logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTOKAR WINICKY

Repro Kulturní adresář ČSR (1934), s. 506

Obálka (1910)

Obálka (1910)

Legitimace člena Ochranného sdružení německých spisovatelů pro rok 1931 je opatřena jeho podobenkou a podpisy Johannese Urzidila a Ludwiga Windera dole

Legitimace člena Ochranného sdružení německých spisovatelů pro rok 1931 je opatřena jeho podobenkou a podpisy Johannese Urzidila a Ludwiga Windera dole

Repro Archiv Památníku národního písemnictví, archivní fond Ottakar Winický poštovní úředník, českoněmecký básník a dramatik 1884- 943, inv. č. 125, Doklady vlastní, reprofoto Iveta Vavřinová

Podepsané snímky spisovatelova syna Marcela a jeho ženy Hany, tj. snachy Ottokara Winickyho,
kteří oba zahynuli v OsvětimiPodepsané snímky spisovatelova syna Marcela a jeho ženy Hany, tj. snachy Ottokara Winickyho,
kteří oba zahynuli v Osvětimi

Podepsané snímky spisovatelova syna Marcela a jeho ženy Hany, tj. snachy Ottokara Winickyho,
kteří oba zahynuli v Osvětimi

Repro ze sbírek Národního archivu v Praze (z daru Ivety Vavřínové)

Z českého dopisu, který v létě 1912 Winickymu adresoval Jiří Karásek ze Lvovic

Z českého dopisu, který v létě 1912 Winickymu adresoval Jiří Karásek ze Lvovic

Repro Archiv Památníku národního písemnictví, archivní fond Ottokar Winický, poštovní úředník, českoněmecký básník a dramatik 1884-1943, inv. č. 125, Doklady vlastní (reprofoto Iveta Vavřinová)

Pochvalný dopis Josefa Svatopluka Machara Winickymu z procince roku 1928

Pochvalný dopis Josefa Svatopluka Machara Winickymu z procince roku 1928

Repro Archiv Památníku národního písemnictví, archivní fond Ottokar Winický, poštovní úředník, českoněmecký básník a dramatik 1884-1943, inv. č. 125, Doklady vlastní (reprofoto Iveta Vavřinová)

Dopis Thomase Manna Winickymu z října roku 1932 s přípisem Mannovy dcery Eriky

Dopis Thomase Manna Winickymu z října roku 1932 s přípisem Mannovy dcery Eriky

Repro Archiv Památníku národního písemnictví, archivní fond Ottokar Winický, poštovní úředník, českoněmecký básník a dramatik 1884-1943, inv. č. 125, Doklady vlastní (reprofoto Iveta Vavřinová)

Dnešní vzhled Otakarovy ulice v Českých Budějovicích u ústí do Rudolfovské (čp. 1 vlevo je dům z 50. let 20. století ve slohu zvaném "sorela", tj. socialistický realismus)

Dnešní vzhled Otakarovy ulice v Českých Budějovicích u ústí do Rudolfovské (čp. 1 vlevo je dům z 50. let 20. století ve slohu zvaném "sorela", tj. socialistický realismus)

Dnešní vzhled Otakarovy ulice v Českých Budějovicích u ústí do Rudolfovské (čp. 1 vlevo je dům z 50. let 20. století ve slohu zvaném "sorela", tj. socialistický realismus)

Foto Ivo Kareš

Originál a překlad jeho básně Pila v lese na jednom ze zastavení naučné stezky, pořízené firmou Lesy České republiky, v Uhlišti (Kohlstätten) nedaleko Pohorské Vsi (Theresiendorf), dříve i česky Terčí VesOriginál a překlad jeho básně Pila v lese na jednom ze zastavení naučné stezky, pořízené firmou Lesy České republiky, v Uhlišti (Kohlstätten) nedaleko Pohorské Vsi (Theresiendorf), dříve i česky Terčí Ves

Originál a překlad jeho básně Pila v lese na jednom ze zastavení naučné stezky, pořízené firmou Lesy České republiky, v Uhlišti (Kohlstätten) nedaleko Pohorské Vsi (Theresiendorf), dříve i česky Terčí Ves

Foto Jan Mareš

Kájovské procesí na Bílou sobotu

Kájovské procesí na Bílou sobotu

Repro Hoam!, 1953, č. 4, s. 5

Kájov na vedutě Friedricha Bernarda Wernera z druhé poloviny 18. století...

Kájov na vedutě Friedricha Bernarda Wernera z druhé poloviny 18. století...

Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov

... na starých pohlednicích,...

... na starých pohlednicích,...

... na starých pohlednicích,...

... s mostkem na pohlednici s procesím a na kresbě K. Schefczika... s mostkem na pohlednici s procesím a na kresbě K. Schefczika

... s mostkem na pohlednici s procesím a na kresbě K. Schefczika

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška a E. Hans, Der Böhmerwald (1964), s. 268

Hlavní oltář poutního kostela v Kájově

Hlavní oltář poutního kostela v Kájově

Repro Glaube und Heimat, 2002, č. 8, zadní strana obálky

Madona kájovská z doby kolem roku 1420

Madona kájovská z doby kolem roku 1420

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 3, s. 12

Madona kájovská na ilustraci knihy o historii cisterciáků z fondu Jihočeské vědecké knihovnyMadona kájovská na ilustraci knihy o historii cisterciáků z fondu Jihočeské vědecké knihovny

Madona kájovská na ilustraci knihy o historii cisterciáků z fondu Jihočeské vědecké knihovny

Verteutschtes Cistercium Bis-Tertium, Oder Cistercienser Ordens Historie (1708), foto Pavel Polák

Kájov na podzim roku 2009...

Kájov na podzim roku 2009...

Kájov na podzim roku 2009...

Foto Pavel Polák

... s nedlouho tehdy obnovenou kaplí sv. Terezie z Lisieux, půvabnou pozdně barokní stavbou z roku 1752

... s nedlouho tehdy obnovenou kaplí sv. Terezie z Lisieux, půvabnou pozdně barokní stavbou z roku 1752

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 8, zadní strana obálky

Český a o dvě století starší německý "svatý obrázek" z Kájova" in "Königreich Böheim"

Český a o dvě století starší německý "svatý obrázek" z Kájova" in "Königreich Böheim"

Repro Š. Běhalová, Obrázky z pouti : svaté obrázky ze sbírek Muzea Jindřichohradecka (2012), s. 21

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist