 1945 sběrný tábor, kde dokonal (viz i Karl Meinhard)

Foto Jan Mareš a Ivo Kareš

Pasáž ze stati Jana Ciglbauera, zveřejněné ve sborníku Historie severního Českobudějovicka v roce 2010

Pasáž ze stati Jana Ciglbauera, zveřejněné ve sborníku Historie severního Českobudějovicka v roce 2010

Repro Historie severního Českobudějovicka (2010), s. 18

TOPlist