logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THERESIA WIRTZOVÁ

S manželem Clausem Wirtzem oslavila 5. dubna roku 2015 diamantovou svatbu

S manželem Clausem Wirtzem oslavila 5. dubna roku 2015 diamantovou svatbu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 4, s. 59

Sama tu referuje o úmrtích tří svých sester Elfriede, Anny a Edeltraud v jediném roce 2015

Sama tu referuje o úmrtích tří svých sester Elfriede, Anny a Edeltraud v jediném roce 2015

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 9, s. 40-41

Blahopřání k její "železné svatbě" na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2020, č. 6, s. 44

Její článek o škole ve Stožci na stránkách krajanského měsíčníku doprovází snímek budovy (kvůli ořezu není poznat, že autorem je Josef Seidel, viz Franz Kölbl) a také dětí z ní, pořízený v roce 1942 před hostincem "U pstruha"

Její článek o škole ve Stožci na stránkách krajanského měsíčníku doprovází snímek budovy (kvůli ořezu není poznat, že autorem je Josef Seidel, viz Franz Kölbl) a také dětí z ní, pořízený v roce 1942 před hostincem "U pstruha"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 4, s. 18

Stožecká škola na snímku z roku 2014

Stožecká škola na snímku z roku 2014

Foto Ivo Kareš

Stožec na staré fotografii...

Stožec na staré fotografii...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

... a dnes (2017)

... a dnes (2017)

Foto Ivo Kareš

Snímek zachycující někdy na přelomu 19. a 20. století rodinu Müllerovu ze Stožce

Snímek zachycující někdy na přelomu 19. a 20. století rodinu Müllerovu ze Stožce

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 12, s. 18

Záznam o svatbě Josefa a Barbary Müllerových, jeho z Krásné Hory a jí ze Stožce, v oddací matrice farní obce České Žleby

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce České Žleby o narození Josefa Müllera v Krásné Hoře čp. 18

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Chalupa čp. 18 v Dolní Krásné Hoře na historické fotografii a dnešní stav místa, kde stála

Chalupa čp. 18 v Dolní Krásné Hoře na historické fotografii a dnešní stav místa, kde stála

Chalupa čp. 18 v Dolní Krásné Hoře na historické fotografii a dnešní stav místa, kde stála

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 98

Na mapce, zobrazující Dolní Krásnou Horu, je dobře patrná poloha stavení čp. 18, kde se Josef Müller narodil

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 73

Záznam křestní matriky farní obce České Žleby o narození Barbary Bauerové, provd. Müllerové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce České Žleby o narození Theodora Kölbla s přípisem o jeho svatbě s Ludmilou Müllerovou dne 18. května 1920 v v Českých Žlebech

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist