logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF WOJTA

Repro Hoam!, 1969, č. 9, s. 284

Na snímku z roku 1920

Na snímku z roku 1920

Repro K. A. Sedlmeyer, Budweis : Budweiser und Stritschitzer
Sprachinsel (1979), s. 220 (výřez)

Záznam o jeho narození a křtu v českobudějovické matrice s pozdějším přípisem o změně psaní jeho příjmení

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Roudenská ulice, kde se v tehdejším čp. 16 narodil, dnes (2014)

Roudenská ulice, kde se v tehdejším čp. 16 narodil, dnes (2014)

Foto Ivo Kareš

Náves ve Velicích, odkud pocházel jeho otec

Náves ve Velicích, odkud pocházel jeho otec

Foto Ivo Kareš

Záznam českobudějovické matriky o narození a křtu jeho matky Theresie, která přišla na svět jako jedno z dvojčat spolu s bratrem Sebastianem

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o svatbě jeho rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dokument z roku 1942 nese jeho podpis

Dokument z roku 1942 nese jeho podpis

Repro archív autora

TOPlist