logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF WITTMANN

Repro Hoam!, 1957, č. 9, s. 11

Podle tohoto záznamu v křestní matrice farní obce Hyršov narodil se v téměř dnes zaniklé osadě Chalupy na stavení čp. 31 rolníku Ignatzi Wittmannovi (synu hospodáře na téže usedlosti před ním Josefa Wittmanna a Teresie, roz. Ernstové z rovněž dnes téměř zaniklých Fleků čp. 12) a jeho ženě Anně Marii, dceři Wolfganga Baierla z Chalup čp. 18 a Anny Marie, roz. Wittmannové z Chalup čp. 20

Repro SOA v Plzni - Acta Publica

Se žačkami měšťanské školy v Českých Budějovicích tehdy sedmadvacetiletý
sedí v první řadě třetí zprava jako čerstvý katecheta od roku 1904

Se žačkami měšťanské školy v Českých Budějovicích tehdy sedmadvacetiletý
sedí v první řadě třetí zprava jako čerstvý katecheta od roku 1904

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 12, s. 39

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům v českokrumlovské Masné ulici (Fleischgasse) čp. 129, kde bydlil se svou sestrou Marií (*2. října 1874 v někdejším Friedrichsthalu jako on) od 27. srpna 1920

Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 59 v českokrumlovské Masné ulici na snímcích z roku 2018Dům čp. 59 v českokrumlovské Masné ulici na snímcích z roku 2018

Dům čp. 59 v českokrumlovské Masné ulici na snímcích z roku 2018

Foto Pavel Polák

Na kněze byl vysvěcen v roce 1901 biskupem Martinem Josefem Říhou, zde zachyceným na kabinetním snímku z doby kolem roku 1885

Na kněze byl vysvěcen v roce 1901 biskupem Martinem Josefem Říhou, zde zachyceným na kabinetním snímku z doby kolem roku 1885

Repro K. Pletzer, Českobudějovické fotoateliéry 1853-1929 (2001), s. 39

Slouží mši svatou v Offenburgu u příležitosti šedesátiletého jubilea svého kněžství

Slouží mši svatou v Offenburgu u příležitosti šedesátiletého jubilea svého kněžství

Repro Glaube und Heimat, 1961, č. 16, s. 662

Pozdrav k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku

Pozdrav k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1957, č. 9, s. 11

Parte

Parte

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 3, s. 131

Tzv. "Katolický den" v Krumlově ve třicátých letech dvacátého století ještě provázen vlajkami buršáckých studentských spolků, které byly pak za nacistické éry rovněž zakázány

Tzv. "Katolický den" v Krumlově ve třicátých letech dvacátého století ještě provázen vlajkami buršáckých studentských spolků, které byly pak za nacistické éry rovněž zakázány

Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 14, s. 588

Vzácný snímek kříže nad Krumlovem, zničeného i s cementovým podstavcem a základním kamenem budoucího konviktu biskupa J. N. Neumanna brzy po připojení Šumavy k nacistické "Říši"

Vzácný snímek kříže nad Krumlovem, zničeného i s cementovým podstavcem a základním kamenem budoucího konviktu biskupa J. N. Neumanna brzy po připojení Šumavy k nacistické "Říši"

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 1, s. 14

Kříž je zachycen i při "pohledu ze zámecké věže" na snímku krumlovského fotografa Micka ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově

Kříž je zachycen i při "pohledu ze zámecké věže" na snímku krumlovského fotografa Micka ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově

Repro Digiarchiv Regionálního muzea v Českém Krumlově

Havraní skála u Českého Krumlova

Havraní skála u Českého Krumlova

Foto Pavel Polák

V roce 2014 právě rekonstruovaný památník bitvy u Lipska poblíž Českého Krumlova

V roce 2014 právě rekonstruovaný památník bitvy u Lipska poblíž Českého Krumlova

Foto Pavel Polák

Obálka s grafikou Hanse Foschuma, zachycující kraj kolem Hyršova i s tamním kostelem Dobrého pastýře,
a titulní list Wittmannovy knihy (1935), jejíž výtěžek byl věnován tzv. "Bischof-Neumann-Werk",
akci budějovické diecéze ve prospěch vzdělání německých kněží

Obálka s grafikou Hanse Foschuma, zachycující kraj kolem Hyršova i s tamním kostelem Dobrého pastýře,
a titulní list Wittmannovy knihy (1935), jejíž výtěžek byl věnován tzv. "Bischof-Neumann-Werk",
akci budějovické diecéze ve prospěch vzdělání německých kněží

Když v létě roku 1954 zemřel v hesenské obci Kiedrich učitel Johann Lindinger, věnoval mu krajanský měsíčník delší nekrolog s citací Wittmannovy knihy "Geschichten und Skizzen", kde najdeme i celou kapitolu o milovnících hory Kleť, k nimž Lindinger podle nekrologu náležel

Když v létě roku 1954 zemřel v hesenské obci Kiedrich učitel Johann Lindinger, věnoval mu krajanský měsíčník delší nekrolog s citací Wittmannovy knihy "Geschichten und Skizzen", kde najdeme i celou kapitolu o milovnících hory Kleť, k nimž Lindinger podle nekrologu náležel

Repro Hoam!, 1954, č. 11, s. 21-22

Někdejší nádraží Želnava - dnes Nová Pec

Někdejší nádraží Želnava - dnes Nová Pec

Foto Pavel Polák

TOPlist