logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADOLF WINKLER

Dvě jeho podobenky ve funkci okresního selského vedoucího (Kreisbauernführer) v "říšském" už městě "Krummau an der Moldau" i s jistě nezbytným stranickým odznakem na klopě kabátu jsou datovány dnem 20. května 1940Dvě jeho podobenky ve funkci okresního selského vedoucího (Kreisbauernführer) v "říšském" už městě "Krummau an der Moldau" i s jistě nezbytným stranickým odznakem na klopě kabátu jsou datovány dnem 20. května 1940

Dvě jeho podobenky ve funkci okresního selského vedoucího (Kreisbauernführer) v "říšském" už městě "Krummau an der Moldau" i s jistě nezbytným stranickým odznakem na klopě kabátu jsou datovány dnem 20. května 1940

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Hoam!, 1986, č. 8, s. 487

Bratr Johann na snímku z fotoateliéru Seidel z roku 1939, v Pestřici hospodařil na stavení čp. 3

Bratr Johann na snímku z fotoateliéru Seidel z roku 1939, v Pestřici hospodařil na stavení čp. 3

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 2 v Pestřici jej zachycuje jako nejmladšího na posledním místě

Repro Sčítání lidu 1921, Pestřice, SOkA Český Vrumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady stávala pestřická staveníTady stávala pestřická stavení

Tady stávala pestřická stavení

Foto Ivo Kareš

Obálka (1938) knihy, v níž vyšla jeho studie

Obálka (1938) knihy, v níž vyšla jeho studie

Kresba Fritze Blumentritta k jeho textu zachycuje chalupu
v Ovesné u Želnavy...

Kresba Fritze Blumentritta k jeho textu zachycuje chalupu
v Ovesné u Želnavy...

Repro Festschrift zur 19. Hauptversammlung des Deutschen Kulturverbandes in B. Krumau (1938). s. 33

... a vnitřek jiné v Rohanově u Chrobol

... a vnitřek jiné v Rohanově u Chrobol

Repro Festschrift zur 19. Hauptversammlung des Deutschen Kulturverbandes in B. Krumau (1938). s. 34

O jeho úvodním proslovu při předání symbolické vlaječky sdružení "Bömerwälder Bauernschule" (tj. Šumavská rolnická škola"), navržené Gustavem Schusterem, ve Waldkirchen koncem července roku 1956, kde zazněl i projev rolníka Seppa Nodese (otce Franze Nodese), báseň Karla Wintera (viz níže) a závěrem byla uvedena i jednoaktovka Hanse Multerera "Der Obrandler"

O jeho úvodním proslovu při předání symbolické vlaječky sdružení "Bömerwälder Bauernschule" (tj. Šumavská rolnická škola"), navržené Gustavem Schusterem, ve Waldkirchen koncem července roku 1956, kde zazněl i projev rolníka Seppa Nodese (otce Franze Nodese), báseň Karla Wintera (viz níže) a závěrem byla uvedena i jednoaktovka Hanse Multerera "Der Obrandler"

Repro Hoam!, 1956, č. 9, s. 15

Báseň Karla Wintera "Modlitba šumavského sedláka", jejíž přednes byl rovněž součástí slavnosti ve Waldkirchen, kterou uvedl Winkler svým proslovem

Báseň Karla Wintera "Modlitba šumavského sedláka", jejíž přednes byl rovněž součástí slavnosti ve Waldkirchen, kterou uvedl Winkler svým proslovem

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1956, č. 9, s. 4

Opravená kaplička u rodné Pestřice (viz i Frieda Reisinger-Knöllová)

Opravená kaplička u rodné Pestřice (viz i Frieda Reisinger-Knöllová)

Foto Pavel Polák

Kryt pohraniční stráže u Pestřice - i ten patří k poválečné historii tohoto místa
(viz i Rudolf Erhart a Frieda Reisinger-Knöllová)

Kryt pohraniční stráže u Pestřice - i ten patří k poválečné historii tohoto místa
(viz i Rudolf Erhart a Frieda Reisinger-Knöllová)

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist