logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN WILTSCHKO

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 61 a Böhmerwaldler Jahrbuch 2008, s. 115

Tady je zachycen druhý zleva s dalšími třemi členy ve své době proslulého pěveckého kvarteta z Hořic na Šumavě

Tady je zachycen druhý zleva s dalšími třemi členy ve své době proslulého pěveckého kvarteta z Hořic na Šumavě

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 71

Narodil se v Hořicích na Šumavě čp. 45 kameníku Jordanu Wiltschko (příjmení otce a syna tu má i variantu Wilczko, děd z otcovy strany Johann byl kovářem a podkovářem v blízkém Mýtě, bába novorozencova z otcovy strany byla roz. Hopfingerová ze zaniklé dnes Skalné /Pinketschlag/) a jeho ženě Anně, dceři hořického krejčího Johanna Faschingbauera a Barbary, roz. Probstové z Hůrky (Stuben) - přípis zaznamenal i svatbu Johanna Wiltschko 9. listopadu 1915 s Hedwig Hammerlindlovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům v Hořicích na Šumavě s odhaleným původním zdivem na snímku z roku 2015
a s novou fasádou o rok později

Rodný dům v Hořicích na Šumavě s odhaleným původním zdivem na snímku z roku 2015
a s novou fasádou o rok později

Rodný dům v Hořicích na Šumavě s odhaleným původním zdivem na snímku z roku 2015
a s novou fasádou o rok později

Foto Ivo Kareš

Stará pohlednice zachycuje lomy jeho otce Jordana Wiltschko ve dnes zaniklé Skalné

Stará pohlednice zachycuje lomy jeho otce Jordana Wiltschko ve dnes zaniklé Skalné

Repro www stránky Zaniklé obce

Záznam v hořické matrice o jeho svatbě Hedwig Hammerlindlovou z Hořic čp. 51, kde žili i nevěstini rodiče Wenzel Hammerlindl a jeho v době svatby zemřelá už žena Franziska, roz. Wagnerová

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho otec Jordan Wiltschko (1859-1922) jako "hořický" Kristus na snímku z roku 1912

Jeho otec Jordan Wiltschko (1859-1922) jako "hořický" Kristus na snímku z roku 1912

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 16, s. 689

Jordan Wiltschko ještě jednou na snímku z roku 1912 zachycujícím snímání z kříže

Jordan Wiltschko ještě jednou na snímku z roku 1912 zachycujícím snímání z kříže

Repro E. Hans [et. al.], Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1970?), s. 62

Syn v téže roli, kterou ztvárnil v letech 1930, 1933, 1936 a údajně i 1947

Syn v téže roli, kterou ztvárnil v letech 1930, 1933, 1936 a údajně i 1947

Repro E. Hans [et. al.], Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1970?), s. 65

V roli Krista na titulní straně prospektu hořických pašijových her z třicátých let minulého století, z jehož textu vyplývá, že měly v Praze svou propagační kancelář

V roli Krista na titulní straně prospektu hořických pašijových her z třicátých let minulého století, z jehož textu vyplývá, že měly v Praze svou propagační kancelář

Repro ze sbírky Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Scény ukřižování z inscenací hořických pašijových her v roce 1930 a 1947 s ním na křížiScény ukřižování z inscenací hořických pašijových her v roce 1930 a 1947 s ním na kříži

Scény ukřižování z inscenací hořických pašijových her v roce 1930 a 1947 s ním na kříži

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška a Böhmerwaldler Jahrbuch 2008, s. 117

Johann Wiltschko jako šéf své firmy v lomu u Hořic

Johann Wiltschko jako šéf své firmy v lomu u Hořic

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 83

Razítko hořických pašijových her z roku 1947

Razítko hořických pašijových her z roku 1947

Repro Böhmerwaldler Jahrbuch 2008, s. 116

Jako hořický starosta hovoří tu před památníkem "všem zemřelým podporovatelům, účinkujícím a přátelům pašijové hry s vděčností věnovaného" při jeho vysvěcení roku 1929 páterem Heinrichem

Jako hořický starosta hovoří tu před památníkem "všem zemřelým podporovatelům, účinkujícím a přátelům pašijové hry s vděčností věnovaného" při jeho vysvěcení roku 1929 páterem Heinrichem

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 58

Památník stojí pod kaštany naproti hořické škole...

Památník stojí pod kaštany naproti hořické škole...

Repro F. Bayer, Höritz : der Passionsspielort im Herzen des Böhmerwald (1997), s. 52

... dnes ovšem v chudší pozměněné podobě (viz i Karl Leimberger)

... dnes ovšem v chudší pozměněné podobě (viz i Karl Leimberger)

Foto Ivo Kareš

Foto Ivo Kareš

Obytný dům a sídlo kamenické firmy Johann Wiltschko

Obytný dům a sídlo kamenické firmy Johann Wiltschko

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 83

Hořice na obraze vídeňského malíře Adolfa Hofbauera (1889-1984), hořického rodáka
(viz www stránky Adolf Hofbauer - Biographie und Werke)

Hořice na obraze vídeňského malíře Adolfa Hofbauera (1889-1984), hořického rodáka
(viz www stránky Adolf Hofbauer - Biographie und Werke)

Repro Böhmerwäldler Künstler stellen aus in der neuen Galerie der Oberhausmuseums zu Passau (1993) [katalog výstavy], s. 62

Obnovená kašna na hořickém náměstí

Obnovená kašna na hořickém náměstí

Foto Ivo Kareš

Památník padlým v první světové válce v Železné Rudě, který navrhl i provedl se svými dělníky

Památník padlým v první světové válce v Železné Rudě, který navrhl i provedl se svými dělníky

Repro Friedhofgedenken Markt und Dorf Eisenstein (2012), s. 16

Slavnost odhalení památníku padlým v Železné Rudě 19. září roku 1926
a dnešní stav památníku "obětem válek" na snímku z roku 2012

Slavnost odhalení památníku padlým v Železné Rudě 19. září roku 1926
a dnešní stav památníku "obětem válek" na snímku z roku 2012

Slavnost odhalení památníku padlým v Železné Rudě 19. září roku 1926
a dnešní stav památníku "obětem válek" na snímku z roku 2012

Repro Friedhofgedenken Markt und Dorf Eisenstein (2012), s. 17

Drobná zpráva o jeho vysídlení z vězení ve Valdicích roku 1950 (Karthaus bei Jitschin) do Spolkové republiky, kde žil u svých příbuzných v Hauzenbergu a necelých 5 let nato v květnu 1955 zemřel

Drobná zpráva o jeho vysídlení z vězení ve Valdicích roku 1950 (Karthaus bei Jitschin) do Spolkové republiky, kde žil u svých příbuzných v Hauzenbergu a necelých 5 let nato v květnu 1955 zemřel

Repro Hoam!, 1951, č. 1, s. 27

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist