logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OSKAR VON ZABORSKY-WAHLSTÄTTEN

Repro K. Schröpfer, Am Pandurensteig (1990), s. 68

Autoportrét na dřevorytu z roku 1921

Autoportrét na dřevorytu z roku 1921

Repro Der Bayerwald, 2009, č. 2, s. 93

Umrlčí prkno v Leckern u Kötztingu na jeho památku

Umrlčí prkno v Leckern u Kötztingu na jeho památku

Repro R. Haller, Totenbretter : Brauchdenkmäler in Niederbayern und der Oberpfalz - neue Funde zu einem alten Thema (1990), s. 264

Jeho signovaná kresba s názvem "Zvyky v koloběhu roku"

Jeho signovaná kresba s názvem "Zvyky v koloběhu roku"

Repro Der Bayerwald, 2009, č. 2, s. 94

Otcova data v českém slovníku představitelů státní správy

Otcova data v českém slovníku představitelů státní správy

Repro Slovník představitelů státní správy v Čechách 1850-1918 (1993), s. 229

Pražské policejní přihlášky jeho otce, ta druhá i s uvedením rodného příjmení matčina, tj. Flek von Flakhausen", jeho děda, vojenského lékaře Franze Zaborskyho von Wahlstätten (1810-1878), rodáka z Polné a jeho babičky Klary, roz. Tarlerové (na přihlášce je ovšem jméno uvedeno jako "Tatler")

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton karton 720, obraz 572, 573, 569, 571 (Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Rodokmen, který v roce 1936 vlastnoručně sepsal Oskar Zaborsky je v majetku jeho příbuzné Mariny Šalek Fuchsové, která rovněž upřesnila rodné příjmení babičky Klary

Repro z daru Mariny Šalek Fuchsové

Záhlaví sborníku, kde vyšel jeho nekrolog od Maxe Udo Kaspareka

Záhlaví sborníku, kde vyšel jeho nekrolog od Maxe Udo Kaspareka

Repro www stránky Booklooker.de

Velký žulový selský náhrobek v Baierweg u Viechtachu, "jeden z nejoriginálnějších výtvorů lidového umění", na jím signované kresbě

Velký žulový selský náhrobek v Baierweg u Viechtachu, "jeden z nejoriginálnějších výtvorů lidového umění", na jím signované kresbě

Repro W. Helm, Granit (2007), s. 83

Křemenný val, význačný přírodní památník, o němž je zmínka i v textu o "základním vymezení Šumavy", blízko bavorského Viechtachu

Křemenný val, význačný přírodní památník, o němž je zmínka i v textu o "základním vymezení Šumavy", blízko bavorského Viechtachu

Křemenný val, význačný přírodní památník, o němž je zmínka i v textu o "základním vymezení Šumavy", blízko bavorského Viechtachu

Repro www stránky lifePR.de a Wikipedia

Dvě jeho ilustrace k bavorským pověstem z dunajského Řezna a ze Šumavy

Dvě jeho ilustrace k bavorským pověstem z dunajského Řezna a ze Šumavy

Repro Der Bayerwald, 2002, č. 2, 31

Repro Der Bayerwald, 2003, č. 4, s. 33

Jeho dřevoryt zachyil koňský trh v Kötztingu, tradičně konaný o svatodušní sobotě

Jeho dřevoryt zachyil koňský trh v Kötztingu, tradičně konaný o svatodušní sobotě

Repro Der Bayerwald, 2000, č. 2, 69

Obálka reprintu jeho knihy (1997) v mnichovském nakladatelství Callwey

Obálka reprintu jeho knihy (1997) v mnichovském nakladatelství Callwey

Šumavská svatba na ilustraci, jím samým signované, z jeho knihy

Šumavská svatba na ilustraci, jím samým signované, z jeho knihy

Repro O. von Zaborsky-Wahlstäten, Die Tracht im Bayerischen- und Böhmerwald, Band II (1979), s. 95

Vývoj šumavského ženského i mužského kroje na časové tabulce z jeho knihy

Vývoj šumavského ženského i mužského kroje na časové tabulce z jeho knihy

Repro O. von Zaborsky-Wahlstäten, Die Tracht im Bayerischen- und Böhmerwald, Band II (1979), obr. příl.

Při přípravě své knihy o šumavských krajích hledal u čtenářů krajanského časopisu fotokopie mědirytu Ludwiga hraběte Buquoye (1783-1834), z knihy Antona Pucherny (1776-1852) "Trachten böhmischen Bauern und Bauerinnen", vydané ve Vídni roku 1814

Při přípravě své knihy o šumavských krajích hledal u čtenářů krajanského časopisu fotokopie mědirytu Ludwiga hraběte Buquoye (1783-1834), z knihy Antona Pucherny (1776-1852) "Trachten böhmischen Bauern und Bauerinnen", vydané ve Vídni roku 1814

Repro Hoam!, 1957, č. 11, s. 13

Několik Buquoyových obrázků lidových krojů z knihy, kterou Oskar von Zaborsky hledal a z nichž jeden, jak patrno, posloužil jako pozdější předloha kostýmního návrhu pro Smetanovu operu Hubička (1885)

Několik Buquoyových obrázků lidových krojů z knihy, kterou Oskar von Zaborsky hledal a z nichž jeden, jak patrno, posloužil jako pozdější předloha kostýmního návrhu pro Smetanovu operu Hubička (1885)

Repro I. Štěpánová, Člověk a lidová kultura: člověk a lidový oděv - lidový oděv v životě člověka (2005), s. 53-54

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist