logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THERESIA WIRTZOVÁ

S manželem Clausem Wirtzem oslavila 5. dubna roku 2015 diamantovou svatbu

S manželem Clausem Wirtzem oslavila 5. dubna roku 2015 diamantovou svatbu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 4, s. 59

Sama tu referuje o úmrtích tří svých sester Elfriede, Anny a Edeltraud v jediném roce 2015

Sama tu referuje o úmrtích tří svých sester Elfriede, Anny a Edeltraud v jediném roce 2015

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 9, s. 40-41

Blahopřání k její "železné svatbě" na stránkách krajanského měsíčníku

Blahopřání k její "železné svatbě" na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2020, č. 6, s. 44

Její článek o škole ve Stožci na stránkách krajanského měsíčníku doprovází snímek budovy (kvůli ořezu není poznat, že autorem je Josef Seidel, viz Franz Kölbl) a také dětí z ní, pořízený v roce 1942 před hostincem "U pstruha"

Její článek o škole ve Stožci na stránkách krajanského měsíčníku doprovází snímek budovy (kvůli ořezu není poznat, že autorem je Josef Seidel, viz Franz Kölbl) a také dětí z ní, pořízený v roce 1942 před hostincem "U pstruha"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 4, s. 18

Stožecká škola na snímku z roku 2014

Stožecká škola na snímku z roku 2014

Foto Ivo Kareš

Stožec na staré fotografii...

Stožec na staré fotografii...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

... a dnes (2017)

... a dnes (2017)

Foto Ivo Kareš

Snímek zachycující někdy na přelomu 19. a 20. století rodinu Müllerovu ze Stožce

Snímek zachycující někdy na přelomu 19. a 20. století rodinu Müllerovu ze Stožce

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 12, s. 18

Záznam o svatbě Josefa a Barbary Müllerových, jeho z Krásné Hory a jí ze Stožce, v oddací matrice farní obce České Žleby

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce České Žleby o narození Josefa Müllera v Krásné Hoře čp. 18

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Chalupa čp. 18 v Dolní Krásné Hoře na historické fotografii a dnešní stav místa, kde stála

Chalupa čp. 18 v Dolní Krásné Hoře na historické fotografii a dnešní stav místa, kde stála

Chalupa čp. 18 v Dolní Krásné Hoře na historické fotografii a dnešní stav místa, kde stála

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 98

Na mapce, zobrazující Dolní Krásnou Horu, je dobře patrná poloha stavení čp. 18, kde se Josef Müller narodil

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 73

Záznam křestní matriky farní obce České Žleby o narození Barbary Bauerové, provd. Müllerové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce České Žleby o narození Theodora Kölbla s přípisem o jeho svatbě s Ludmilou Müllerovou dne 18. května 1920 v v Českých Žlebech

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Svatba Marie, roz. Brandlové, s Gracianem Bayerem 25. listopadu 1930 ve Stožci

Svatba Marie, roz. Brandlové, s Gracianem Bayerem 25. listopadu 1930 ve Stožci

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 3, s. 24

Vnoučata Josefa a Terezie Brandlové, roz. Tauschové, stojící odleva Hilda a Anna Bayerovy, sedící odleva Adolf, Gerlinde, Resi, Gerti a Franz na snímku asi z roku 1947

Vnoučata Josefa a Terezie Brandlové, roz. Tauschové, stojící odleva Hilda a Anna Bayerovy, sedící odleva Adolf, Gerlinde, Resi, Gerti a Franz na snímku asi z roku 1947

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 3, s. 24

Rodina Bayerova před vycestováním do Německa dne 7. září 1961

Rodina Bayerova před vycestováním do Německa dne 7. září 1961

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 3, s. 24

Úmrtní oznámení

Úmrtní oznámení

Repro www stránky Amorris

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist