logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANKA WORACZOVÁ

S manželem o zlaté svatbě roku 1990, zleva dcera Monika, zprava dcera Brigitte, provdaná v Nizozemí

S manželem o zlaté svatbě roku 1990, zleva dcera Monika, zprava dcera Brigitte, provdaná v Nizozemí

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 5, s. 68

S manželem Brunem o diamantové svatbě v Kájově roku 1999

S manželem Brunem o diamantové svatbě v Kájově roku 1999

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 12, s. 51

Při děkovné mši u příležitosti jejích osmdesátin v minoritském klášteře na Starém Městě pražském, kterou sloužil P. Bernardin Mráz, kdysi působící v Českém Krumlově, kde po válce podle svých sil pomáhal autorčině rodině

Při děkovné mši u příležitosti jejích osmdesátin v minoritském klášteře na Starém Městě pražském, kterou sloužil P. Bernardin Mráz, kdysi působící v Českém Krumlově, kde po válce podle svých sil pomáhal autorčině rodině

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 12, s. 6

Dopis Vladimíra Feldmanna z Českých Budějovic, kterým informoval čtenáře krajanského měsíčníku o životním jubileu P. Bernardina Mráze, který se roku 2009 dožil v Praze 100 let

Dopis Vladimíra Feldmanna z Českých Budějovic, kterým informoval čtenáře krajanského měsíčníku o životním jubileu P. Bernardina Mráze, který se roku 2009 dožil v Praze 100 let

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 5, s. 52

Dvě její básně z časopisu někdejších absolventů vídeňského gymnázia, na němž maturovala v roce 1934

Repro Verein der Freunde des BRG 20 - Mitteilungen Frühjahr 1998, s. 2

Dvě oznámení o jejím skonu z časopisu "Tips Ried"

Dvě oznámení o jejím skonu z časopisu "Tips Ried"

Repro Tips Ried, 24. 3. 2009, s. 6 a 31. 3. 2009, s. 10

Šumavské Srní na staré pohlednici

Šumavské Srní na staré pohlednici

"Malovaná" pohlednice Srní z roku 1948

"Malovaná" pohlednice Srní z roku 1948

S. Olt, Šumava a Pošumaví : města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích, díl VII, 2013 [kalendář]

Už zdevastovaný historický hřbitov v Srní byl "orwellovského" roku 1984 doslova "vybagrován" těžkou technikou

Už zdevastovaný historický hřbitov v Srní byl "orwellovského" roku 1984 doslova "vybagrován" těžkou technikou

V Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 290

Interiér farního kostela v Srní, vpravo na mariánském oltáři trůní Madona ze zbořené Hauswaldské kaple, kteréžto soše, ačkoli je zhotovena z porcelánu, byla při vyhození objektu do povětří toliko údajně jen zlomena pravá ruka

Interiér farního kostela v Srní, vpravo na mariánském oltáři trůní Madona ze zbořené Hauswaldské kaple, kteréžto soše, ačkoli je zhotovena z porcelánu, byla při vyhození objektu do povětří toliko údajně jen zlomena pravá ruka

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 8, s. 37

Repro A. Urban - H. Sochor, Grenzüberschreitende Wallfahrten : Unterwegs in Bayern, Böhmen und Europa (2008), s. 87

Kostel Nejsvětější Trojice v Srní dnes - na fotografii interiéru je ovšem Madona z Hauswaldské kaple na bočním oltáři nalevoKostel Nejsvětější Trojice v Srní dnes - na fotografii interiéru je ovšem Madona z Hauswaldské kaple na bočním oltáři nalevo

Kostel Nejsvětější Trojice v Srní dnes - na fotografii interiéru je ovšem Madona z Hauswaldské kaple na bočním oltáři nalevo

Foto Pavel Polák

Někdejší interiér a exteriér Hauswaldské kaple (viz i Karl Klostermann)...Někdejší interiér a exteriér Hauswaldské kaple (viz i Karl Klostermann)...

Někdejší interiér a exteriér Hauswaldské kaple (viz i Karl Klostermann)...

Repro A. Urban - H. Sochor, Grenzüberschreitende Wallfahrten : Unterwegs in Bayern, Böhmen und Europa (2008), s. 86

... po demolici...

... po demolici...

... po demolici...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum Passau)

... Hauswaldská kaple dnes (2011)... Hauswaldská kaple dnes (2011)

... Hauswaldská kaple dnes (2011)

Foto Pavel Polák

Tento kámen dnes slouží v kapli za oltář

Tento kámen dnes slouží v kapli za oltář

Repro Der Böhmerwald, 2023, č. 10, s. 8

Plastiky ze hřbitova v Srní, dnes umístěné v kašperskohorském Muzeu ŠumavyPlastiky ze hřbitova v Srní, dnes umístěné v kašperskohorském Muzeu Šumavy

Plastiky ze hřbitova v Srní, dnes umístěné v kašperskohorském Muzeu Šumavy

Foto Ivo Kareš a Tamara Pršínová

Pohled na Srní, Kašperské Hory a Kašperk v pozadí z hory Oblík (Steiningberg)

Pohled na Srní, Kašperské Hory a Kašperk v pozadí z hory Oblík (Steiningberg)

Foto Jan Jelínek

O pohnutém osudu kostela v Srní, nepřímo zachráněného zásluhou krajanů z Německa, vypráví tu Dr. Vladimír Horpeniak

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2008, s. 10-11

Potok u Srní na malbě Miroslava Houště z roku 2001

Potok u Srní na malbě Miroslava Houště z roku 2001

Repro J. Royt - V. Horpeniak, Miroslav Houšť : dílo (2004), s. 135

Rozhledna na Sternsteinu

Rozhledna na Sternsteinu

Foto Ivo Kareš

Pohled na Krumlov z Křížového vrchu na skládací pohlednici

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist