logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OSKAR WIENER

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische
Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte
der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter
und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 1345

Na kresbě Friedricha Feigla

Na kresbě Friedricha Feigla

Repro P. Kneidl, Pražská léta německých
a rakouských spisovatelů (1997), s. 79

Podle tohoto záznamu pražské židovské matriky se tu narodil v domě čp. 248/I. dne 4. března roku 1873, deset dnů nato pak byl obřezán a dostal jméno Oskar - otec Ignatz, pražský obchodník, je tu uveden s příjmením Wien jako syn Davida Wiena, také Wienera, a Rosy, roz. Kalmusové, matka Emma byla pak dcerou Jacoba Wiena a Elisabeth, roz. Bunzelové

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Z pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství vysvítá, že byl synem pražského výrobce látek na klobouky a obchodníka s kožišinami Ignaze Wienera a jeho ženy Sary (Emilie), roz. Wienerové - rodiče se v Praze brali 6. ledna roku 1868

Z pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství vysvítá, že byl synem pražského výrobce látek na klobouky a obchodníka s kožišinami Ignaze Wienera a jeho ženy Sary (Emilie), roz. Wienerové - rodiče se v Praze brali 6. ledna roku 1868

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 696, obraz 98
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Obálka (1914)

Obálka (1914)

Obálka antologie (1919), kterou uspořádal - autorem podepsané kresby je rovněž Friedrich Feigl

Obálka antologie (1919), kterou uspořádal - autorem podepsané kresby je rovněž Friedrich Feigl

Obálka (1919)

Obálka (1919)

Titulní list (1919) Wienerových českých pověstí

Titulní list (1919) Wienerových českých pověstí

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1994, č. 22, s. 8

Jeho nářeční báseň na stránkách krajanského časopisu

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2022, č. 2, s. 20, foto Melanie Schramlová

Pohlednice Ernsta Kutzera (1880-1965) s motivem ze Stifterovy povídky "Kočičí stříbro"

Pohlednice Ernsta Kutzera (1880-1965) s motivem ze Stifterovy povídky "Kočičí stříbro"

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2018, č. 41, s. 9

Dnešní ekoregion Úhlava s Dešenicemi při té řece na panoramatické pohlednici Šumavy je dějištěm Wienerovy šumavské pověsti (viz i Adolf Heidler)

Dnešní ekoregion Úhlava s Dešenicemi při té řece na panoramatické pohlednici Šumavy je dějištěm Wienerovy šumavské pověsti (viz i Adolf Heidler)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist