logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF WOLKAN

Repro www stránky aeiou, das Kulturinformationsystem,
Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien

Wolkanova pražská policejní přihláška z roku 1886, kde je uvedeno jako jeho rodiště domovské město Česká Lípa

Wolkanova pražská policejní přihláška z roku 1886, kde je uvedeno jako jeho rodiště domovské město Česká Lípa

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 710, obraz 821
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záznamy z katalogu posluchačů pražské univerzity dokládají jeho tamní studia, nekrolog v Prager Tagblatt níže hovoří o studiích vídeňských - na tuto disproporci v údajích nás upozornil pan Michal Topor, který nám zaslal i kopie záznamů

Frontispis a titulní list jeho historie německé literatury v Čechách a v sudetských zemích, vydané v roce 1925 nakladatelstvím Johannes Stauda v Augsburgu, s barevnou reprodukcí iluminované stránky z německy psané bible Václava IV., uložené ve fondu Rakouské národní knihovny ve Vidni

Frontispis a titulní list jeho historie německé literatury v Čechách a v sudetských zemích, vydané v roce 1925 nakladatelstvím Johannes Stauda v Augsburgu, s barevnou reprodukcí iluminované stránky z německy psané bible Václava IV., uložené ve fondu Rakouské národní knihovny ve Vidni

Zpráva o jeho úmrtí ve vídeňském tisku

Zpráva o jeho úmrtí ve vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 16. 5. 1927, s. 4
(ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Nekrolog šifry Arnold v renomovaném vídeňském listu

Repro Wiener Zeitung, 17. 5. 1927, s. 5
(ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Nekrolog v pražském německém listu

Nekrolog v pražském německém listu

Repro Prager Tagblatt, 17. 5. 1927, s. 4
(ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Ukázka z Vyšebrodského zpěvníku v nacistickém sborníku "Deutsches Land kehrt heim" (1939)

Ukázka z Vyšebrodského zpěvníku v nacistickém sborníku "Deutsches Land kehrt heim" (1939)

Repro Deutsches Land kehrt heim : Ostmark und Sudetenland als germanischer Volksboden (1939), s. 130

Exlibris Rudolfa Wolkana, jehož autorem je Bohumil Hradečný (1876-1960)

Exlibris Rudolfa Wolkana, jehož autorem je Bohumil Hradečný (1876-1960)

Repro ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Autorem jeho hesla v online slovníku českých knihovníků je Aleš Brožek

Autorem jeho hesla v online slovníku českých knihovníků je Aleš Brožek

Repro Slovník českých knihovníků

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist