logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

INGRID WITTMANN-ROBLOVÁ

Informace o jejím otci v krajanské pamětní knize

Informace o jejím otci v krajanské pamětní knize

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 363

Otcovo parte na stránkách krajanského měsíčníku...

Otcovo parte na stránkách krajanského měsíčníku...

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2004, č. 4, s. 59

... a nekrolog tamtéž

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2004, č. 4, s. 38-39

Volarský kostel sv. Kateřiny

Volarský kostel sv. Kateřiny

Foto Pavel Polák

Návrh kazatelny pro kostel ve Volarech od Martina Leyera asi z roku 1756, dva roky po zničení interiéru při požáru

Návrh kazatelny pro kostel ve Volarech od Martina Leyera asi z roku 1756, dva roky po zničení interiéru při požáru

Repro M. Šroněk - K. Horníčková - J. Ivanega, Zbožnost, účelnost, reprezentace : zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století (2020), s. 181 (SOA Třeboň, odd. ČK, Vs Prachatice, inv.č. 401, sign. IIIKa22)

Narození Páně na levém bočním oltáři kostela ve Volarech na snímcích z roku 1991

Narození Páně na levém bočním oltáři kostela ve Volarech na snímcích z roku 1991

Repro F.K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 366 (foto Mitzi Heiaslová a Otto Veith)

Dva výřezy z obrazu sv. Cecilie na kůru děkanského kostela ve VolarechDva výřezy z obrazu sv. Cecilie na kůru děkanského kostela ve Volarech

Dva výřezy z obrazu sv. Cecilie na kůru děkanského kostela ve Volarech

Repro Sv. Jan Prachatický, 2019-2020, č. 3, obálka a s. 19

Iniciály knížecího schwarzenberského donátora na notovém pultu kůru volarského kostela

Iniciály knížecího schwarzenberského donátora na notovém pultu kůru volarského kostela

Repro B. Laněk, Varhany Volarska a hudební život v kostele sv. Kateřiny ve Volarech (2020), s. 25

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist