logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MICHAEL WURDAK

Mezi kolegy z učitelského sboru českobudějovického německého vyššího reálného gymnázia v roce 1930 stojí čtvrtý zleva a je zachycen spolu s dalšími kolegy, kteří jsou rovněž zastoupeni mezi autory Kohoutího kříže (více viz Otto Wilder)

Mezi kolegy z učitelského sboru českobudějovického německého vyššího reálného gymnázia v roce 1930 stojí čtvrtý zleva a je zachycen spolu s dalšími kolegy, kteří jsou rovněž zastoupeni mezi autory Kohoutího kříže (více viz Otto Wilder)

Repro z daru Antonína Sekyrky

Na tablu abiturientů německého gymnázia v Českých Budějovicích je on v dolní řadě profesorského sboru tím prvním zprava (viz i Otto Wilder)

Na tablu abiturientů německého gymnázia v Českých Budějovicích je on v dolní řadě profesorského sboru tím prvním zprava (viz i Otto Wilder)

Repro Hoam!, 1980, č. 10, s. 478

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Staré Sedliště

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1880 pro rodinu Wurdakovu v Maršových Chodech s tehdy dvouletým "Michlem"

Repro Sčítání lidu 1889, Maršovy Chody, SOkA tachov (SOA v Plzni - Porta fontium)

Záznam křestní matriky farní obce Schönwald (dnes Lesná) o narození jeho ženy Eleonore Hedwig

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam oddací matriky farní obce Staré Sedliště z 26. listopadu roku 1906 o jeho zdejší svatbě s Eleonore Hedwig Sorgerovou, dcerou místního lékaře Josefa Sorgera a Josefy, roz. Eckertové z Lesné (Schönwald) čp. 18

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Na tomto seznamu členů Henleinovy Sudetoněmecké strany, zveřejněném v listě"Českobudějovické noviny" v létě osudového roku 1938, figuruje i on, stejně jako Otto Wilder, "Jaroslav" Senft (otec Haro Senfta), "Jan" Twardzik, Ignatz Wodiczka, manželka prof. Wenzela Wonesche či "Václav" Mautschka, otec Hanse Mautschky

Repro Českobudějovické noviny, 1938, č. 30, s. 2

Záznam o jeho úmrtí v kronice prachatické chlapecké školy

Záznam o jeho úmrtí v kronice prachatické chlapecké školy

Repro Schulchronik der Knaben-Volksschule in Prachatitz 1920-1945, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Úvodní odstavec jeho nekrologu v českobudějovickém německém listu

Úvodní odstavec jeho nekrologu v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 54, s. 11

Jeho čestný hrob v Prachaticích, udržovaný z německé strany i po válce (viz i Herwig Wurdak)

Jeho čestný hrob v Prachaticích, udržovaný z německé strany i po válce (viz i Herwig Wurdak)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1961, č. 11, obálka

Nekrolog jeho ženy na stránkách krajanského týdeníku

Nekrolog jeho ženy na stránkách krajanského týdeníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1968, č. 4, s. 132

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist